Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Προσφορές για τη φύλαξη και συντήρηση της σήραγγας Γορίτσας
Προσφορές για τη φύλαξη και συντήρηση της σήραγγας Γορίτσας

Προσφορές για τη φύλαξη και συντήρηση της σήραγγας Γορίτσας

Από τις 4 Απριλίου έως τις 12 Απριλίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές για το έργο φύλαξης και συντήρησης της σήραγγας Γορίτσας.

Το έγγραφο προκήρυξης του ανοιχτού δημόσιους ηλεκτρονικού διαγωνισμού που προκηρύσσει ο δήμαρχος Βόλου υπογράφει ο γενικός γραμματέας του Δήμου Στ. Διαμαντίδης, αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.

Συγκεκριμένα προκηρύσσεται ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσίας «ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ – ΑΓΡΙΑΣ», προϋπολογισμού 100.000ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 1.626,02 € (ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην διεύθυνση: http://www. dimosvolos.gr, (Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί-Προμήθειες-Συμβάσεις/Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας/ Μάρτιος 2016).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι στις 4 Απριλίου και ώρα: 08:00π.µ. και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 12 Απριλίου και ώρα: 15:00µµ. Αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αποτελεί η Τεχνική Έκθεση, ο προϋπολογισμός μελέτης, το Τιμολόγιο και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Οι προσφορές όπως και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα της δημοπρασίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα. Ο ισχύος προσφορών είναι 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ενώ τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης και των τυχόν επαναληπτικών, καταβάλλονται από τον ανάδοχο στο Ταμείο του Δήμου Βόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Καθαρισμός της ακτογραμμής Μηλίνας   #ακτογραμμήΜηλίνας - https://t.co/6GwCinwyeO -

  • Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού μεταξύ Kαλών Νερών και Βυζίτσας - https://t.co/14mkwWWz5k… -

  • Δράση ΟΝΝΕΔ Λάρισας, Καρδίτσας και Μαγνησίας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2023 - https://t.co/rZGeGVLRhK… -

"Αλιεύοντας" την είδηση