Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Προμήθεια καινούργιου εκσκαφέα φορτωτή στον Δήμο Νοτίου Πηλίου
Προμήθεια καινούργιου εκσκαφέα φορτωτή στον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Προμήθεια καινούργιου εκσκαφέα φορτωτή στον Δήμο Νοτίου Πηλίου

 

Στην προμήθεια ενός καινούργιου εκσκαφέα φορτωτή ελαστικοφόρου τύπου JCB προχωρά ο οτίου Πηλίου και ήδη η Δημοτική Αρχή προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοιχτό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη προμηθευτή, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 103.000,00€ συμπεριλαμομένου του 24%.

Ο καινούριος εκσκαφέας θα προστεθεί στο μηχανολογικό εξοπλισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που έχει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων και αποκαταστάσεων φθορών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του οτίου Πηλίου.

Φορέας ς της παρούσας σύμβασης είναι ο Νοτίου Πηλίου και η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου, για τον οποίο έχει εγκριθεί η ανάληψη υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης από την οικονομική επιτροπή του Δήμου.

Να σημειωθεί ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο     δήλωσε: “Προχωρούμε στην ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου μας μέσω του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”. Στόχος μας είναι, με έναν άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό, να παρεμβαίνουμε σε κάθε σημείο του Δήμου,όπου αυτό είναι εφικτό.”

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση