Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Ισότιμη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων στην εγχώρια αγορά
Ισότιμη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων στην εγχώρια αγορά

Ισότιμη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων στην εγχώρια αγορά

Στο υπόμνημα αναφέρεται:

“Επιθυμούμε να αναφερθούμε στα πρόσθετα, -πέραν των όσων αντιμετωπίζει το σύνολο της ελληνικής παραγωγής – σοβαρά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η εγχώρια βιομηχανία παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, εξ' αιτίας της δυσκολίας συμμετοχής της σε Δημόσια Έργα μεταφοράς νερού για ύδρευση και άρδευση, η οποία δυσκολία πηγάζει είτε από το γεγονός ότι δεν της παρέχονται ίσες ευκαιρίες με τους εισαγωγείς, είτε διότι εσωτερικά εφαρμοζόμενες πρακτικές την αποκλείουν πάραυτα.

Κατ' αρχήν, θέλουμε να υπογραμμίσουμε, ότι η ελληνική βιομηχανία παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, τα προηγούμενα χρόνια είχε φροντίσει να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στον εκσυγχρονισμό της σε τεχνολογία, στην ποιότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της, εφαρμόζοντας τα πλέον αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα και ικανοποιώντας τις απ των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Στην προσπάθειά της αυτή, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η θετική συμβολή της ς, όχι εισάγοντας πολιτικές προστασίας, αλλά εφαρμόζοντας, επί της ουσίας πρακτικές, που και άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ ακολουθούν, για την στήριξη της εγχώριας παραγωγής τους και την ενεργητική καταπολέμηση της ανεργίας.

Πιο συγκεκριμένα:
• Όπως μας γνώρισαν οι επιχειρήσεις – μέλη μας, είναι εξαιρετικά συχνό το φαινόμενο, οι υπηρεσίες παραγωγής Μελετών και Επίβλεψης Τεχνικών Έργων του Δημοσίου, να ασκούν προτιμησιακές πολιτικές σε εισαγόμενα προϊόντα, παρά το γεγονός ότι η αφενός δεν επιβάλλεται από τεχνικές επιταγές και αφετέρου το κόστος είναι εξαιρετικά υψηλό.

Προτείνεται οι μελετητές και κυρίως οι επιβλέποντες μελετών και τεχνικών έργων να ενημερωθούν για τους σύγχρονους τρόπους παραγωγής των χαλυβδοσωλήνων στα Ελληνικά εργοστάσια, να διαπιστώσουν τα νέα βελτιωμένα χαρακτηριστικά τους και να ακολουθούν μια ορθολογική συγκριτική αξιολόγηση.

Επίσης μας έχει επισημανθεί η αθρόα εισαγωγή χαλυβδοσωλήνων από τρίτες χώρες, χαμηλής τιμής αλλά αμφίβολης ποιότητας, ως προς την τήρηση των απαραίτητων Τεχνικών Προδιαγραφών. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να εφαρμοστούν τακτικές άλλων εταίρων μας στην ΕΕ, πχ. της ς, η οποία εφαρμόζει συγκεκριμένο μοντέλο εισαγωγών, για να υποβοηθήσει την εγχώρια παραγωγή της, και να απαιτηθεί η αυστηρή τήρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών στα εγχώρια και εισαγόμενα προϊόντα.

• Παρά τις επαναλαμβανόμενες κατά καιρούς οχλήσεις μας στο Υπουργείο σας, διατηρούνται τεχνητά εμπόδια, που τίθενται στη χρήση χαλυβδοσωλήνων όμοια με αυτά, που άλλες χώρες ακολουθούν στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν εισαγωγές. Η επιμέτρηση και τιμολόγηση των χαλυβδοσωλήνων στα έργα μεταφοράς νερού με βάση το Kg, που γίνεται στην Ελλάδα δημιουργεί στρεβλώσεις και συνθήκες αδιαφάνειας και μη ορθολογικών διαδικασιών σύγκρισης με σωλήνες κατασκευασμένους από άλλα υλικά.
Προτείνεται η τιμολόγηση να γίνεται με βάση το μέτρο μήκους της σωληνογραμμής από χαλυβδοσωλήνες. Η τιμολόγηση αυτή δίνει τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης με σωλήνες κατασκευασμένους από άλλα υλικά, που επίσης τιμολογούνται με βάση το μέτρο.

• Τέλος, ένα θέμα καθαρά τεχνικής φύσης είναι οι προδιαγραφές εξωτερικής επένδυσης χαλυβδοσωλήνων. Σύμφωνα με ενημέρωση από τις εταιρίες –μέλη μας η εξωτερική επίστρωση των χαλυβδοσωλήνων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης οφείλεται να γίνεται είτε από πολυαιθυλένιο κατά το πρότυπο DIN30670 ή από ασφαλτική μαστίχη κατά το πρότυπο EN10300.

Να επισημανθεί ότι η πρώτη ύλη για την παραγωγή ασφαλτικής μαστίχης (πρότυπο ΕΝ10300) προέρχεται από προϊόν διύλισης των ελληνικών διυλιστηρίων ενώ το πολυαιθυλένιο (πρότυπο DIN30670) χρησιμοποιεί εισαγόμενη πρώτη ύλη.

Η του συστήματος προστασίας (εξωτερική επένδυση χαλυβδοσωλήνων) οφείλει να σταθμίσει την εθνική και κοινωνική υποχρέωση να στηριχθεί η εγχώρια κλαδική βιομηχανική παραγωγή, που δύναται να παράγει ποιοτικό προϊόν σε ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης η επιλογή του συστήματος προστασίας θα πρέπει να σταθμίσει τη συνολική δυνατότητα προστασίας του σωληναγωγού λαμβάνοντας υπόψη και την επιτόπου στο έργο εργασία αποκατάστασης της μόνωσης.

Αν και η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει περιθώρια για διάκριση μεταξύ Ελληνικών και άλλων Ευρωπαϊκών προϊόντων, δεν μπορεί να μην συνυπολογίζεται στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας ενός δικτύου μεταφοράς νερού, η δυνατότητα της γρήγορης επιδιόρθωσης των βλαβών, με προϊόντα που παράγονται στη χ μας και τηρούν τις απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, συμβάλλοντας στη μείωση των εισαγωγών.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι ελληνικές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε έργα μεταφοράς ύδατος του ελληνικού Δημοσίου πρέπει προηγουμένως να ξεπεράσουν ένα εσωτερικό αρνητικό περιβάλλον.

Ενδεχομένως, να διαφεύγει της προσοχής, ότι σήμερα, η κρίση συνθλίβει τις επιχειρήσεις και διογκώνει την ανεργία και ότι τις αρνητικές αυτές συνθήκες αδυνατούν οι επιχειρήσεις από μόνες τους να τις αντιμετωπίσουν. Χρειάζονται την ενεργό συμ της ς, όπως συμβαίνει σήμερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή, μάλιστα, την περίοδο, όπου έχει συνειδητοποιηθεί πλήρως η σπουδαιότητα της Βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή , καθώς και η αναγκαιότητα εφαρμογής αποτελεσματικής Βιομηχανικής Πολιτικής, ώστε να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία και η ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής παραγωγής, μοιάζει αντιφατικό ένας κλάδος της εγχώριας παραγωγής να παραγκωνίζεται επ΄ ωφελεία εισαγωγών.

Επειδή είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε απόλυτα το μέγεθος του προβλήματος και επειδή μας είναι γνωστή η θέση σας αλλά και η αποφασιστικότητα, με την οποία ενεργείτε σε ανάλογα ζητήματα, προτείνουμε, για την αποκατάσταση των όρων εύρυθμης λειτουργίας της εγχώριας παραγωγής:

  1. Την άρση των εμποδίων, που εντοπίζονται στα τιμολόγια και άλλες διατάξεις, όπως για παράδειγμα, την επαναφορά της κοστολόγησης των χαλυβδοσωλήνων ανά μέτρο μήκους, όπως ίσχυε και της κοστολόγησης ανά κιλό, που ισχύει σήμερα.

  2. Την ορθολογική επιλογή του τύπου των σωλήνων σε κάθε μελέτη, με βάση τεχνικο-οικονομική σύγκριση, μεταξύ διαφόρων τύπων σωλήνων, αναφερόμενη στο συνολικό κόστος της αντίστοιχης κατηγορίας δαπάνης.

  3. Την δημιουργία συνθηκών προώθησης των χαλυβδοσωλήνων με σύγχρονες προδιαγραφές, ως βασικό σύγχρονο τύπο σωλήνων για την κατασκευή των δικτύων μεταφοράς νερού, λαμβάνοντας μέριμνα για την ενεργοποίηση της συμμετοχής των εγχώριων επιχειρήσεων.
    Παρακαλούμε θερμά για την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την έγκαιρη και θετική σας ανταπόκριση”.

"Αλιεύοντας" την είδηση