Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Οικιακή κομποστοποίηση στο Νότιο Πήλιο
Οικιακή κομποστοποίηση στο Νότιο Πήλιο

Οικιακή κομποστοποίηση στο Νότιο Πήλιο

Πρόταση για την υλο προγράμματος οικιακής κομποστος θα καταθέσει ο Δήμος οτίου Πηλίου. Συγκεκριμένα  θα κατατεθεί πρόταση για ένταξη και χρηματοδότηση της προμήθειας 195 κάδων οικιακής κομποστοποίησης με προϋπολογισμό 33.368 ευρώ και την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου με συνολική δαπάνη 20.000 ευρώ.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την πρόσκληση με τίτλο «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας», έχει καλέσει τους δυνητικούς δικαιούχους, να υποβάλουν πρόταση προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης.

Ο Δήμος οτίου Πηλίου ανταποκρινόμενος στην ανωτέρω πρόσκληση, υποβάλει πρόταση: Για την προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης προκειμένου να καλυφθούν ποσοστό 4-5% των νοικοκυριών του Δήμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (απογραφή 2011) τα νοικοκυριά στον Δήμο Νοτίου Πηλίου είναι 3.938, οπότε για να καλυφθεί το 4-5% των νοικοκυριών θα γίνει προμήθεια 195 κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Η προμήθεια των κάδων θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου, όπως ορίζεται τόσο στο εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), όσο και στο επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης των βιοαποβλήτων στην πηγή, δηλαδή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων κήπων και πάρκων, απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από οικείες και συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.
Ενδεικτικά τα οφέλη που προκύπτουν για τον Δήμο είναι:
των παραγόμενων απορριμμάτων
-Η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές
-Η αξιοποίηση των αποβλήτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού (κομπόστ).
Η επιτυχία ενός προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης σχετίζεται και με τη φυσιογνωμία της περιοχής όπου πρόκειται να εφαρμοστεί.

Nαυαγοσωστική κάλυψη  παραλιών
Σε ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών της περιοχής θα προχωρήσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, σύμφωνα με κατά πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 90.000 ευρώ, ενώ θα προκηρυχτεί ς ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής ς προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών σύμφωνα με τη Μελέτη του Τμήματος Διοίκησης του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Η διάρκεια της Ναυαγοσωστικής κάλυψης θα είναι για τέσσερεις μήνες, Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος. Η ναυαγοσωστική κάλυψη αφορά στις ακτές Καλών Νερών, Μπούφας, ς, Καλιφτέρης, Αμποβού και Ποτιστικών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από .

Για την ασφάλεια των λουομένων ο Δήμος επιβάλλεται να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη και θα αναθέσει, το προαναφερόμενο ναυαγοσωστικό έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό, και την ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση