Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Ολιστική υποστήριξη με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου
Ολιστική υποστήριξη με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου

Ολιστική υποστήριξη με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου

Κοινωνική πολιτική για όλους και όχι μόνο για τους ευάλωτους, ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την της ς, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση, θα προσφέρει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ς- Μουρεσίου.

“Με τη λειτουργία του Κέντρου  Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή μας”, επισήμανε ο δήμαρχος ς – Μουρεσίου  Παν. Κουτσάφτης με αφορμή την έγκριση χρηματοδότησης του Κέντρου με 65. 500 ευρώ από το 2014-2020.

Ως δυνητικά ωφελούμενοι των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου

Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου είναι οι εξής καταγεγραμμένοι μέχρι σήμερα:

– Περίπου 500 δικαιούχοι του ΚΕΑ – ΤΕΒΑ

– 30 δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης

– 148 δικαιούχοι Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

– 40 δικαιούχοι Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου θα στελεχωθεί με πρόσληψη ενός ψυχολόγου κι ενός κοινωνικού λειτουργού. Ο ψυχολόγος, ο οποίος θα διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, θα οριστεί ως συντονιστής των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κε.Κ.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στο ΚΚ Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου περιγράφονται ως εξής:

α. Υποδοχή – Ενημέρωση και Υποστήριξη των πολιτών

– Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο

– Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξής τους σε προγράμματα και με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα

β. Συνεργασία με υπηρεσίες και Δομές

– Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου

– Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης (ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά καθώς και σε θέσεις εργασίες καθώς και σε αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και νέας Γενιάς

– Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη ανέργων. Στόχος είναι η ανάπτυξη επαφών και τακτικής επικοινωνίας με εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων, χωρίς όμως να υποκαθίσταται η λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών (ΟΑΕΔ) αλλά κυρίως να ενημερώνονται και να ευαισθητοποιούνται οι επιχειρήσεις για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεργίας στα όρια του Δήμου καθώς και η συμμετοχή ανέργων και επιχειρήσεων σε κοινές δραστηριότητες (ημερίδες κλπ.)

γ. Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και

θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων

Ωφελούμενοι από τη λειτουργία του Κε.Κ. Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου είναι οι πολίτες που διαβιούν στα όρια του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και κατά προτεραιότητα οι οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ς κιαι κοινωνικού αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ και γενικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Το Κε.Κ Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου πρόκειται να στεγασθεί στο υφιστάμενο κτίριο του Δημαρχείο Ζαγοράς, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του ισογείου ορόφου. Δεδομένου του γεγονότος ότι μία εκ των ευπαθών ομάδων αποτελούν τα ΑμεΑ, έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτή την ομάδα ατόμων με υφιστάμενη ράμπτα και σε χώρους υγιεινής ΑμεΑ.

 

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση