Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Νέος διαγωνισμός για την γραμμή Αγ. Κυριακή – Τρίκερι
Νέος διαγωνισμός για την γραμμή Αγ. Κυριακή – Τρίκερι

Νέος διαγωνισμός για την γραμμή Αγ. Κυριακή – Τρίκερι

Στην προκήρυξη επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2017, προχωρεί το Υπουργείο Ναυτιλίας.
Για τη Μαγνησία, θα γίνει επαναληπτικός για τη γραμμή και επιστροφή. Για τη συγκεκριμένη γραμμή προβλέπονται επτά δρομολόγια την εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, με τρεις υποχρεωτικές προσεγγίσεις ανά εβδομάδα στο Βόλο, και για το χρονικό διάστημα από 12/06/2017 έως 10/09/2017 [σύνολο 13 εβδομάδες] με πέντε υποχρεωτικές προσεγγίσεις ανά εβδομάδα Ημέρες εξυπηρέτησης μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο για τη συγκεκριμένη γραμμή, θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Το ανώτατο προσφερόμενο μίσθωμα ανά (ΜΕ Φ.Π.Α.) για την Κατηγορία1 υ είναι: 337,50 €, για την Κατηγορία 2 υ: 312,50 € και για την Κατηγορία 3: 250,00 €. Αντίστοιχα, το ύψος εγγυητικής επιστολής για συμμετοχή στο διαγωνισμό για τη συγκεκριμένη γραμμή, για την Κατηγορία 1 είναι: 1.382,84 €, για την Κατηγορία 2: 1.280,40€ και για την Κατηγορία 3: 1.270,16 €.

Για την συγκεκριμένη γραμμή προβλέπεται ένα επιβατηγό πλοίο το οποίο θα πρέπει να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 40 (χειμώνα – θέρος) επιβατών και να έχει ολικό μήκος άνω των 15 μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και 10:00, στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες -Ε2).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την παραπάνω ημέρα και τις προσφορές τους με τα έγγραφα και δικαιολογητικά. Προσφορές που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που, είτε δεν υπάρξει συμμετοχή, είτε οι συμμετέχοντες απορριφθούν από τις αρμόδιες προς τούτο Επιτροπές, ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), με τους ίδιους ή άλλους όρους.

Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/10/2017 (σύνολο 44 εβδομάδες) κυμαίνεται από 10.767.015,16 μέχρι 10.784.479,36 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και από 13.351.098,80 μέχρι 13.436.540,03 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24 %), ανάλογα με την κατηγορία των προσφερόμενων πλοίων.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση