Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Δήμος Νοτίου Πηλίου: Ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια υλικών ασφάλειας οδικού δικτύου
Δήμος Νοτίου Πηλίου: Ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια υλικών ασφάλειας οδικού δικτύου

Δήμος Νοτίου Πηλίου: Ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια υλικών ασφάλειας οδικού δικτύου

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διγωνισμό γι την προμήθεια υλικών για την βελτίωση ασφάλειας του οδικού δικτύου.

Η καταληκτική υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 08/03/ και 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus. του συστήματος, την Τρίτη. 14/03/ και 11:00.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Νότιου Πηλίου www.dnpiliou.gov.gr.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι οι επεμβάσεις – βελτιώσεις – τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, πιο συγκεκριμένα του αμιγώς αστικού οδικού δικτύου (εντός ορίων οικισμών) και του υπεραστικού – περιαστικού οδικού δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, οι επεμβάσεις για το αστικό οδικό δίκτυο εντός ορίων οικισμών είναι οι εξής :

– Αλλαγές στην επιφάνεια της οδού με χρήση διαφορετικών υλικών, ασφαλτοσκυροδέματος σε συνδυασμό με κυβόλιθο.

– Κατακόρυφη σήμανση Τοποθέτηση πληροφοριακών, καθοδηγητικών ή συνδυαστικών πινακίδων σήμανσης: 1. Αναγγελίας κινδύνου (Κ), 2. Ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ), 3. Πληροφοριακές (Π) και 4. Πρόσθετες (Πρ)

– Οριζόντια σήμανση – διαγραμμίσεις

– Φωτισμός οδών

– Εικονικοί μειωτές ταχύτητας πιο συγκεκριμένα μεταλλικοί μόνιμοι ανακλαστήρες οδοστρώματος

-Δημιουργία θέσεων στάθμευσης μοτοσυκλετών, ποδηλάτων και οχημάτων μικροκινητικότητας

-Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ

-Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος, εύκαμπτων στύλων για την ένταση οριοθέτησης και ς του απαραίτητου χώρου ελιγμών και κίνησης των οχημάτων

-Βελτίωση οδοστρώματος σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν αύξηση της παρεχόμενης πρόσφυσης-τριβής ιδιαίτερα σε περιοχές έντονων οριζοντιογραφικών (στροφές) και μηκοτομικών (έντονες κλίσεις) μεταβολών

-Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων παρεμβάσεις εξασφάλισης των απαραίτητων απορροών σε θέσεις φρεατίων για την αποφυγή συσσώρευσης ομβρίων και δημιουργίας συνθηκών ολίσθησης

-Μονοδρομήσεις Οδών

Αντίστοιχα, οι προτεινόμενες επεμβάσεις για το υπεραστικό οδικό δίκτυο που περιλαμβάνονται στις Δράσεις της Πρόκλησης, είναι οι εξής :

-Τοποθέτηση – βελτίωση της απαραίτητης οριζόντιας σήμανσης

-Τοποθέτηση – βελτίωση της απαραίτητης κατακόρυφης σήμανσης

-Τοποθέτηση – βελτίωση στηθαίων ασφαλείας κατά τις απαιτήσεις των νέων τεχνικών προδιαγραφών συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΕΝ 1317)

-Βελτίωση οδοστρώματος – Δημιουργία των απαραίτητων επικλίσεων σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν αύξηση της παρεχόμενης πρόσφυσης-τριβής ιδιαίτερα σε έντονων οριζοντιογραφικών (στροφές) και μηκοτομικών (έντονες κλίσεις) μεταβολών

-Εγκατάσταση – Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων για την ορθή και ταχεία απαγωγή των ομβρίων από το οδόστρωμα

-Εγκατάσταση – Βελτίωση οδοφωτισμού για τη βελτίωση του οδοφωτισμού της οδού, ιδιαίτερα ισόπεδων κόμβων, μεταβολής του πλάτους της διατομής

-Κατασκευή έγγλυφων ή ανάγλυφων ραβδώσεων για τη δημιουργία επιφανειών που θα προειδοποιούν έγκαιρα με ηχητική όχληση τους οδηγούς ώστε να μειώσουν την ταχύτητά τους.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Dark Mode

"Αλιεύοντας" την είδηση