Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ » “Όχι” Δήμου Ρήγα Φεραίου στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι 
“Όχι” Δήμου Ρήγα Φεραίου  στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι 

“Όχι” Δήμου Ρήγα Φεραίου στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι 

Αρνητική παραμένει η θέση του Δήμου Ρήγα Φεραίου  σχετικά με το έργο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στη θέση ΄΄Μαυροβούνι'', συνολικής ισχύος 80 MW και συνοδά υποστηρικτικά έργα», όπως είχε αποτυπωθεί σε ομόφωνη του Συμβουλίου το έτος 2021, μετά από πρόταση του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου, Δημήτρη Νασίκα.

Παρά την αρνητική θέση του Δήμου Ρήγα Φεραίου και των Τοπικών Κοινοτήτων, ήδη από το 2021, με πρόσφατη του γενικού διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκριθήκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου με τίτλο: ‘‘Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 80 MW, στη θέση ‘Μαυροβούνι', του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας , της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΙΚΕ''.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επέμβασης στο οικοσύστημα παρατίθενται κάποια από τα στοιχεία του έργου: Θα αποτελείται από δεκαέξι (16) ανεμογεννήτριες τύπου Siemens Gamesa SG5.0-145, ονομαστικής ισχύος 5 ΜW έκαστη, με προβλεπόμενη συνολική εγκατεστημένη ισχύ 80 MW και μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ 80 MW. Κάθε ανεμογεννήτρια θα έχει ύψος πύργου 127,5 μέτρα και διάμετρο ρότορα 145 μέτρα.

Σε κάθε πλατεία, μετά τη διαμόρφωση, θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη ορύγματος θεμελίωσης, σχήματος κυκλικού, με διάμετρο της τάξης των 22 m περίπου και βάθους 3,1 m περίπου.

Εντός του ορύγματος θα κατασκευαστεί η βάση οπλισμένου σκυροδέματος της ανεμογεννήτριας, η οποία θα είναι κυλινδρική με διάμετρο 21 m περίπου και βάθος 3 m περίπου.

Η τελική επίχωση θα πραγματοποιηθεί με προϊόντα εκσκαφής και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το θεμέλιο θα είναι υπόγειο. Ακόμη, θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα κτηριακά και δομικά έργα, γειώσεις και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, περιμετρικός φωτισμός – οδοφωτισμός – φωτισμός κτηριακών χώρων και όλες οι απαιτούμενες Η/Μ εγκαταστάσεις ψύξης, ς, αερισμού, πυρόσβεσης, αδιάλειπτης παροχής τάσης στα κρίσιμα φορτία. Για την στη θέση του κυρίως έργου (πολύγωνα εγκατάστασης Α/Γ) θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής (υφιστάμενη οδός – Κεραμίδι), στο οποίο θα πραγματοποιηθούν 14 τοπικές επεμβάσεις / διαπλατύνσεις.

Επίσης, οι εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνουν και εργασίες εσωτερικής οδοποιίας (νέας διάνοιξης και βελτίωσης). Το συνολικό μήκος της εσωτερικής οδοποιίας θα είναι 14.005,50 μ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το γεγονός ότι το Μαυροβούνι αποτελεί σημαντικό βιότοπο και προστατεύεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 και τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλούν τα αιολικά πάρκα στην υγεία του ανθρώπου, των ζώων, καθώς και του φυσικού τος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO), ο Δήμος Ρήγα Φεραίου δηλώνει παρών σε κάθε ενέργεια προσβολής και καταστροφής του φυσικού τος και της ς του τόπου μας.

Επίσης, υπάρχει σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη της παραλίμνιας περιοχής για προσέλκυση τουρισμού και επενδύσεων, προκειμένου να καταστεί τουριστικός προορισμός και πόλος έλξης,  αναδεικνύοντας τον φυσικό πλούτο, την τοπική και τον πλούσιο πολιτισμό της.

Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου θα καταβάλει κάθε δυνατή νόμιμη προσπάθεια και θα λάβει κάθε προβλεπόμενο νόμιμο – ένδικο μέσο για να αποτραπεί η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη θέση «Μαυροβούνι» και θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο προς προστασία της περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση