Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Προς κατασκευή κυκλικών κόμβων στον Δήμο Νοτίου Πηλίου
Προς κατασκευή κυκλικών κόμβων στον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Προς κατασκευή κυκλικών κόμβων στον Δήμο Νοτίου Πηλίου

 

Αίτηση χρημτοδότησης γι το «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 3.230.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) θα υποβάλει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό .

Στην πρόταση του Δήμου Νοτίου Πηλίου περιλαμβάνονται η κατασκευή κυκλικών κόμβων προϋπολογισμού 750.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) και η προμήθεια υλικών για την βελτίωση ς οδικού δικτύου Δήμου Νοτίου Πηλίου, προϋπολογισμού 2.480.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Η κατασκευή κυκλικών κόμβων αφορά στην βελτίωση της ς του οδικού δικτύου, με σκοπό τη του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων στο υπεραστικό – περιαστικό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νοτίου Πηλίου προέβη στην εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Επίσης το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νοτίου Πηλίου προέβη στην

εκπόνηση της μελέτης για τη βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου Δήμου Νοτίου Πηλίου, προϋπολογισμού 2.480.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης εγκρίθηκε από την που συνεδρίασε στις 20 Ιουλίου και επόμενο βήμα θα είναι η δι ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου.

"Αλιεύοντας" την είδηση