Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ » Αποχωρεί και η Σκόπελος από τον ΣΥΔΙΣΑ
Αποχωρεί και η Σκόπελος από τον ΣΥΔΙΣΑ

Αποχωρεί και η Σκόπελος από τον ΣΥΔΙΣΑ

Απόφαση να αποχωρήσει από τον ΣΥΔ έλαβε και ο Σκοπέλου,  μετά την που είχε λάβει ο Σκιάθου τους προηγούμενους μήνες.

Σε του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου στις 9 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι, οι Δήμοι Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου συμμετέχουν στο ΣΥΔ Ν. Μαγνησίας και μετέχουν με εκπροσώπους τους στο όργανο διοίκησής του.

Όμως, είναι επίσης γνωστό ότι, από πενταετίας τουλάχιστον, στην πραγματικότητα η συμμετοχή τους στον ΣΥΔΙΣΑ είναι ανενεργός από κάθε άποψη.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποί τους μετέχουν τύποις στο Δ.Σ., χωρίς όμως να έχουν παρουσία.

Δεν αποδίδουν τις ετήσιες εισφορές.

Δεν υφίσταται κανένας σύνδεσμος μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ και των ανωτέρω νησιωτικών Δήμων σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Η διαχείριση των ΧΥΤΑ των νήσων Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου γίνεται αποκλειστικώς και μόνον από τους οικείους Δήμους, με ίδια μέσα, προσωπικό και εν γένει επιλογές ως προς τον τρόπο , τους όρους και το κόστος, χωρίς οιαδήποτε ανάμειξη ή συνδρομή του ΣΥΔΙΣΑ, είτε άμεσα είτε υπό μορφή εγκρίσεως.

Ως εκ τούτου, υφίσταται στην πράξη αυτονόμηση των Δήμων, σε σχέση με την λειτουργία των ΧΥΤΑ εντός αυτών και την εν γένει διαχείριση των αποβλήτων.

Αυτό οφείλεται κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσεως και της απόστασης από τη χερσαία Μαγνησία.

Τα ανωτέρω έχουν και νομοθετικό έρεισμα στη διάταξη του υ 226 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με την οποία στα νησιά οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατ' 227 του ίδιου νόμου, ασκούνται από τις των Δήμων.

Κατόπιν αυτών διαπιστώνεται η αναγκαιότητα και της τυπικής αποχώρησης – εξόδου των νησιωτικών Δήμων από τον Σύνδεσμο και αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί – αποφασιστεί, με νομοθετικό έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 226 του Ν. 4555/2018, και με αντίστοιχες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των τριών νησιωτικών Δήμων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και έγκριση των αποφάσεων αυτών από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 245 παρ. 4 του Ν. 3463/2006.

Μετά ταύτα να επέλθει και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού του Συνδέσμου, που αφορούν στη συμμετοχή των νησιωτικών Δήμων.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση