Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγοράς – Μουρεσίου
Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Με 20 θέματα Ημερήσιας Διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζς – Μουρεσίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου , στην Ζ, την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 17:30.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2015 (3η).

 • Έγκριση 1ου τριμήνου εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
 • Λήψη απόφασης περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου, αριθμού θέσεων υδρονομέων και τομέα για κάθε θέση.

 • Τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Αιγιαλού & Παραλίας.

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημοπράτηση δημοτικού χώρου (κάμπινγκ) στον οικισμό Χορευτού.

 • Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης : «Σύνταξη ενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (.Π.Σ.) Δήμου Ζαγοράς, ομού », που εκπονείται στα όρια της Δημοτική Ενότητας Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, της Περιφερειακής Ενότητας .

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 26/03/2015 αιτήσεως του κ. Μπασματζίδη ικόλαου, σχετικά με τον τρόπο καταβολής μισθωμάτων του Κάμπινγκ Παπά Νερό.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ. πρωτ. 1977/16.03.2015 αιτήσεως του κ. Κρητικού Αλκιβιάδη, με την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια διάνοιξης δρόμου.

 • Λήψη απόφασης για την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, για την εκτέλεση του έργου «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής» και σύσταση τριμελούς επιτροπής από υπαλλήλους του Δήμου.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο ξύλευσης για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων.

 • Λήψη απόφασης για την καταστροφή άχρηστων υλικών του Δήμου.

 • Συζήτηση επί του υπ' αριθμ. πρωτ. 629/13.03.2015 εγγράφου της ΚΕΔΕ, σχετικά με αίτημα απαλλαγής, των ατόμων με 67% αναπηρία, από την καταβολή των δημοτικών φόρων.

 • Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 457/18.03.2015 έγγραφο του Τμήματος Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Νομού Μαγνησίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος.

 • Διαγραφή τελών παρεπιδημούντων, επ' ονόματι κ. Μπαρούτα Απόστολου του Στεφάνου, κατόπιν εισηγήσεως του Γραφείου Προσόδων του Δήμου.

 • Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού που αφορά τέλη άρδευσης, επ' ονόματι κ. Μαργαρίτη Νικολάου του Κων/νου, κατόπιν εισηγήσεως του Γραφείου Προσόδων του Δήμου.

 • Λήψη απόφασης για ανανέωση αδειών παραγωγών – πωλητών λαϊκών αγορών.

 • -Ορισμός υπευθύνου υπαλλήλου του Δήμου, για τις ηλεκτρονικές πληρωμές λογαριασμών του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

  • Λήψη απόφασης για απαγόρευση βοσκής στο δάσος Τοπικών Κοινοτήτων Κισσού & , σε εφαρμογή του άρθρου 113 παρ. 2 ΝΔ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα».

  -Αποδοχή ποσού που αφορά την Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

  • Κατανομή χρηματοδότησης για την των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου (Β΄ Κατανομή έτους 2015).
  "Αλιεύοντας" την είδηση