Βρίσκεστε εδώ:  / Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ / Εργασίες επισκευής στις πλωτές εξέδρες της Σκιάθου
Εργασίες επισκευής στις πλωτές εξέδρες της Σκιάθου

Εργασίες επισκευής στις πλωτές εξέδρες της Σκιάθου

Με την αρ. πρωτ 9640/ 4-6-2021 απόφαση του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, δόθηκε η άδεια για την τοποθέτηση, εντός του χωροθετημένου Τουριστικού Λιμένα Σκιάθου, πλωτής εξέδρας για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών.

Η άδεια δόθηκε κατ’ εξαίρεση μετά τις ρητές δεσμεύσεις του δημάρχου Σκιάθου για τον επανασχεδιασμό της μαρίνας. Με ενέργειες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Δ.Λ.Τ.), έγιναν εργασίες επισκευής στις πλωτές εξέδρες που είχε εξασφαλίσει με δωρεάν παραχώρηση το Δ.Λ.Τ. από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), το 2020.

Στην πλωτή τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά, pillars για παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, οι πλωτές συνδέθηκαν με τον τρόπο που προέβλεπε ο κατασκευαστής ώστε να είναι ασφαλείς.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για το ειλικρινές ενδιαφέρον και τις άμεσες ενέργειές σχετικά με το μείζον θέμα της αδειοδότησης της πλωτής εξέδρας τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη και τη γενική γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού Βίκυ Λοϊζου. Ευχαριστώ για τις ενέργειές τους, για τις εργασίες στις πλωτές τον πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Γιώργο Αντωνίτσα, τον αντιδήμαρχο Γιάννη Τσανάκα, τον αντιπρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Παναγιώτη Διολέττα και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Μπάμπη Μανιώτη.

Η πλωτή εξέδρα είναι αναγκαία υποδομή για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής αλλά και για τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Στόχος μας μέσα από τον επανασχεδιασμό της μαρίνας είναι να αυξηθούν οι θέσεις ελλιμενισμού, πέρα τον 150 τετραγωνικών μέτρων που προβλέπει η άδεια.” δήλωσε ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας.

Η υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τη Μαρίνα Σκιάθου αποτελεί ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο στη επιδιωκόμενη από τον Δήμο συνολική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Σκιάθου, τόσο στον πολύ σημαντικό τομέα της εξυπηρέτησης του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, όσο και στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου της πόλης. Είναι δε αυταπόδεικτο ότι για την επίλυση του χρονίζοντος αυτού προβλήματος και κατ’ επέκταση για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Δήμου, βασικό προαπαιτούμενο είναι ο επανασχεδιασμός της μαρίνας, ήτοι η εκπόνηση ενός νέου προγραμματικού σχεδίου (masterplan). Το νέο masterplan θα πρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στα νέα δεδομένα στον τομέα των τουριστικών λιμένων, αλλά κυρίως στις διαμορφωθείσες νέες συνθήκες, καθιστώντας επιτέλους εφικτή την τόσο απαραίτητη υλοποίηση της μαρίνας.

Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την άρση του αδιεξόδου το Δ.Λ.Τ. Σκιάθου ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία και με την από 27.08.2020 Σύμβαση, ανέθεσε στο Γραφείο Μελετών MARNET Α.Τ.Ε. την εκπόνηση ενός νέου προγραμματικού σχεδίου για τη μαρίνα.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω πρωτοβουλία του Δ.Λ.Τ. λαμβάνει χώρα με τη σύμφωνη γνώμη του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., η οποία χορηγήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. (Α.Π. 43502-18/2/2020) ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου Σκιάθου.

Με βάση το νέο αυτό σχεδιασμό το Δ.Λ.Τ. προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια στην τροποποίηση της χωροθέτησης της μαρίνας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 31 του Ν.2160/93. Με δεδομένο ότι η θέση της μαρίνας εμπίπτει εντός περιοχής του Δικτύου Natura 2000 και σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.2160/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η τροποποίηση χωροθέτησης της μαρίνας γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εγκρίνονται τόσο ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας όσο και οι γενικοί περιβαλλοντικοί όροι για τον εν λόγω σχεδιασμό μέσω της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.). Στο δεύτερο στάδιο εγκρίνονται οι προτεινόμενες λιμενικές και χερσαίες υποδομές, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης και λειτουργίας των έργων μέσω της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.).

Βάσει των ανωτέρω εκτεθέντων και λαμβανομένου υπόψη ότι, το Δ.Λ.Τ. έχει ήδη ανταποκριθεί στις προκλήσεις που δημιούργησε το επί χρόνια στάσιμο θέμα της μαρίνας, καθώς με πρωτοβουλία και δαπάνες του δρομολόγησε την εκπόνηση του νέου masterplan, το οποίο θα ολοκληρωθεί σύντομα (παρά τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις που δημιουργούν οι ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη Χώρα λόγω της πανδημίας), αμέσως μετά την ολοκλήρωση του νέου masterplan, το Δ.Λ.Τ. προτίθεται να αρχίσει τη διαδικασία τροποποίησης της χωροθέτησης της μαρίνας (σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού ως Αρχή Σχεδιασμού), η οποία ωστόσο αναμένεται να είναι χρονοβόρα λόγω της ανάγκης έκδοσης Π.Δ., οι δυσβάστακτες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας επιβάλλουν την άμεση λήψη όλων των δυνατών μέτρων για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και (ειδικότερα σε περιοχές που στηρίζουν πολλά στον τουρισμό, όπως η Σκιάθος) την έγκαιρη διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για τη βέλτιστη απόδοση της επερχόμενης τουριστικής περιόδου,

Η Μαρίνα Σκιάθου έχει χωροθετηθεί με την υπ’ αριθμ. Τ/3948/26.10.1999 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 799/Δ’/08.11.1991), εντός της θεσμοθετημένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκιάθου αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Δ.Λ.Τ.) Σκιάθου. Ωστόσο παρά το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την ανωτέρω χωροθέτηση, για διαφόρους λόγους δεν έχει καταστεί μέχρι σήμερα δυνατή η υλοποίηση του έργου. Εν τω μεταξύ όπως είναι φυσικό στο διάστημα αυτό έχουν αλλάξει σημαντικά οι συνθήκες στο παραλιακό μέτωπο της πόλης της Σκιάθου, καθώς και οι ανάγκες εξυπηρέτησης σκαφών και επισκεπτών του νησιού. Ενδεικτικά, στη θέση όπου έχει χωροθετηθεί η μαρίνα έχει από ετών ποντισθεί (μετά από την προβλεπόμενη αδειοδότηση) πλωτός προβλήτας, ο οποίος, δεδομένης της μη υλοποίησης της μαρίνας, εξυπηρετεί στοιχειωδώς τις υφιστάμενες μεγάλες και αυξανόμενες ανάγκες ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 218/13.08.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων – Δ.Ε.Α.Α. (ΦΕΚ Β’ 2322/13.08.2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 237/05.07.2013 απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. (ΦΕΚ Β’ 1668/05.07.2013), το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία 23 λιμένων και τουριστικών λιμένων (μαρίνων), καθώς και όμορων χερσαίων και θαλάσσιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, και της Μαρίνας Σκιάθου. Τέλος η θέση της Μαρίνας Σκιάθου εντάσσεται πλέον εντός των ορίων περιοχής του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Ν.3937/2011 και συγκεκριμένα εντός των ορίων περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 (μετά από την πρόσφατη αναθεώρηση του δικτύου με την υπ’ αριθμ. 50743/11.12.2017 Κ.Υ.Α. – Φ.Ε.Κ. 4432/Β/15.12.2017), γεγονός που καθιστά έτι περαιτέρω δυσχερή την υλοποίηση της μαρίνας με τον υφιστάμενο σχεδιασμό.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση