Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Βόλου
Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Βόλου

Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Βόλου

Με 47 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει αύριο Παρασκευή στις 14.00 το Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δημαρχείο Βόλου.

Τα θέματα για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι:

Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής περί διάθεσης χώρων για την
πραγματοποίηση των ομιλιών των υποψηφίων Βουλευτών, για τις εκλογές της 20ης

Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης Γενικού Γραμματέα στις Βρυξέλλες.

Λήψη απόφασης επί του τελικού σχεδίου εκπόνησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης
απορριμμάτων του Δήμου Βόλου.

Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό
πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 –π3).

Λήψη απόφασης αναφορικά με την αποδοχή της παραίτησης της Ιωάννας συζ. Βασ.
Καρακόζογλου από αγωγή κατά του Δήμου.(υπ’ αριθμ. 365/2015 απόφαση Ο.Ε.).

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου.

Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων χρημάτων από μισθοδοσία.

Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

Λήψη απόφασης επί του αιτήματος επιστροφής εγγυητικής καλής εκτέλεσης.

Λήψη απόφασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γ’ Παραρτήματος ΚΑΠΗ.

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού καφενείου που βρίσκεται στην Κάτω Πλατεία Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς.

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινοτικού καταστήματος Σέσκλου Δ.Ε. Αισωνίας.

Λήψη απόφασης έγκρισης εξόδων κηδείας απόρου και απαλλαγή από τέλη ταφής.

Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη μονάδα παραγωγής biodiesel και το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΛΕΩΝ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., που προτείνεται να εγκατασταθεί στο οικοδομικό τετράγωνο υπ’ αριθμ. 6 της ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, στο Δήμο Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου.(υπ αριθμ. 223/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Λήψη απόφασης για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης άδειας λειτουργίας Internet – Καφέ στο Βόλου του κ. Κρανιά Κωνσταντίνου.

Λήψη απόφασης για την 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.

Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου “Εργασίες συντήρησης των σχολείων δημοτικών ενοτήτων πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας έτους 2014”.

Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. (άνευ υπερβάσεως τακτοποιητικού χαρακτήρα) του έργου “Συντήρηση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων”.

Λήψη απόφασης έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Αναβάθμιση και επέκταση δημοτικού φωτισμού έτους 2014”.

Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ολοκλήρωση καθαίρεσης επιχρισμάτων ορόφων του σχολικού συγκροτήματος πρώην Πολυκλαδικό”.

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Εργασίες αποξήλωσης πλακιδίων αμιάντου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας”.

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο Πορταριάς”.

Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Εργασίες συντήρησης οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων έτους 2012”.

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου “Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη δημιουργία Δομής Σ.Υ.Δ.” για τέσσερις (4) μήνες έως 27/11/2015.

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Γενικές συντηρήσεις δημοτικών εγκαταστάσεων (πάρκα-πλατείες κλπ) Δ.Ε. Αρτέμιδας-Αγριάς έτους 2014”.

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας φαρμακείου.(υπ’ αριθμ. 143/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Παροχή γνωμοδότησης για επανακαθορισμό θέσεων στάθμευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ταξί) στις πιάτσες α) Κοιμητηρίου & β) Γέφυρας Λ. Ειρήνης.(υπ’ αριθμ. 229/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Λήψη κανονιστικής απόφασης για αλλαγή οχήματος σε καθορισμένη θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Όγλ, στον Βόλο.(υπ’ αριθμ. 230/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάσης οχήματος ΑΜΕΑ πλησίον της οδού Γ. Δήμου αρ.74.(υπ’ αριθμ. 231/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον καθορισμό χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στο ΚΕΠ Αγριάς.(υπ’ αριθμ.232/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός προτεραιότητας της οδού Εσφιγμενίτου, στο Βόλο.(υπ’ αριθμ. 233/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός προτεραιότητας της οδού Ζαλόγγου, στον Βόλο.(υπ’ αριθμ. 234/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (Ακακία Κωνσταντινουπόλεως και Νερατζιάς) που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της οδού Περραιβού αρ.56, κατόπιν αίτησης της κας Πλιακοστάθη Ανδρονίκης.(υπ’ αριθμ. 224/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Λεύκα) που βρίσκεται στην οδό Νικηταρά αρ.23, κατόπιν αίτησης της κ. Μάλαμα Αλεξάνδρας.(υπ’ αριθμ. 225/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Λήψη απόφασης για την κοπή αυτοφυούς δέντρου (Αγριόλευκα) που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στο Κατωχώρι (υπ’ αριθ.18/2015 απόφαση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κατωχωρίου.(υπ’ αριθμ. 226/2015 Ε.Π.Ζ.).

Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου “Τεχνικά έργα και εργασίες βελτίωσης στα Περιφερειακά Κοιμητήρια”.

Λήψη απόφασης αναφορικά με την τακτοποίηση οστεοφυλακίων.

Λήψη απόφασης έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων οικονομικού έτους 2015 του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 175/2015 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), αναφορικά με την επικαιροποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 179/2014 για τον καθορισμό διδάκτρων εκπαιδευτικού έτους 2015-2016 της Δνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης από το Δήμο Βόλου της εξόφλησης οφειλών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιτεχνικός Οργανισμός – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Του Δήμου Βόλου (Κ.Ο.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 269/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με την Ύδρευση του Στρατοπέδου ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ν.”.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν.Μαγνησίας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.).

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση