Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Συνεδριάζει το Δημοτικό  Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου 
Συνεδριάζει το Δημοτικό  Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου 

Συνεδριάζει το Δημοτικό  Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου 

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου την  3η του μηνός Νοεμβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) ,για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Τα θέματα που θα τεθούν προς έγκριση είναι:

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022

Έγκριση 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, οικ. έτους

Έγκριση 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021

Έγκριση σχεδίου ς επενδυτικού δανείου ύψους 760.500,00€ μεταξύ Δήμου Νοτίου Πηλίου και Τ.Π. και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΑΜΟΥ Δ.Ε. ΑΡΓΑΤΗΣ» ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Λήψη απόφασης περί : Α) ορισμού διαχειριστή (υπολόγου) και Β) ορισμού υπεύθυνου (υπολόγου) της πράξης ́ ́ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ́ (αρ. μελ. 60/2020) με κωδικό ΟΠΣ 5071115 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ»

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ν. Πηλίου στο επταμελές Σχολικό Συμβούλιο των σχολικών μονάδων της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ς

Περί έκδοσης νέων τραπεζικών βιβλιαρίων των κληροδοτημάτων του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Περί κλεισίματος λογαριασμού όψεως και άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για το κληροδότημα Δημ. Παπαδημητρίου

Περί κλεισίματος λογαριασμού όψεως και άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για το κληροδότημα Γεωργίου Αργ. Φιλιππίδη

Δωρεάν παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση μηχανήματος αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) έμπροσθεν της κεντρικής πλατείας οικισμού Μηλεών

Νέα εκμίσθωση δημοτικού ελαιοκτήματος στην θέση «Βογιατζοπούλου» της Κοινότητας Νηλείας Δ.Ε. Μηλέων

Έγκριση Φύλλου Αυτοτελών Οικισμών (Φ.Α.Ο.) της ΕΛΣΤΑΤ, για το , στο πλαίσιο των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών (ΚΠΚ) έτους 2021 και διαδικασίας καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών»

Εν μέρει τροποποίηση της 319/ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

"Αλιεύοντας" την είδηση