Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ » Εκπόνηση μελέτης τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού Σκιάθου
Εκπόνηση μελέτης τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού Σκιάθου

Εκπόνηση μελέτης τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού Σκιάθου

Ο Δήμος Σκιάθου στις 136 νέες περιοχές της χώρας για τις οποίες θα εκπονηθούν Μελέτες Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903 (Φ 6046/2021) απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαου Ταγαρά, με θέμα «Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)-ΣΑΤΑ075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

Ο Δήμος με το με αρ.πρωτ. 7202/10.07.2020 έγγραφο υπέβαλε αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υπ' αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334-11/6/2020  (ΑΔΑ 9Θ634653Π8 – ΓΞΓ) Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ».

Η εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού θα δώσει τη λύση σε χρόνια προτα αλλά  και στην ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων περιστάσεων και ιδίως: στην αντιμετώπιση κρίσιμων χωρικών προβλημάτων, την έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, στα προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής ς, στην αντιμετώπιση σοβαρών συνεπειών από φυσικές καταστροφές, ή τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων από την ().

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και αξιοποιεί κάθε ευκαιρία προκειμένου να επιτύχει μία δυναμική βιώσιμη στο νησί.

H μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου, που ανατέθηκε με το υπ΄ αριθ. 11955 έγγραφο Συμφωνητικού, στις 20 Νοεμβρίου 2007 και αφορά στην εκπόνηση του Χωρικού Σχεδίου του Δήμου ήταν σε εκκρεμότητα και προκειμένου να ολοκληρωθεί και να θεσμοθετηθεί έπρεπε να εκπονηθούν οι συνοδές μελέτες, που θα εξασφαλιστούν από την ένταξη του Δήμου στο ΦΕΚ 6046/2021.

«Σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταφέραμε την ένταξη του Δήμου στις νέες περιοχές που θα αποκτήσουν πολεοδομικό σχεδιασμό.

Η εφαρμογή του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού είναι απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική αφού θα θεσμοθετήσει τον χωροταξικό σχεδιασμό, θα βελτιώσει και θα εκσυγχρονίσει βασικές υποδομές με στόχο την βιώσιμη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά και το .

Θα δώσει μία σύγχρονη προοπτική ανάπτυξης και μέσα από την κοινωνική συνοχή θα ξεπεράσει τις παρενέργειες των παλιότερων χωρικών επεμβάσεων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά, για την εξαιρετική συνεργασία και την υποστήριξη σε ό,τι αφορά την εκπόνηση του χωρικού σχεδιασμού του Δήμου Σκιάθου.»

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση