Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για χρήση χώρων στο τέρμιναλ του λιμανιού
Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για χρήση χώρων στο τέρμιναλ του λιμανιού

Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για χρήση χώρων στο τέρμιναλ του λιμανιού

Δημοσιεύτηκαν σήμερα, από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου στη “Διαύγεια”, διακηρύξεις πλειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη παραχωρησιούχων δικαιώματος χρήση χώρων του κτιρίου ΙΑΣΩΝ (τέρμιναλ).

Η πρώτη αφορά σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη παραχωρησιούχου δικαιώματος χρήσης των χώρων του ισογείου -Τμήματος ΄, του κτιρίου ΙΑΣΩΝ στην κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου. Ο διαγωνισμό θα γίνει με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές εντός φακέλου ενώ σκοπός είναι η ανάδειξη παραχωρησιούχου δικαιώματος χρήσης των παρακάτω αναφερόμενων χώρων, οι οποίοι βρίσκονται κυρίως στο τμήμα ΄, του ισογείου, του κτιρίου ΙΑΣΩΝ στην κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου και έχουν εμβαδό αφενός μεν ο χώρος του Τμήματος Γ΄ 1.043,74 τ.μ., αφετέρου ο χώρος του παταριού του, 16,82 τ.μ.

Επισημαίνεται ότι οι, προς παραχώρηση της χρήσης τους, χώροι, έχουν αποτυπωθεί με ακρίβεια στο φέρον ημερομηνία 22/12/2015 σχέδιο κάτοψης της Δ.Τ.Υ. της , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ς και αναψυχής, για την ίδρυση και λειτουργία εμπορικών καταστημάτων καθώς και για τη στέγαση γραφείων επιχειρήσεων, Οργανισμών και λοιπών φορέων του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενώ αποκλείεται η περίπτωση του κέντρου διασκέδασης.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση προηγούμενης αλλαγής της προοριζόμενης χρήσης των χώρων αυτών, με την έκδοση αντίστοιχης άδειας δόμησης, εφόσον απαιτείται, με αποκλειστική μέριμνα- ευθύνη του/της παραχωρησιούχου. Το χρονικό διάστημα ισχύος της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των προαναφερόμενων χώρων, θα εκτείνεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με Απόφαση του Δ.Σ. της και συνεπώς ανακήρυξης του παραχωρησιούχου (ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Απόφασης Δ.Σ.) και για οκτώ έτη.

Κριτήριο για την ανάδειξης προσωρινού/τελικού πλειοδότη θα είναι η υψηλότερη οικονομική προσφορά, υπό την αίρεση βέβαια της διαπίστωσης αρτιότητας του συνόλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ενώ η κατάθεση των προσφορών και των λοιπών δικαιολογητικών (φακέλων συμμετοχής) θα γίνει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 και κατά τις ώρες από 09:00 π.μ. έως και 10:00 π.μ. στο κτίριο διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου – 1ος όροφος – αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.).

Ο δεύτερος ς πλειοδοτικός αφορά στην ανάδειξη παραχωρησιούχου δικαιώματος χρήσης των χώρων του α΄ ορόφου του κτιρίου ΙΑΣΩΝ στην κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου, οι οποίοι βρίσκονται κυρίως στον α΄ όροφο του κτιρίου ΙΑΣΩΝ στην κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου και συναπαρτίζονται από δύο αίθουσες συνολικού εμβαδού 1.827,18 τ.μ. (913,59 τ.μ. έκαστη), των εκατέρωθεν των προαναφερόμενων αιθουσών ευρισκομένων ημιυπαίθριων χώρων (μπαλκονιών) συνολικού εμβαδού 443,96 τ.μ. , ενός χώρου που προηγείται των δύο αιθουσών (απόληξη κλιμάκων-ανελκυστήρων) που ανέρχεται σε 232,32 τ.μ.

Επισημαίνεται πως οι προαναφερόμενοι χώροι συνιστούν τους εκμεταλλεύσιμους εμπορικά χώρους του α΄ ορόφου του κτιρίου ΙΑΣΩΝ. Επιπλέον απαρτίζονται από βοηθητικούς χώρους (κλιμακοστάσια, WC κ.λπ.) που βρίσκονται επί του πρώτου ορόφου ή και μεταξύ ισογείου και α΄ ορόφου (αφορά τα κλιμακοστάσια και τους ανελκυστήρες που αποτελούν της διόδους επικοινωνίας του α΄ ορόφου με τον εξωτερικό χώρο). Επισημαίνεται ότι οι, προς παραχώρηση της χρήσης τους, χώροι, έχουν αποτυπωθεί με ακρίβεια στα φέροντα ημερομηνίες 01/10/2015 σχέδια κάτοψης της Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας.

Στους χώρους αυτούς μπορούν να λειτουργήσουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ς και αναψυχής, αποκλειομένης της περίπτωσης του κέντρου διασκέδασης, εμπορικά καταστήματα, χώροι διεξαγωγής εκδηλώσεων, χώροι διεξαγωγής εκθέσεων, χώροι στέγασης γραφείων επιχειρήσεων, Οργανισμών και λοιπών φορέων του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και χώροι άθλησης (Γυμναστήρια). Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση προηγούμενης αλλαγής της προοριζόμενης χρήσης των χώρων αυτών, με την έκδοση αντίστοιχης άδειας δόμησης, εφόσον απαιτείται, με αποκλειστική μέριμνα- ευθύνη του/της παραχωρησιούχου.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των προαναφερόμενων χώρων, θα εκτείνεται σε δύο μήνες έπειτα από την ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και συνεπώς ανακήρυξης του/της παραχωρησιούχου (ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Απόφασης Δ.Σ.) και για οκτώ έτη.

Κριτήριο ανάδειξης προσωρινού/τελικού πλειοδότη θα είναι η υψηλότερη οικονομική προσφορά, υπό την αίρεση βέβαια της διαπίστωσης αρτιότητας του συνόλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ενώ η κατάθεση των προσφορών & των λοιπών δικαιολογητικών (φακέλων συμμετοχής) θα γίνει την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και κατά τις ώρες από 09:00 π.μ. έως και 10:00 π.μ. στο κτίριο διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου – 1ος όροφος – αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.).

"Αλιεύοντας" την είδηση