Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ » Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας στον Δήμο Ρήγα Φεραίου
Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτήθηκε στον Δήμο Ρήγα Φεραίου, με την υπ'αριθμ. 108/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη και είναι τα παρακάτω:

1) Η αντιδήμαρχος, Βασιλική Παπανικολάου- Χατζοπούλου του Νικολάου , ως πρόεδρος της Επιτροπής

2) Η Βλασταρίδου του Αλεξάνδρου, σύμβουλος Κοινότητας Κεραμιδίου

3) Η Καλλιόπη Μακρονάσιου του Ευριπίδη, εκπαιδευτικός

4) Η Αδριανή Μητροπούλου του Γεωργίου, ψυχολόγος

5) Η Σμαράγδα Μαυριανού του Στεφάνου, εκπαιδευτικός

6) Η Χασιώτη Αντωνία του Δημητρίου, συντονίστρια κοινωνικής προστασίας και προαγωγής δημόσιας υγείας του  Δήμου Ρήγα Φεραίου

7) Η Βιολντζή Δήμητρα του Γεωργίου, συμβασιούχος υπάλληλος

8) Η Ρηγώνη Αικατερίνη του Δημητρίου, εκπαιδευτικός

9) Η Τσα Αφροδίτη του Αναστασίου, σύμβουλος Κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών, αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το δημοτικό συμβούλιο και συνδετικό κρίκο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με την αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπή είναι οι ακόλουθες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, ς και κοινωνικής ς

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο και

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας για την και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Ηλεκτροδότησης Ρήγα Φεραίου, Βασιλική Παπανικολάου-Χατζοπούλου, δήλωσε : «Με την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, μας δίνεται μια σημαντική δυνατότητα να προωθήσουμε δράσεις και προγράμματα σχετικά με τα θέματα των ανισοτήτων των φύλων, της πρόληψης της βίας των γυναικών και την αξιο των δυνατοτήτων των γυναικών σε πολλούς τομείς. Η Επιτροπή του δήμου μας απαρτίζεται από αξιόλογα μέλη που θα συμβάλλουμε όλοι μαζί ουσιαστικά στην προσπάθεια εξάλειψης κάθε είδους ς και θα προβάλλουμε τη σημασία των ίσων ευκαιριών σε όλους ανεξαρτήτου υ».

Η σύσταση της Επιτροπής προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 70Α του ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4604/2019 (Α΄50) και με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4604/2019 (Α΄50) προστέθηκε στις αρμοδιότητες του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εσωτερικών, η αρμοδιότητα σχεδίασης, οργάνωσης, συντονισμού και εφαρμογής προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο ς για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και η εφαρμογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» εντός των διοικητικών ορίων των δήμων. Ως εκ τούτου, και με στόχο την ένταξη της διάστασης του υ σε όλες τις πολιτικές των δήμων που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, θεσμοθετήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας.

"Αλιεύοντας" την είδηση