Βρίσκεστε εδώ:  / Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ / Η Δημοτική Συγκοινωνία στην Σκιάθο
Η Δημοτική Συγκοινωνία στην Σκιάθο

Η Δημοτική Συγκοινωνία στην Σκιάθο

Μετά τα τελευταία προβλήματα στη γραμμή της συγκοινωνίας Σκιάθος-Κουκουναριές, που προέκυψαν από τη συνεχή αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση που με λάθος πρακτικές ήθελε να συνεχιστεί ο τρόπος λειτουργίας του παρελθόντος, που δεν είναι ο νόμιμος, θα ήθελα να ενημερώσω ότι παρόλο το ενδιαφέρον μας να έχουμε και 4ο λεωφορείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών, αυτό δεν είναι εφικτό διότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού λόγω των όρων των ειδικών συμβάσεων προσλήψεων στο Δήμο ( επιβάλλεται η δίμηνη σύμβαση). Το τρίτο λεωφορείο λειτουργεί με την υποστήριξη των οδηγών των απορριμματοφόρων του Δήμου, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους, ότι πρωταρχικό μας μέλημα είναι να λύνουμε με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο όλα τα προβλήματα που προκύπτουν, προς όφελος των δημοτών και των επισκεπτών του νησιού μας.” δήλωσε ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας.

 Ιστορικό της λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Σκιάθου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.967/1979, ο Νομάρχης Μαγνησίας με την αρ.916/1986 απόφασή του παραχώρησε στον Δήμο Σκιάθου το δικαίωμα εκτέλεσης συγκοινωνίας στην άγονη γραμμή Σκιάθου-Κουκουναριών, παραχωρήθηκε μεν στον Δήμο το δικαίωμα εκτέλεσης συγκοινωνίας, όχι όμως το δικαίωμα ούτε τυχόν εξουσιοδότηση του Δήμου παραχώρησης της συγκοινωνίας της άγονης γραμμής σε τρίτους, απαγορεύοντας ρητά τα λεωφορεία ΔΧ να μεταβιβάζονται. Έτσι ο Δήμος μπορεί να λειτουργεί τη γραμμή προσλαμβάνοντας προσωπικό, όχι παραχωρώντας τη γραμμή σε τρίτους.

το 1986 συστάθηκε η “Επιχείρηση Συγκοινωνιών Δήμου Σκιάθου”, η οποία λειτουργούσε με προσλήψεις από τον Δήμο

το 2011 έγινε η λύση της επιχείρησης, και από την έκθεση των ορκωτών λογιστών βρέθηκε να εμφανίζει ζημίες εκμετάλλευσης συνολικού ποσού 376.191 ευρώ, οι ζημίες αφορούν δεδουλευμένα υπαλλήλων, ασφαλιστικές εισφορές, λειτουργικά έξοδα, κα

Το 2011 ο Δήμος Σκιάθου, στηριζόμενος στην αρ.89/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προχώρησε στην εκμίσθωση τριών (3) λεωφορείων κυριότητας του Δήμου καθώς και του δικαιώματος εκμετάλλευσης της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου-Κουκουναριών για επτά (7) έτη με 33.000 ευρώ το χρόνο στους Αραρά Ηλία, Καρβέλη Χρήστο και Ιωάννη Τσιφλίδη για το διάστημα 2011-2017. Η αρ.62/2011 απόφαση της Ο.Ε. ενέκρινε τα πρακτικά της διεξαγωγής της δημοπρασίας και του δικαιώματος εκμετάλλευσης της ανωτέρω συγκοινωνιακής γραμμής κατακυρώνοντας το αποτέλεσμα σε συγκεκριμένους πλειοδότες. Όμως, κατά τον έλεγχο νομιμότητας με την αρ.1152/44523/25-2-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας, η απόφαση της Ο.Ε. βρέθηκε νόμιμη μόνο κατά το μέρος που αφορούσε αποκλειστικά την εκμίσθωση των οχημάτων και όχι ως προς τον τρόπο λειτουργίας.

Το 2018 αδιαφορώντας για την ακυρότητα όλων των αποφάσεων από την ανώτερη αρχή σχετικά με τη διαχείριση της γραμμής, το Δημοτικό Συμβούλιο με τη λήξη της επταετούς μίσθωσης έλαβε την αρ.68/2018 απόφασή, με την οποία ενέκρινε την παράταση των μισθώσεων στους ιδιώτες για ένα επιπλέον έτος ως τις 16/5/2019. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας ακύρωσε την ανωτέρω απόφαση (αρ.1133/65345/23-5-2018 ).

Το 2019 η ίδια αντιμετώπιση του ζητήματος από το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίστηκε με τη λήψη της αρ.113/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, όπου παρατάθηκε ο χρόνος εκμίσθωσης στους ιδιώτες για ένα ακόμη έτος ως τις 16/5/2020. Η απόφαση αυτή δεν στάλθηκε ποτέ για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ως είχε υποχρέωση η Δημοτική Αρχή, ενώ δεν είχε ανανεωθεί για το 2019 η παροχή υπηρεσιών οδικού μεταφορέα.

2020. Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η Δημοτική Αρχή, και με αφορμή τη λήξη των μισθωτηρίων συμβάσεων σε περίοδο που εκκινεί η τουριστική κίνηση, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) εισάγοντας γραφείο δημοτικής συγκοινωνίας, ώστε να γίνει πρόβλεψη θέσεων εποχικού προσωπικού. Με τον τρόπο αυτόν και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία θα παρέμεινε στον Δήμο το δικαίωμα χρήσης της γραμμής και η εκμετάλλευσή της θα γινόταν από τον ίδιο τον Δήμο, όπως ορίζει ο νόμος. Η απόφαση αυτή καταψηφίστηκε από τις δύο αντιπολιτεύσεις “Σκιάθος Ενωμένη” και “Νέοι Ορίζοντες για τη Σκιάθο”(αρ.26/2020) στερώντας ουσιαστικά τον Δήμο από το δικαίωμα χρήσης της γραμμής.

Στη συνέχεια η Δημοτική Αρχή ζήτησε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να διευκρινίσει εγγράφως το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση της άγονης γραμμής, ώστε να διαχειριστεί ο Δήμος με σύννομο τρόπο την κατάσταση. Η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας & Β. Σποράδων, κα Κολυνδρίνη, διαβίβασε το αρ.πρωτ.3577/10-2-2020 έγγραφο του τμήματος αδειών κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Μετ/ρών & Επ/νιών Μαγνησίας & ΠΕ Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας επιβεβαιώνοντας την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία είτε ο Δήμος λειτουργεί την γραμμή προσλαμβάνοντας προσωπικό είτε η Περιφέρεια εκμισθώνει την γραμμή, σε ιδιώτες με δημοπρασία.

Το θέμα της διαχείρισης της συγκοινωνιακής γραμμής εισήχθη για δεύτερη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο της παράτασης των μισθώσεων σε ιδιώτες από τη στιγμή που ο Δήμος δεν έχει δικαιοδοσία. Παρόλα αυτά η πρόταση καταψηφίστηκε πάλι (απ. Δ.Σ. 40/2020 ) και έγινε δεκτή η άποψη των παρατάξεων της αντιπολίτευσης “Σκιάθος Ενωμένη” και “Νέοι Ορίζοντες για τη Σκιάθο”, για παράταση της μίσθωσης από τον Δήμο στους ιδιώτες ενόψει νομοθετικής ρύθμισης που θα ψηφιστεί. Ακολούθησε η απόφαση (αρ. πρωτ 3349-12/3/2020) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας η οποία ακυρώνει την απόφαση 40/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με αφορμή τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Απριλίου 2020, η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης “Σκιάθος ενωμένη” κατέθεσε αντιπρόταση στις 2 Απριλίου 2020, σύμφωνα με την οποία ζητά να αποσυρθεί το θέμα διότι έχουν υποβληθεί δυο πρόσφυγες κατα της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, στην Επιτροπή του Άρθρου 152, και πως αναμένεται νομοθετική ρύθμιση που θα λύσει το πρόβλημα, μια προσφυγή εκ μέρους των ιδιωτών-μισθωτών που λειτουργούσαν τα λεωφορεία και μια από την παράταξη “Σκιάθος Ενωμένη”. Κατά την εξέταση των προσφυγών στην Επιτροπή του Άρθρου 152 (5/6/2020), όπου την παράταξη Σκιάθος ενωμένη” εκπροσώπησε ο δικηγόρος Στέφανος Καραγιώργος, τα μέλη της Επιτροπή του απέρριψαν τις προσφυγές κατά της προαναφερόμενης απόφασης.

Η Δημοτική Αρχή δεν πτοήθηκε αλλά συνέχισε την προσπάθεια να σώσει το συγκοινωνιακό έργο και υπέβαλε την πρόταση της σύστασης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου, στα Δημοτικά Συμβούλια στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 και στις 31 Οκτωβρίου 2020.

Στην εισήγηση για την κατάρτιση του ΟΕΥ, και τις δυο φορές, υπήρχε η πρόβλεψη για δημιουργία γραφείο δημοτικής συγκοινωνίας. Στην πρόταση αυτή η Δημοτική Αρχή είχε την υποστήριξη από την Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου, την Ένωση Ενοικιαζομένων Δωματίων και τον Εμπορικό Σύλλογο.

Το θέμα και στα δυο Δημοτικά Συμβούλια, καταψηφίστηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση με την αιτιολόγηση πως έχει ζητηθεί εκ μέρους της η τροποποίηση του νόμου που διέπει τη δημοτική συγκοινωνία, ώστε να έχει ο Δήμος το δικαίωμα εκμίσθωσης απευθείας σε ιδιώτες, δικαιολογώντας την πρότερη πρακτική με την οποία έπρατταν.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, χωρίς το γραφείο δημοτικής συγκοινωνίας. Ο Οργανισμός ενεργοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2021, και δεν μπορεί να τροποποιηθεί εάν δεν παρέλθει χρονικό διάστημα 6 μηνών. Έτσι έως και τον Νοέμβριο του 2021, δεν μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να συμπεριληφθεί το γραφείο συγκοινωνιών.

Ο μόνος τρόπος για πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία των λεωφορείων είναι με δίμηνη σύμβαση λόγω έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμος ανακοίνωσε δύο φορές την ανάγκη πρόσληψης χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον για οδηγούς, παρά μόνο για εισπράκτορες.

Έτσι για τη λειτουργία του ενός λεωφορείου, από τις 20 Ιουλίου 2021, έγινε μετακίνηση οδηγών από την Υπηρεσία Καθαριότητας, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στο πρόγραμμα της Υπηρεσίας.

Η Δημοτική Αρχή τον Νοέμβριο θα εισάγει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, της σύστασης γραφείου συγκοινωνιών στο Δήμο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για προσλήψεις με οχτάμηνη σύμβαση για τη λειτουργία της γραμμής.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση