Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου

Με 39 θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων ο ορισμός προέδρου στο Δ.Σ. της ΜΒ, η απευθείας μίσθωση δύο ακινήτων εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Στέγαση και Επανένταξη» για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών ωφελουμένων και η έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Μετατροπή του Εκθεσιακού – Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο», προϋπολογισμού 830.000,00€, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για ακόμη μια φορά, οι αναγνώστες του pagasitikosnews.com μπορούν να δουν σε ζωντανή την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όσα διαδραματίζονται  στην αίθουσα, με μόνο ένα κλικ σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι:

-Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.

 • Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ-ΤΕ για το έτος 2016.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

-Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

 • Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση απόρων, του Ξενώνα ς Κακοποιημένων Γυναικών, της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του Δήμου Βόλου και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 495.522,72€ με Φ.Π.Α. και εκκίνηση ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, διάρκειας ενός (1) έτους.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Απ. Αρχιμανδρίτου». (υπ” αριθμ. 573/2015 απόφαση Ο.Ε.)

-Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Αποστόλου Αλεξ. Δράκου». (υπ” αριθμ. 574/2015 απόφαση Ο.Ε.)

 • Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Ιωάννου Κ.Χατζηιωάννου ή Χατζάκου». (υπ” αριθμ. 575/2015 απόφαση Ο.Ε.)
 • Ανάκληση της αριθμ. 757/2015 απόφασης και λήψη νέας για την εκμίσθωση έκτασης 500,00 τ.μ. στη θέση «ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ» της Δ.Ε. Μακρινίτσας για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

-Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας «Στέκι Δημοτών» Νέας Αγχιάλου για τις ανάγκες των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».

 • Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2016.
 • Λήψη απόφασης για την ανατροπή δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού 2016.

-Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για έξοδα συμμετοχής σε τουριστική έκθεση στη Βιέννη.

-Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την μετάφραση κειμένου εντύπου για την τουριστική προβολή του Δήμου και αποστολή υλικού σε έκθεση του εξωτερικού (Βιέννη).

 • Λήψη απόφασης περί παράτασης της σύμβασης εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενούς υλικού και προωθητικές ενέργειες» ή έκπτωσης του αναδόχου Βανίδη Ιωάννη.
 • Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου (κινητή καντίνα κας Σκαμάγκα Ελένης).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016
 • Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη σχολικού συγκροτήματος Φυτόκου».
 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάϊ», στη Δ.Ε. Ιωλκού.
 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο Ο.Τ. 686 στην περιοχή Ν. Δέλτα Ν.Ιωνίας Δ.Βόλου».
 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2013″.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάϊ (για άμεση χρήση)».
 • Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης σχολείων των Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας».

-Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας»

-Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. – Τελικού, του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Βόλου Ο.Τ. 3058 περιοχή Αγ. Παρασκευής και Ο.Τ. 1424-1444 περιοχή Καραγάτς».

-Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης της ομάδας εργασίας του Δήμου για κατασκευή Ολοκληρωμένης Μονάδας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μαγνησίας».

 • Λήψη απόφασης για την 6η παράταση προθεσμίας του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταπήτων στις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας – Ζάχου – Μπότσαρη με τις γραμμές του ΟΣΕ».
 • Λήψη απόφασης για την κατ' εξαίρεση χορήγηση εργοταξιακών παροχών ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/16.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δ.Βόλου και διαγραμμίσεις – πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών».

-Ανάκληση της υπ” αριθμ. 28/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2016.

 • Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, προϋπολογισμού 49.077,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης της νέας σύμβασης ανακύκλωσης αποβλήτων ως και του συμφωνητικού ς για την ανάπτυξη κώδικα συλλογής γυάλινων συσκευασιών μεταξύ του Δήμου Βόλου και της Α.Α.

-Λήψη απόφασης για τη δωρεά λυομένων οικίσκων.

-Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ” αριθμ. 13/2015 απόφασης του υ Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα που αφορά στην έγκριση ταμειακού απολογισμού, οικονομικού έτους 2014.

 • Έγκριση της υπ” αριθμ. 25/2016 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) που αφορά στην έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και την ψήφιση σχετικών πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι:

-Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.

 • Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ-ΤΕ για το έτος 2016.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

-Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

 • Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση απόρων, του Ξενώνα ς Κακοποιημένων Γυναικών, της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του Δήμου Βόλου και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 495.522,72€ με Φ.Π.Α. και εκκίνηση ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, διάρκειας ενός (1) έτους.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Απ. Αρχιμανδρίτου». (υπ” αριθμ. 573/2015 απόφαση Ο.Ε.)

-Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Αποστόλου Αλεξ. Δράκου». (υπ” αριθμ. 574/2015 απόφαση Ο.Ε.)

 • Λήψη απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Ιωάννου Κ.Χατζηιωάννου ή Χατζάκου». (υπ” αριθμ. 575/2015 απόφαση Ο.Ε.)
 • Ανάκληση της αριθμ. 757/2015 απόφασης και λήψη νέας για την εκμίσθωση έκτασης 500,00 τ.μ. στη θέση «ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ» της Δ.Ε. Μακρινίτσας για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

-Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της αίθουσας «Στέκι Δημοτών» Νέας Αγχιάλου για τις ανάγκες των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».

 • Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2016.
 • Λήψη απόφασης για την ανατροπή δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού 2016.

-Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για έξοδα συμμετοχής σε τουριστική έκθεση στη Βιέννη.

-Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την μετάφραση κειμένου εντύπου για την τουριστική προβολή του Δήμου και αποστολή υλικού σε έκθεση του εξωτερικού (Βιέννη).

 • Λήψη απόφασης περί παράτασης της σύμβασης εργασιών του έργου «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενούς υλικού και προωθητικές ενέργειες» ή έκπτωσης του αναδόχου Βανίδη Ιωάννη.
 • Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου (κινητή καντίνα κας Σκαμάγκα Ελένης).
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016
 • Λήψη απόφασης έγκρισης της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη σχολικού συγκροτήματος Φυτόκου».
 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάϊ», στη Δ.Ε. Ιωλκού.
 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλατεία στον κοινόχρηστο χώρο Ο.Τ. 686 στην περιοχή Ν. Δέλτα Ν.Ιωνίας Δ.Βόλου».
 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2013″.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Πλάϊ (για άμεση χρήση)».
 • Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης σχολείων των Δημοτικών Ενοτήτων πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας».

-Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας»

-Λήψη απόφασης έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. – Τελικού, του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Βόλου Ο.Τ. 3058 περιοχή Αγ. Παρασκευής και Ο.Τ. 1424-1444 περιοχή Καραγάτς».

-Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης της ομάδας εργασίας του Δήμου για κατασκευή Ολοκληρωμένης Μονάδας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μαγνησίας».

 • Λήψη απόφασης για την 6η παράταση προθεσμίας του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ταπήτων στις ισόπεδες διαβάσεις των οδών Αλαμάνας – Ζάχου – Μπότσαρη με τις γραμμές του ΟΣΕ».
 • Λήψη απόφασης για την κατ' εξαίρεση χορήγηση εργοταξιακών παροχών ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/16.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δ.Βόλου και διαγραμμίσεις – πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών».

-Ανάκληση της υπ” αριθμ. 28/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2016.

 • Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, προϋπολογισμού 49.077,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Λήψη απόφασης έγκρισης της νέας σύμβασης ανακύκλωσης αποβλήτων ως και του συμφωνητικού ς για την ανάπτυξη κώδικα συλλογής γυάλινων συσκευασιών μεταξύ του Δήμου Βόλου και της Α.Α.

-Λήψη απόφασης για τη δωρεά λυομένων οικίσκων.

-Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ” αριθμ. 13/2015 απόφασης του υ Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα που αφορά στην έγκριση ταμειακού απολογισμού, οικονομικού έτους 2014.

 • Έγκριση της υπ” αριθμ. 25/2016 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) που αφορά στην έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και την ψήφιση σχετικών πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.
"Αλιεύοντας" την είδηση