Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ » Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποκαθιστά την Ι.Μ. Παναγίας Κεχριάς στη Σκιάθο
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποκαθιστά την Ι.Μ. Παναγίας Κεχριάς στη Σκιάθο

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποκαθιστά την Ι.Μ. Παναγίας Κεχριάς στη Σκιάθο

Mε χρηματοδότηση 500.000 ευρώ από το 2014-2020

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη στο του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση, συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου, του τέμπλου, των εικόνων, του δαπέδου και των εφυαλωμένων πινακίων του καθολικού της Ι. Μ. Παναγίας Κεχριάς Σκιάθου», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Κύριος Δικαιούχος του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας ενώ για τις εργασίες που αφορούν στην συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου, του τέμπλου και των εικόνων του Δικαιούχος είναι η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Το συγκεκριμένο έργο είναι το τέταρτο και τελευταίο έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος των Βορείων Σποράδων, σύμφωνα με το υπό ολοκλήρωση Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Νήσων Βορείων Σποράδων.

«Σε συνεργασία με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, αποκαθιστούμε και αναδεικνύουμε ένα σημαντικό θρησκευτικό μνημείο της Σκιάθου» δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η Ι. Μ. Παναγίας Κεχριάς στη Σκιάθο είναι μια από τις σημαντικότερες μεταβυζαντινές μονές του νησιού. Η στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη της μονής αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητάς της. Ο πολιτισμός αποτελεί πρωτίστως ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό. Ταυτόχρονα ο Πολιτισμός είναι παράγοντας της οικονομίας και συντελεστής της ανάπτυξης. Τα έργα πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας δημιουργούν θέσεις εργασίας και φέρνουν χρήμα στην τοπική, πραγματική οικονομία» προσθέτει ο περιφερειάρχης.

Διατηρητέο θρησκευτικό μνημείο

Στο βόρειο τμήμα του νησιού της Σκιάθου, μέσα στο δάσος, έχει κτιστεί από τον 17ο αιώνα η μονή Παναγίας Κεχριάς. Ο κεντρικός χώρος καλύπτεται με τρούλο με υψηλό κυλινδρικό τύμπανο που διατρυπάται από δεκατέσσερα μονόλοβα παράθυρα. Στο τύμπανο του τρούλου και στον δυτικό τοίχο είναι εντοιχισμένα εφυαλωμένα πινάκια των εργαστηρίων της Νίκαιας.

Ο ναός είναι κατάγραφος με αξιόλογο τοιχογραφικό διάκοσμο, διατεταγμένο σε πέντε ζώνες. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο με από τον φυτικό κόσμο. Η ίδρυση του καθολικού, όπως και της μονής, ανάγεται στον 17ο αι., ενώ σύμφωνα με γραπτή επιγραφή που υπήρχε πάνω από την είσοδο, το καθολικό ανακαινίσθηκε το 1738 και αγιογραφήθηκε το 1745.

Τα έργα αποκατάστασης

Το 1ο υποέργο υλοποιείται από Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και αφορά τις εξής εργασίες:

1. Διενέργεια διερευνητικών τομών για τον έλεγχο των θεμελίων περιμετρικά του ναού.

2. Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου κατά μήκος της ανατολικής και νότιας πλευράς.

3. Καθαίρεση της επικάλυψης των στεγών, αποχωμάτωση των εξωρραχίων των θόλων, εξυγίανση, βαθύ αρμολόγημα – ένεμα, ενισχυτική επέμβαση στα εξωρράχια των θόλων, στεγάνωση των θόλων, διαμόρφωση ρύσεων, υγρομόνωση και επικάλυψη με σχιστόπλακες.

4. Καθαρισμός των τοίχων εξωτερικά, απομάκρυνση ασβεστωμάτων, σαθρών κονιαμάτων και σαθρών αρμολογημάτων.

5. Ενίσχυση των τοιχοποιιών με καθολικά υδραυλικά ενέματα.

6. Αρμολόγημα στις θέσεις, όπου δε διατηρείται το αρχικό, με συμβατά κονιάματα και εφαρμογή πατητών επιχρισμάτων.

7. Τοποθέτηση ενός ξύλινου και ενός ανοξείδωτου ελκυστήρα.

8. Τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων από ξυλεία καστανιάς θύρας και παραθύρων.

9 Τοποθέτηση νέων  μεταλλικών κουφωμάτων στα παράθυρα του τυμπάνου του τρούλου.

10. Φωτογραφική τεκμηρίωση έργου.

11. Πινακίδες δημοσιότητας, πληροφόρησης κοινού και αναμνηστική.

12. Δίγλωσσο ενημερωτικό έντυπο και φυλλάδιο σε γραφή Braille.

13. Προμήθεια φορητής μεταλλικής ράμπας για την πρόσβαση των ΑμεΑ στον ναό.

Το 2ο υποέργο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων και οι εργασίες αφορούν:

1. Στις τοιχογραφίες: α) Σωστικές επεμβάσεις (προ των αναστηλωτικών επεμβάσεων): οπλισμός με επικόλληση γάζας και περιμετρική στερέωση με ασθενές κονίαμα, β) Επεμβάσεις αποκατάστασης: στερέωση αποκολλημένων τμημάτων, στερέωση σαθρών τμημάτων και απολεπίσεων, επιφανειακή στερέωση χρωστικών, περιμετρική στερέωση, συμπλήρωση απωλειών, αφαίρεση αλάτων, καθαρισμός επικαθήσεων, αφαίρεση νεότερων επικαλύψεων και αισθητική αποκατάσταση.

2. Στο ξυλόγλυπτο τέμπλο: καθαρισμός, απεντόμωση, στερέωση ξύλινων τμημάτων, συγκόλληση ξύλινων τμημάτων, πλήρωση κενών, προστασία με επίχρισμα και πιθανή αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων.

3. Στις εικόνες του τέμπλου: καθαρισμός ζωγραφικής και ξύλινης επιφάνειας, αφαίρεση οξειδωμένου βερνικιού και επιζωγραφίσεων, στερέωση και επιπεδοποίηση ζωγραφικού στρώματος και προετοιμασίας, συμπλήρωση απωλειών, πλήρωση ρωγμών, αισθητική αποκατάσταση και προστασία με βερνίκι.

4. Στο δάπεδο: καθαρισμός λίθινης επιφάνειας με μηχανικό και χημικό τρόπο, πλήρωση ρωγμών με ανόργανο λεπτόρρευστο ένεμα φυσικής υδραυλικής ασβέστου, συγκολλήσεις θραυσμάτων και πλήρωση αρμών με κονίαμα, προστασία – στερέωση επιφάνειας με σιλοξανικό διάλυμα.

5. Στα εντοιχισμένα πινάκια: στερέωση των ετοιμόρροπων από την τοιχοποιία πινακίων με περιμετρική συγκράτηση κονιάματος ίδιας σύστασης με αυτό που θα χρησιμοποιηθεί για τις τοιχογραφίες, τα όστρακα θα συγκολληθούν με συγκολλητικό νιτρικού εστέρα κυτταρίνης, αφαίρεση επικαθήσεων με μηχανικό ή χημικό καθαρισμό (οργανικούς διαλύτες) , στερέωση των αποσαρθρωμένων πινακίων και της αποφλοίωσης του υαλώματος και του ζωγραφικού στρώματος με διάλυμα ακρυλικής ρητίνης σε ακετόνη και αποκατάσταση των περιμετρικών συγκρατήσεων με κάλυψη όμοιας χρωστικής με αυτή της εξωτερικής τοιχοποιίας.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση