Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Συνεδρίασε η διακομματική επιτροπή του Δήμου Βόλου για τις εκλογές
Συνεδρίασε  η διακομματική επιτροπή του Δήμου Βόλου για τις εκλογές

Συνεδρίασε η διακομματική επιτροπή του Δήμου Βόλου για τις εκλογές

Να μη δοθεί διευκόλυνση στο κόμμα της Χρυσής Αυγής για την προβολή των θέσεών του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία σήμερα η διακομματική επιτροπή, μειοψηφούντος του εκπροσώπου του κόμματος της Ν.Δ., Δημ. Βαϊτση, ο οποίος δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την άποψη αυτή καθώς ο Νόμος προβλέπει ίση μεταχείριση όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή , αποτελούμενη από τους Μπατζιάκα Αναστάσιο, αναπληρωτής δήμαρχος, ως πρόεδρος της Επιτροπής, Καστρινάκη Μιχάλη, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Βαϊτση Δημήτριο, εκπρόσωπο της ΝΔ, Λέτσιο Γιώργο, εκπρόσωπο του ΕΠΑΜ και Ηλιόπουλο Παναγιώτη, συνήλθε σε σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00, με αντικείμενο τον καθορισμό των χώρων, του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στους συνδυασμούς κατά την περίοδο πριν τις εκλογές της 29ης Σεπτεμβρίου και άλλων λεπτομερειών, όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Ο προεδρεύων εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη των παρευρισκομένων την αριθμ.14473/11-4-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών με επιμέρους τοποθετήσεις στις οποίες τονίστηκε ότι πρέπει να προστατευτεί το περιβάλλον και η αισθητική της πόλης.

Ο εκπρόσωπος της ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ισότιμη μεταχείριση για την προβολή όλων των κομμάτων και τη διαφήμισή τους και να μη δοθεί καμία διευκόλυνση στη Χρυσή Αυγή για την προβολή των θέσεών και απόψεων που αντιπροσωπεύει.
Με τη θέση αυτή συμφώνησε ο εκπρόσωπος του ΕΠΑΜ, Λέτσιος Γιώργος.

Η Επιτροπή αποφάσισε:

-Να διατεθούν για την πραγματοποίηση των ομιλιών των εκπροσώπων των κομμάτων οι χώροι: αίθουσα Δημαρχείου Βόλου, πρώην Δημαρχείων όλων των συνενωθέντων Δήμων, Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας, Μεταξουργείου, Εκθεσιακού Κέντρου Π. Άρεως, Αχιλλείου. Οι παραπάνω χώροι διατίθενται από το Δήμο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων με χρονολογική προτεραιότητα υποβολής στις υπάρχουσες ελεύθερες ημερομηνίες.

  • κάθε υπερβολική και αλόγιστη χρήση που θα αποβεί σε βάρος της εικόνας της πόλης και να τηρηθούν οι κανόνες τάξης και ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. Αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. επιτρέπεται:

-Η προβολή των συνδυασμών στα υπάρχοντα νόμιμα και σταθερά πλαίσια του Δήμου, τα οποία μπορούν να διατίθενται επί ίσοις όροις και αναλογικά, καθώς και σε προσωρινά και κινητά πλαίσια που κατασκευάζουν και τοποθετούνται με δαπάνες των συνδυασμών (παρ. 4 αριθμ. 14473/11-2-2012 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.) οι συνδυασμοί μπορούν να κατασκευάζουν κινητά πλαίσια, τα οποία θα τοποθετηθούν σε διάφορες θέσεις του κέντρου της πόλης, χωρίς να παρεμποδίζουν την ομαλή διέλευση πεζών και οχημάτων αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπ.ΕΣ και γενικά την κυκλοφορία.

-Η τοποθέτηση,κατ΄εξαίρεση, καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών από τους συνδυασμούς στους διατιθέμενους χώρους σε διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 2 χ 2 χ 2 μέτρα και τροχόσπιτα όχι μεγαλύτερα από τέσσερα μέτρα, χωρίς χρήση μεγαφωνικών συσκευών ( σύμφωνα με την παρ. 5 της αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.). Η τοποθέτηση θα γίνεται μετά από σχετική αίτηση που θα υποβληθεί στο Δήμο σε θέση που δε θα συμπίπτει με αυτή που έχει ζητηθεί από άλλο υποψήφιο .Οι θέσεις που καθορίστηκαν είναι: Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Ελευθερίας, Ερμού, Αργοναυτών- Ιάσονος (πεζοδρόμιο Πανεπιστημίου), Ιάσονος- Φιλελλήνων- Δημητριάδος (πεζοδρόμιο Green Park), πλατεία Πανεπιστημίου, πλατεία πρώην Δημαρχείου Ν. Ιωνίας και οι πλατείες των Δημοτικών Ενοτήτων. Η αντίστοιχη κατανομή θα γίνει σύμφωνα με τα αιτήματα που θα διατυπωθούν.

-Η προβολή φωτεινών διαφανειών σε ανοικτούς χώρους (επιφάνειες πολυκατοικιών), με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και δεν δημιουργούνται προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία (παρ. 8 της υπ. Αριθμ. 14473/11-4-2012 αποφ. Υπ.ΕΣ.)

Αναφορικά με τα παραπάνω θα υποβάλλονται γραπτά αιτήματα από τα κόμματα και τους συνδυασμούς προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. απαγορεύεται:
– Η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ και πάσης φύσεως άλλων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους (παρ. 7 αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.)
-Η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού υλικού (πλαστικά) και η χρήση διαφημιστικών τρυκ, εφόσον το υλικό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης η χρήση χρωστικών ουσιών (σπρέι, χρώματα κ,λ.π.) και η αναγραφή συνθημάτων σε εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων ( σύμφωνα με την παρ. 9 αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπ.ΕΣ. Και τις διατάξεις του αρθ. 2 του Ν, 2946/2001)
-Η χρήση διαφημιστικών τρυκ γιατί η μαζική ρίψη τους συμβάλει στη ρύπανση των πόλεων και χωριών και καθίσταται έτσι προβληματικός ο καθαρισμός των φρεατίων.
– η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που έχουν διατεθεί , σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλους συνδυασμούς
( παρ. 11 αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπ.ΕΣ).

Μετά τη διάθεση ή τη χρήση χώρων, όσων επιτρέπονται, οι συνδυασμοί οφείλουν να φροντίζουν την ευπρεπή εμφάνισή τους με την περισυλλογή των αφισών και τον καθορισμό των χώρων από κολλητικές ουσίες κ.λ.π. ( σύμφωνα με την παρ. 12 της αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπ. ΕΣ.)
Οι συνδυασμοί ή τα κόμματα οφείλουν να προβούν στην απόσυρση των κατασκευών τους
(περίπτερα, άλλες κατασκευές και τροχόσπιτα) σε διάστημα πέντε (5) ημερών από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι Δήμοι υποχρεούνται να τα απομακρυνθούν ή να τα καταστρέψουν ( παρ. 13 αριθμ. 14473/11-4-2012 αποφ. του Υπ. Εσ.)

Οι ώρες λειτουργίας και ο βαθμός έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των γραφείων των κομμάτων, των οχημάτων τους ρυθμίζονται από την αριθμ. 51774/31-12-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση