Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Έντονη αντίδραση Δήμου Νοτίου Πηλίου στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων
Έντονη αντίδραση Δήμου Νοτίου Πηλίου στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων

Έντονη αντίδραση Δήμου Νοτίου Πηλίου στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων

 

Την έντονη αντίθεσή της στην στα διοικητικά όρια του Δήμου επανεκφράζει η Δημοτική Αρχή Νοτίου Πηλίου.

Μάλιστα η εισήγηση του Δημάρχου Νοτίου Πηλίου Μιχάλη Μιτζικού τόσο προς το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρνητική στην τοποθέτηση Αιολικών Πάρκων στη θέση «ΠΕΤΡΟΓΟΥΡΝΑ» στις Δ.Ε. Σηπιάδος και Αργαλαστής, στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ» στη Δ.Ε. Σηπιάδος, και στη θέση «ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ» στην Δ.Ε. Σηπιάδος, αλλά και εν γένει σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, πολλώ μάλλον δε όταν η αποκλειστική νομή, κατοχή και κυριότητα των παραπάνω εκτάσεων ανήκει στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

Σημειώνεται ότι στις 16 Ιουνίου 2022 ο Δήμος Νοτίου Πηλίου έλαβε έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 234643/2022 Ανακοίνωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία ενημερώνει τον Δήμο Νοτίου Πηλίου ότι έχει διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΜΠΕ) του υ «Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος τριών (3) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ς (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις

α) «ΠΕΤΡΟΓΟΥΡΝΑ» στις Δ.Ε. Σηπιάδος και Αργαλαστής ισχύος 31,8 mw,

β) στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ» στην Δ.Ε. Σηπιάδος ισχύος 31,8 mw και

γ) στη θέση «ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ» στην Δ.Ε. Σηπιάδος ισχύος 21,2 mw και των συνοδών τους έργων.»

Με αφορμή τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται, να εκφράσει την γνώμη του, αναφορικά με το περιγραφόμενο .

Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Μιτζικού οι παραπάνω θέσεις είναι στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος και Αργαλαστής και ιδιοκτησιακά ανήκουν στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, ο οποίος είναι νομέας, κύριος και κάτοχος ολόκληρης της εδαφικής περιοχής και όπως επισημαίνεται ουδέποτε ο Δήμος Νοτίου Πηλίου παραχώρησε ή συμφώνησε να παραχωρήσει οποιοδήποτε τμήμα της ιδιοκτησίας του στην εν λόγω εταιρία, αλλά και εν γένει σε οποιονδήποτε, προκειμένου να λάβει χ η οποιαδήποτε επένδυση.

Εξάλλου ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, έχει εκφράσει προς όλους τους αρμόδιους φορείς την αντίθεση του για την κατασκευή Αιολικού Πάρκου σε ολόκληρη την γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Νοτίου Πηλίου (επισυνάπτεται σχετικό, η από 12/03/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 3850 έγγραφο επί του ζητήματος). Προκύπτει ότι κατά τω Νόμω καμία αρμοδιότητα ή δικαίωμα δεν έχει η προαναφερόμενη εταιρεία να προχωρήσει σε κατασκευή του οποιουδήποτε έργου σε εδαφικό χώρο που την απόλυτη νομή, κατοχή και κυριότητα την έχει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου συμμετέχει ενεργά στο Δίκτυο των Δημάρχων κατά των Ανεμογεννητριών και έχει καταθέσει σωρεία Ψηφισμάτων, σε συνεργασία με άλλους Δήμους της χς κατά την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών Πάρκων.

Επίσης, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, έχει εγείρει Προσφυγές και Ανακοπές σε όλες τις αιτήσεις αδειοδότησης που έχουν κατατεθεί στην Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Περαιτέρω, το έτος 2008 εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Σκοπός του είναι η διαμόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ς από ανανεώσιμες πηγές και η καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων ΑΠΕ με την ταυτόχρονη εξασφάλιση της αρμονικής τους ένταξης στο φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Για την οργάνωση της διαδικασίας χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων η επιφάνεια της χώρας χωρίζεται σε κατηγορίες με βάση το εν δυνάμει εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό που διαθέτει καθώς και τα ιδιαίτερα χωροταξικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που τις συνοδεύουν.

Σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται εντός των περιοχών που ονομάζονται «περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας». Αυτές είναι:

Οι περιοχές που περιλαμβάνονται σε πολεοδομικά σχέδια ή όρια οικισμών

Οι περιοχές που έχουν ανακηρυχθεί ως διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, τα μνημείων μικρότερης σημασίας καθώς και οι οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας.

– Οι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης

Οι Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας όπως ορίζονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar.

– Οι πυρήνες εθνικών δρυμών, τα μνημεία της φύσης και τα αισθητικά δάση.

Οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας που ανήκουν στο δίκτυο 2000.

Οι Περιοχές Οργάνωσης Τουριστικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Τ.Α) και οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ) του τριτογενούς τομέα παραγωγής.

Οι ατύπως διαμορφωμένες (εκτός σχεδίου δόμησης) τουριστικές και οικιστικές περιοχές.

Οι κολύμβησης.

Οι περιοχές που φιλοξενούν λατομεία, και επιφανειακές μεταλλευτικές και εξορυκτικές ζώνες.

Και τέλος, άλλες περιοχές ή ζώνες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται τέτοιου είδους εγκατάσταση.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ των ΑΠΕ, η χωροθέτηση κάθε εγκατάστασης αιολικού πάρκου οφείλει να πληροί καθορισμένες ελάχιστες αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες δραστηριότητες, χρήσεις γης και δίκτυα τεχνικών υποδομών.

Επιστολή σε Υπουργείο Περιφέρεια και Υπηρεσίες

Αναφορικά με το θέμα αντίδρασης του Δήμου στη τοποθέτηση και λειτουργία αιολικών πάρκων ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) , προς το Δασαρχείο Βόλου , την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και προς την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας με την οποία ζητά να προβούν σε όλες τις διορθωτικές κινήσεις και νομοθετικές ενέργειες που απαιτούνται ώστε να λαμβάνουν υπόψη την απόφαση του Δήμου Νοτίου Πηλίου , καθώς και τις προηγούμενες απορριπτικές αποφάσεις σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στον Δήμο Νοτίου Πηλίου.

"Αλιεύοντας" την είδηση