Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Διαχειριστικό ελέγχο στα οικονομικά του Δήμου
Διαχειριστικό ελέγχο στα οικονομικά του Δήμου

Διαχειριστικό ελέγχο στα οικονομικά του Δήμου

Ζητά ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός

Τη συνέχιση του διαχειριστικού ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών, ζητά ο δήμαρχος Ν.Πηλίου για τις χρήσεις των ετών από το 2010 έως το 2019, τονίζοντας πως απαρέγκλιτος στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να υπάρχει χρηστή διοίκηση και πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου.

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου ζητά ο να γίνει κατά τα έτη 2010 έως 2019.

Όπως προκύπτει, με βάση τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου για την ταμειακή και λογιστική την 1/9/2020, ο πρέπει να γίνει δεδομένων των : συνάψεις και δανείων, εξώδικες επιστολές οφειλών, ανεξόφλητα ενττα-τιμολόγια , συμβάσει εκχωρημένες σε τράπεζες , ισολογισμούς, μισθώσεις ακινήτων από τρίτους , ανείσπρακτα μισθώματα ακινήτων του Δήμου , κατασχεμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί και διαδικαστικές αξιώσεις οφειλών του Δήμου και σε συνάρτηση με την με αρ. πρωτ. 353ΕΙ20020/8/5/2020 γνωστοποίηση προσωρινής έκθεσης αποτελεσμάτων έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον Δήμο Νοτίου Πηλίου , ως καθολικό διάδοχο της Κοινότητας Τρικερίου και του Δήμου Αργαλαστής για τις χρήσεις των ετών 2006 έως 2010.

Με βάση τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, το σύνολο των δανείων ανέρχεται στο ποσό των 2.281.361,60 ευρώ. Το άληκτο κεφάλαιο έως 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό του 1.427.506,19 ευρώ και την 31/12/2019 ήταν 1.288.280, 21 ευρώ.

Εξυπηρετούνται μέσω της μηνιαίας καταβολής των ΚΑΠ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , με μηναία παρακράτηση ποσού 20.547,23 ευρώ.

Επιπλέον είχε ληφθεί προκαταβολή έναντι των ΚΑΠ στις 29/3/2019 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 165.000,00 ευρώ και για την εξυπηρέτησή του, παρακρατούνταν μηνιαίως το ποσό των 13.750,00 ευρώ για ένα έτος.

Επίσης οι αιτήσεις-οχλήσεις για , , προμήθειες κ.λπ. , μη τιμολογημένα και χωρίς τις σχετικές αναθέσεις , κατά τους ισχυρισμούς των αιτούντων ανέρχονται στο ποσό των 741..532, 16 ευρώ, ενώ τα ανεξόφλητα ενττα και τιμολόγια ανέρχονται στο ποσό του 1.168,968,30 ευρώ.

Επιπροσθέτως οι για τις οποίες δεν εκδίδονται σχετικά παραστατικά για τους Τοπικούς Συμβούλους έως 31/8/2019 ανέρχονταν στο ποσό των 84.700,00 ευρώ και για τους Δημοτικού Συμβούλους στο ποσό των 13.338,20 ευρώ.

Επίσης, συμβάσεις εκχωρημένες σε τράπεζες ήταν της εταιρείας “ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ” απο τις 31/7/2019 , ποσού 195.319,84 ευρώ.

Ισολογισμοί είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη Δημοτική αρχή έως και το 2014 , ενώ ο ισολογισμό του 2015 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Όσον αφορά τα ανείσπρακτα μισθώματα ανέρχονται στο ποσό των 1.931.275,15 ευρώ , συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων.

Τα δεσμευμένα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς είναι ύψους 211.123,15 ευρώ και αφορούν τις εγγυητικές των λατομείων σχιστόλιθων και 83.948,79 ευρώ δεσμεύσεις λοιπών προμηθευτών.

Τέλος, για τις δικαστικές αξιώσεις οφειλών του Δήμου αρμόδιο είναι το γραφείο δικαστικών υποθέσεων , ενώ δικαστικές αποφάσεις οι οποίες τελεσιδίκησαν μέχρι 31/12/2019 εστάλησαν για επιχορήγηση και ήταν συνολικού ποσού 393.677,48 ευρώ.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση