Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Εντατικοί ρυθμοί για την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νοτίου Πηλίου
Εντατικοί ρυθμοί για την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Εντατικοί ρυθμοί για την υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Στο «φουλ» εργάζονται την τρέχουσα περίοδο οι Καθαριότητας του Δήμου Νοτίου Πηλίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες ανάγκες που προκύπτουν από την αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή.

«Σχεδιάσαμε έγκαιρα τον προγραμματισμό μας, εκτιμώντας την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών καθαριότητας που προκύπτει τη θερινή περίοδο στο Δήμο μας και είμαστε σε φάση υλοποίησης.

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα ς συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, προχωρήσαμε στην πρόσληψη 19 ατόμων και συγκεκριμένα 15 εργατών καθαριότητας και 4 οδηγών απορριμματοφόρων.

Τα συνεργεία καθαριότητας, αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ευαγ. Νασιόπουλος, λειτουργούν με εντατικούς ρυθμούς, καλύπτοντας τις ανάγκες αποκομιδής, με τακτικότερα δρομολόγια και συχνότερες αποκομιδές στις τουριστικές περιοχές του Δήμου μας από την ατζέα μέχρι το Τρίκερι και όλο το ανατολικό Πήλιο μέχρι τα όρια με το Δήμο ς – Μουρεσίου.

Παράλληλα, διασφαλίστηκε το τακτικό πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων ενώ καθημερινή είναι η προσπάθεια των συνεργείων για αποκομιδές μη οικιακών απορριμμάτων όπως υπολείμματα κλαδέματος, βαριά αντικείμενα, παλιές συσκευές κ.ά.

Ζητούμε από τους δημότες μας, να απευθύνονται στις μας, στο τηλ. 2423086204 ώστε να ενημερώνουν για την απόρριψη βαρέων αντικειμένων και γενικά απορριμμάτων που δεν χωρούν σε κάδους ή δεν επιτρέπεται η απόρριψή τους σε κάδους. Μέσα από τη συνεργασία, θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα ώστε τα συγκεκριμένα απορρίμματα να απομακρύνονται αμεσότερα.»

Τέλος, ο κ. Νασιόπουλος, αναφέρει ότι ο Δήμος προμηθεύτηκε την πρώτη παρτίδα από 35 καλαθάκια εξωτερικού χώρου, τα οποία θα τοποθετηθούν άμεσα σε σημεία με κενά ή με φθαρμένα καλαθάκια.

Ειδικό συνεργείο

ια την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ή τις στοχευμένες σε , κοινόχρηστους χώρους, πλατείες κ.λπ. ο Δήμος Νοτίου Πηλίου έχει συστήσει μια άτυπη ομάδα πολλαπλών δράσεων.

«Παράλληλα με τη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας, αποφασίσαμε και συγκροτήσαμε, αναφέρει ο κ. Νασιόπουλος, ένα ειδικό συνεργείο το οποίο επεμβαίνει σε , κοινόχρηστους χώρους κ.α. όχι μόνο για την αποκομιδή απορριμμάτων αλλά και για εργασίες συντήρησης μικρής κας, αποκαταστάσεις, εξωραϊσμούς κ.ά.»

"Αλιεύοντας" την είδηση