Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας στο Νότιο Πήλιο
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας στο Νότιο Πήλιο

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας στο Νότιο Πήλιο

 

Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, ς, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος προκηρύσσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

Συγκεκριμένα εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία στις 13-07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μέχρι 11:30 π.μ. και σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας, ορίζεται επαναληπτική στις 20-07- 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μέχρι 11:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου (Κ), ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές με τους παρακάτω όρους:

Τα προς παραχώρηση χρήσεως τμήματα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, όπως περιγράφονται και απαριθμούνται παρακάτω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους η την αναψυχή του κοινού (π.χ. θαλάσσια μέσα αναψυχής-ομπρέλες-ξαπλώστρες-λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου).

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31-12-2020 και ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό ως κάτωθι:

α/α

ΘΕΣΗ

ΕΜΒΑΔΟ m2

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

1

ΣΚΟΥΡΑ ΠΛΝΙΑ

15,00

Τοποθέτηση καντίνας

200,00 €

20,00€

2

ΣΚΟΥΡΑ ΠΛΝΙΑΣ

100,00

Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων

4,00 € / τ.μ.

40,00€

3

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΟΠΗΣ

50,00

Θαλάσσια μέσα αναψυχής-Θαλάσσια σπορ

3,20 € / τ.μ.

16,00€

4

ΚΑΒΟ-ΑΛΟΓΟΠΟΡΟ-ΤΡΡΙΟΥ

50,00

Θαλάσσια μέσα αναψυχής-Θαλάσσια σπορ

3,20 € / τ.μ.

16,00€

5

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

20,00

Θαλάσσια μέσα αναψυχής-Θαλάσσια σπορ

3,20 € / τ.μ.

6,40€

6

ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΜ ΑΦΗΣΣΟΥ

150,00

Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων

4,00 € / τ.μ.

60,00€

7

ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΜ ΑΦΗΣΣΟΥ

15,00

Τοποθέτηση καντίνας

200,00 €

20,00€

8

ΑΓΙΑ ΘΥΜΝΙΑ ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟΥ

15,00

Τοποθέτηση καντίνας

200,00 €

20,00€

9

ΠΟΤΟΚΙ ΣΥΚΗΣ

15,00

Τοποθέτηση καντίνας

200,00 €

20,00€

Το αντίτιμο χρήσεως θα καταβληθεί ως εξής :

α) 30% υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 56468 ΕΞ2020/05.06.2020 ( 2198/05.06.2020) τροποποίηση της υπ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 και

β) εξόφληση του υπολοίπου 70% επί του συνόλου μισθώματος (υπέρ Δήμου Νοτίου Πηλίου) με την υπογραφή του συμφωνητικού.

 

 

"Αλιεύοντας" την είδηση