Βρίσκεστε εδώ:  / ΠΗΛΙΟ / Έγκριση Μ.Π.Ε. για το δίκτυο αποχέτευσης στα Καλά Νερά
Έγκριση Μ.Π.Ε. για το δίκτυο αποχέτευσης στα Καλά Νερά

Έγκριση Μ.Π.Ε. για το δίκτυο αποχέτευσης στα Καλά Νερά

Την ΜΠΕ του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων, επεξεργασία λυμάτων και διάθεσης εκροής του οικισμού Καλών Νερών, της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, της », ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην προχθεσινή του συνεδρίαση.
Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία κεντρικού αγωγού προσαγωγής ακαθάρτων του οικισμού των Καλών Νερών (τµήµα εκτός ορίων οικισμού), Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 4.000 Μ.Ι.Π (Μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού) και πεδία Υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.
Το έργο θα κατασκευαστεί σε δημοτική έκταση (αγροτεμάχιο 29 στρεμμάτων) που βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο, εκτός των ορίων του οικισμού των Καλών Νερών
Ειδικότερα, ο κεντρικός αγωγός προσαγωγής ακαθάρτων θα λειτουργεί υπό πίεση (καταθλιπτικός αγωγός) και θα μεταφέρει τα λύματα από το κεντρικό αντλιοστάσιο (Α/Σ1),που πρόκειται να κατασκευαστεί εντός του οικισμού, προς τη μονάδα εισόδου της ΕΕΛ.
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (δευτεροβάθμια επεξεργασία) θα αποτελείται από:
• Έργα Εισόδου και Προκαταρκτικής Επεξεργασίας. Αποτελείται από φρεάτιο εισόδου, συγκρότημα προεπεξεργασίας (δεξαμενή µε εξοπλισμό εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης) και εγκατάσταση υποδοχής βοθρολυµάτων (κανάλι µε σύστημα εσχάρωσης και αμμοσυλλογής).
• Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, όπου θα πραγµατοποιείται η εξουδετέρωση του οργανικού φορτίου των αστικών λυμάτων και η αφαίρεση του αζώτου (αερισµός/καθίζηση, νιτροποίηση, απονιτροποίηση).
• Κανάλι μέτρησης παροχής.
• Μονάδα απολύμανσης, στην οποία θα πραγματοποιείται των επεξεργασµένων λυµάτων µε τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου (NαΟCl).
• ∆εξαμενή επεξεργασμένων λυμάτων, όπου θα αποθηκεύονται προσωρινά τα επεξεργασμένα λύματα, που θα χρησιμοποιηθούν για άρδευση των έργων πρασίνου εντός του γηπέδου της Ε.Ε.Λ καθώς και για τη χρήση του ως «βιομηχανικό », όγκου 52m3.
• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λάσπης (δεξαμενή πάχυνσης ωφέλιμου όγκου 68,70 m3 και δεξαµενή αφυδάτωσης της ιλύος µε χρήση κοχλιόπρεσσας).
• Κτήρια διοίκησης και συντήρησης.
Επιπλέον προτείνεται, στην εν λόγω ΜΠΕ, η κατασκευή αγωγού by-pass που θα διαθέτει τα ανεπεξέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα λύματα στο παρακείμενο ρέμα σε περιπτώσεις βλάβης μίας ή περισσότερων μονάδων επεξεργασίας, καθώς και η κατασκευή στραγγιστηρίου κατάντη των πεδίων διάθεσης κοντά στο όριο του γηπέδου. Τα έργα που θα υλοποιηθούν αποτελούν τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης λυμάτων του οικισμού των Καλών Νερών, το οποίο περιλαμβάνει και την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου του οικισµού των Καλών Νερών, δύο λυµάτων (Α/Σ1 & Α/Σ2) καθώς και το τμήμα του κεντρικού αγωγού των αστικών λυμάτων εντός του οικισμού.
Όροι 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την Μελέτη με την προϋπόθεση να τηρηθούν τα παρακάτω:
1. Να µην κατασκευαστεί ο προαναφερόμενος αγωγός by-pass, ο οποίος σύμφωνα µε την Μ.Π.Ε, θα διαθέτει τα ανεπεξέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα λύματα στο παρακείμενο «Ανατολικό παράπλευρο ρέμα» σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας μίας ή περισσοτέρων μονάδων επεξεργασίας. Η Υπηρεσίας της , πρότεινε τη μεταφορά των ανεπεξέργαστων λυμάτων σε άλλη Ε.Ε.Λ, µε την οποία ο φορέας διαχείρισης του έργου θα διατηρεί ειδική σύμβαση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διατίθενται ανεπεξέργαστα λύματα εντός της κοίτης του παρακείμενου ρέματος, προκαλώντας και υποβάθμιση περιβάλλοντος.
2. Να οριστικοποιηθεί ο τρόπος αξιοποίησης-επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης.
Η Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά µόνο στην περίπτωση επαναχρησιµοποίησης για τροφοδότηση ή εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα µε διήθηση διαμέσω εδαφικού στρώματος µε επαρκές πάχος και κατάλληλα χαρακτηριστικά, εφόσον τεκμηριώνεται η επάρκεια του εδαφικού συστήματος να επιτυγχάνει συγκράτηση οργανικών ουσιών, σύμφωνα µε την συνημμένη υδρογεωλογική -μελέτη. Σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης θα πρέπει να τροποποιηθεί η εν λόγω Μ.Π.Ε, να επανυποβληθεί και να εκδοθεί νέα Α.Ε.Π.Ο.
Επίσης, για την περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση µε επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, απαιτείται η εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος άρδευσης.
3. Να γίνει σαφής ο τρόπος διάθεσης της επεξεργασμένης λάσπης (ιλύος) καθώς και η επάρκεια του βαθμού σταθεροποίησής της.
4. Να προβλεφθούν συγκεκριμένα μέτρα απόσμησης στη μονάδα αφυδάτωσης και σταθεροποίησης της λάσπης καθώς και στα εντός του οικισμού.
5. Τέλος, στην Υδρογεωλογική μελέτη αναφέρεται ότι υπάρχει και άλλη υδρογεώτρηση σε ιδιόκτητη έκταση. Κρίνεται απαραίτητο να καταγραφούν στοιχεία (ιδιοκτησία, είδος χρήσης, απόσταση από την προτεινόμενη Ε.Ε.Λ.) και να αποτυπωθεί η συγκεκριμένη υδρογεώτρηση στα συνημμένα σχέδια. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εκτιμήσεις, αξιολογήσεις και προτάσεις αντιμετώπισης δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, που αναφέρονται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • #σχολεία: Με μοριακό ή rapid test η επιστροφή των ανεμβολίαστων εκπαιδευτικών #σχολεία - https://t.co/16PzGWDdU1 -

  • Ολυμπιακοί Αγώνες: Πρόκριση στους «οκτώ» για Τσιτσιπά – Σάκκαρη #ΟλυμπιακοίΑγώνεςΤόκιο - https://t.co/PeqGjCCrW0 -

  • Στο Κτίριο Καπνού η «Επάνοδος» #ΚτίριοΚαπνού - https://t.co/wNGdA6JVjF -

"Αλιεύοντας" την είδηση