Βρίσκεστε εδώ:  / ΠΗΛΙΟ / Χρηματοδότηση για βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου
Χρηματοδότηση για βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Χρηματοδότηση για βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Ζητά ο Δήμαρχος Μιχ. Μιτζικός από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας

Χρηματοδότηση για  την εκτέλεση έργων, συντήρησης και αποκατάστασης λειτουργίας και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου ζητά ο Δήμαρχος Μιχάλης Μιτζικός με σχετικά έγγραφά του  προς τον Υπουργό Εσωτερικών Παν. Θεοδωρικάκο και προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αιτείται  όπως χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου με το  ποσό των 1.800.000 €, άμεσα αν είναι δυνατόν, για την εκτέλεση των άμεσων αναγκαίων έργων συντήρησης και αποκατάστασης του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και των λοιπών σχετικών εγκαταστάσεων.

Να σημειωθεί πως ο Δήμος και η παρούσα Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει  ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά στην παλαιότητα και τις σοβαρές ελλείψεις και δυσλειτουργίες στο απαρχαιωμένο και μη συντηρημένο μέχρι και σήμερα, δίκτυο ύδρευσης και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου και που ως

αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι οι συνεχείς βλάβες και η μη πρόσβαση των δημοτών, αλλά και των επισκεπτών, σε πόσιμο νερό, κατά διαστήματα.

Παρουσίαση προβλήματος

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού, κατά τη θερινή περίοδο, λόγω των πολυάριθμων επισκεπτών, γεγονός που επηρεάζει πολλούς τομείς της λειτουργίας του Δήμου, όπως και το δίκτυο ύδρευσης με την κατακόρυφη αύξηση στην ζήτηση του νερού, η οποία επηρεάζει την λειτουργία, με αποτέλεσμα τις συνεχείς και εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης.

Η κατάσταση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου είναι πλέον σε οριακό σημείο.

Οι ανάγκες σε τεχνικά έργα στην ύδρευση του Δήμου Νοτίου Πηλίου είναι εκτεταμένες και επιβεβλημένες.

Το δίκτυο κρίνεται ιδιαιτέρως απαρχαιωμένο και οι βλάβες  στην ύδρευση είναι καθημερινές,  με αποτέλεσμα οι δημότες και οι επισκέπτες του Δήμου να μην έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό για αρκετές ώρες ή και ημέρες.

Στις επιστολές-υπομνήματα, επισημαίνεται ότι το ανάγλυφό του παρουσιάζει σοβαρές αντικειμενικές δυσκολίες καθώς περιλαμβάνει παραλίες στην περίμετρό του τόσο από την πλευρά του Παγασητικού Κόλπου όσο και από την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και ορεινές και ημιορεινές περιοχές με έντονες κλίσεις εξαιτίας του μικρού πλάτους της χερσονήσου.
Όπως τονίζεται, «στο Δήμο Νοτίου Πηλίου ανήκουν και τα νησιά Παλαιό Τρίκερι, Αλατάς, Πυθονήσια καθώς και η νησίδα Πρασούδα, που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του.

Γεωγραφικά, πρόκειται για μια χερσόνησο με τη μορφολογία του εδάφους να έχει την ιδιαιτερότητα του ορεινού, πεδινού, παραλιακού αλλά και νησιωτικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι η παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης με όλα τα στοιχεία που το συνθέτουν, είναι μια κοστοβόρα διαδικασία, λόγω της εκτάσεως του».

«Η κατάσταση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου είναι πλέον σε οριακό σημείο» τονίζει η δημοτική αρχή και χαρακτηρίζει επιβεβλημένες και εκτεταμένες τις ανάγκες σε τεχνικά έργα στην ύδρευση. «Το δίκτυο κρίνεται ιδιαιτέρως απαρχαιωμένο και οι βλάβες στην ύδρευση είναι καθημερινές με αποτέλεσμα οι δημότες και οι επισκέπτες του Δήμου να μην έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό για αρκετές ώρες ή και ημέρες».

Όπως αναφέρεται επίσης, λόγω της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσμού, κατά τη θερινή περίοδο, λόγω των πολυάριθμων επισκεπτών, επηρεάζονται πολλοί τομείς της λειτουργίας του Δήμου, όπως και το δίκτυο ύδρευσης με την κατακόρυφη αύξηση στην ζήτηση του νερού, με αποτέλεσμα τις συνεχείς και εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης.

Οι άμεσες και επείγουσες εργασίες
Οι άμεσες και επείγουσες εργασίες που αρχικά πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τη δημοτική αρχή είναι οι εξής:
• Συντήρηση και καθαρισμός των 27 αντλιοστασίων, 47 γεωτρήσεων κατά μήκος όλου του Δήμου, ενδεικτικού αρχικού κόστους 350.000€.
• Αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, το οποίο έχει έκταση 250km, με οποιαδήποτε αναγκαία μέσα απαιτούνται (σκαπτικά μηχανήματα κ.λπ.) και αποκατάσταση χώρου πέριξ του σημείου της βλάβης, από ζημιές που πιθανόν θα προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών επιδιόρθωσης, ενδεικτικού κόστους 350.000€
• Καθαρισμός όλων των υφιστάμενων 113 δεξαμενών ενδεικτικού ετήσιου κόστους 60.000€.
• Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στους συνεκτικούς ιστούς των δικτύων των οικισμών, ενδεικτικού αρχικού κόστους 500.000€.
• Προμήθεια και αντικατάσταση των φθαρμένων υδρομετρητών καθώς και των βανών ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων υλικών σύνδεσης (κρουνός σύνδεσης, ρακόρ κ.λ.π). Το εκτιμώμενο πλήθος υδρομετρητών που χρήζει αντικατάστασης είναι περίπου το 70% του συνόλου των 10.630 υδρομετρητών του Δήμου, ενδεικτικού κόστους 550.000€.
• Επισκευή σχεδόν του συνόλου των χλωριωτών του Δήμου (λειτουργούν μόνο οι 6 από τους συνολικά 30 χλωριωτές), ενδεικτικού κόστους 40.000€

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις άμεσες και μόνον ανάγκες σε έργα και προμήθειες υλικών ύδρευσης στον Δήμο Ν.Πηλίου ανέρχεται στο ποσό των 1.850.000 €. Για την
ολοκληρωμένη επίλυση όλων των προβλημάτων του δικτύου ύδρευσης, η δημοτική αρχή, εκτιμά ότι το συνολικό ποσό είναι πολλαπλάσιο του ενδεικτικού κόστους που αναφέρει.
Παράλληλα, επισυνάπτει και τεχνική έκθεση καταγραφής και ενδεικτικής παρουσίασης των αναγκών του Δήμου Νοτίου Πηλίου σε έργα αποκατάστασης και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και των λοιπών σχετικών εγκαταστάσεων.
Για τους λόγους αυτούς ζητείται  χρηματοδότηση του Δήμου Ν.Πηλίου με το ποσό των 1.800.000€, άμεσα αν είναι δυνατόν, για την εκτέλεση των άμεσων αναγκαίων έργων όπως:

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
• Αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου των βανών ελέγχου του δικτύου υδροδότησης
• Καθαρισμός όλων των δεξαμενών και υδραγωγείων
• Αντικαταστάσεις φθαρμένων υδρομέτρων
• Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από αμίαντο μήκους 1,5km
• Αντικατάσταση της μίας από τις δύο υπάρχουσες αντλίες στο αντλιοστάσιο στη θέση «Διακόπι»
• Άμεση επισκευή των υδραγωγείων στη θέση «Κόττες» και στη θέση «Λέκκα»
• Αντικατάσταση της μίας από τις δύο υπάρχουσες αντλίες στο αντλιοστάσιο στη θέση
«Κουκουλέϊκα»
• Αντικατάσταση της μίας από τις δύο υπάρχουσες αντλίες στο αντλιοστάσιο στη θέση «Περιβόλια»
• Αντικατάσταση και των δύο υπαρχουσών αντλιών στην υδροφόρα
• Αντικατάσταση και των δύο υπαρχουσών αντλιών στον οικισμό «Κόττες»

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
• Αντικατάσταση των σωληνώσεων Φ100 μήκους 1,5km από αντλιοστάσιο σε κεντρική δεξαμενή Μετοχίου

TOΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΙΝΟΒΡΥΣΗΣ
• Αντικατάσταση ολόκληρου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης που είναι
κατασκευασμένο από αμίαντο από την δεκαετιά του 1960, με νέους σωλήνες PE.
• Επιδιόρθωση και αντικατάσταση των σωληνώσεων από Ξινόβρυση προς Ποτιστικά.
• Αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου των βανών ελέγχου του δικτύου υδροδότησης
• Καθαρισμός και συντήρηση των τριών δεξαμενών (θέση «Ισώματα»,θέση
«Κοτρώνι», θέση «Παλιόκαστρο»

TOΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ
• Καθαρισμός και απολύμανση δεξαμενής υδροδότησης μεταξύ Καλών Νερών και
περιοχής «Ογλά» επί του δρόμου Καλών Νερών –Πινακατών.
• Αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης, το οποίο είναι κατασκευασμένο από
αμίαντο.
• Αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου των βανών ελέγχου του δικτύου υδροδότησης
σε όλο το δίκτυο των Καλών Νερών, καθώς είναι παλιές και δεν λειτουργούν
σωστά.Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η γρηγορότερη αποκατάσταση των
οποιωνδήποτε βλαβών.

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΕΤΩΝ
• Αντικατάσταση κεντρικού σωλήνα ύδρευσης από αμίαντο συνολικού μήκους 1,1 χιλιομέτρων Φ160 με νέο πλαστικό σωλήνα.
• Κατασκευή νέου ηλεκτρικού πίνακα χειρισμών στον οικίσκο της γεώτρησης του Αγίου Κωνσταντίνου γιατί ο παλαιός έχει σαπίσει.
• Καθαρισμός δεξαμενών
• Αντικατάσταση των παλαιών σωληνώσεων όπου απαιτείται από την της
Μπούφας μέχρι την δεξαμενή στις Αχλαδίτσες.
• Να αντικατασταθεί το δίκτυο από αμιαντοσωλήνες με πλαστικές σωλήνες σε όλον τον οικισμό του Προφήτη Ηλία(Αμποβός).
• Να ελεγχθούν και αντικατασταθούν οι χαλασμένες βαλβίδες εξαερισμού των αγωγών
• Έλεγχος των τερματικών των δικτύων
• Εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών στις Αφέτες, Αμποβό και Δέλτα Αφήσσου.
• Κατασκευή νέας δεξαμενής στην περιοχή Παλιάλωνα και ενεργοποίηση της υπάρχουσας παλαιάς δεξαμενής από την κοινότητα Νεοχωρίου πάνω από την θέση «Αχλαδίτσες» που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την κατασκευή της.

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
• Αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου των βανών ελέγχου του δικτύου υδροδότησης σε όλο το δίκτυο των Καλών Νερών, καθώς είναι παλιές και δεν λειτουργούν σωστά.

Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η γρηγορότερη αποκατάσταση των οποιωνδήποτε βλαβών.
• Αντικατάσταση υδροδοτικού δικτύου στην περιοχή Καλλιθέας, το οποίο είναι παλαιό και χρήζει αντικατάστασης με νέους σωλήνες PE (Πολυαιθυλένιο)
• Αντικατάσταση υδροδοτικού δικτύου στον οικισμό του Χόρτου, το οποίο είναι παλαιό και χρήζει αντικατάστασης με νέους σωλήνες PE (Πολυαιθυλένιο)
• Προστασία της ηλεκτρικής καλωδίωσης στο αντλιοστάσιο στη θέση «Καμάρα»
• Επισκευή όλου του αντλιοστασίου και επαναλειτουργία του, καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου καθώς και προστασία της ηλεκτρικής καλωδίωσης με εγκιβωτισμό της σε πλαστική σωλήνα στο αντλιοστάσιο στη «Μεγάλη Πάου»
• Προστασία της ηλεκτρικής καλωδίωσης στο αντλιοστάσιο στη θέση «Καμάρα» και καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου
• Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το αντλιοστάσιο στη θέση «Μετόχι»
• Προστασία της ηλεκτρικής καλωδίωσης καικαθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το αντλιοστάσιο στην Πάλτση
• Προστασία της ηλεκτρικής καλωδίωσης και καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το αντλιοστάσιο στην Πάλτση στη θέση «Αεροδρόμιο»
• Προστασία της ηλεκτρικής καλωδίωσης και καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου γύρω από την δεξαμενή στην Καλλιθέα θέση «Μπύρη»
• Προστασία της ηλεκτρικής καλωδίωσης και καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρουγύρω από την δεξαμενή στην Ξινόβρυση
• Καθαρισμός και επανενεργοποίηση της δεξαμενής στη θέση «Σταυρός»

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
• Εγκατάσταση ενός μοτέρ για χρήση εφεδρικού στο ήδη υπάρχον για την υδροδότηση της τοπικής ενότητας
• Καθαρισμός δεξαμενών και υδραγωγείων
• Αλλαγή παλαιών σωληνώσεων από αμίαντο σε ποσοστό 30% του συνόλου της τοπικής ενότητας
• Ηλεκτρολογική σύνδεση δεικτών στάθμης μεταξύ των δύο δεξαμενών που βρίσκονται στον Άγιο Ηλία και στην θέση «Σούγιες».

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΩΝ
• Καθαρισμός δεξαμενών και υδραγωγείων
• Αλλαγή παλαιών σωληνώσεων από αμίαντο σε ποσοστό 30% του συνόλου της τοπικής ενότητας
• Αντικαταστάσειςυδρομέτρων
• Καθαρισμός δεξαμενής ύδρευσης Γώγου
• Αλλαγή αντλίας στο αντλιοστάσιο Αδαμαντιάδη
• Καθαρισμός δεξαμενής ύδρευσης Γώγου

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΟΥ
• Αποκατάσταση βλαβών στη Δεξαμενή /Αντλιοστάσιο της Μονής Αγίου Αθανασίου και του δικτύου αυτής (τμήμα σιδερένιου σωλήνα)
• Καθαρισμός δεξαμενών, υδρομαστεύσεων και ανττλιοστασίων
• Αντικατάσταση σωληνώσεων από αμίαντο σε ποσοστό 30% του συνόλου της τοπικής ενότητας
• Αντικαταστάσεις υδρομέτρων

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
• Αντικατάσταση φθαρμένων υδρομετρητών
• Καθαρισμός δεξαμενών και υδρομαστεύσεων
• Αντικατάσταση παλαιών σωληνώσεων από αμίαντο
• Αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου των βανών ελέγχου του δικτύου υδροδότησης

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΗΣ
• Άμεση αποκατάσταση των τριών οικίσκων που στεγάζουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς από αυτά λείπουν τμήματα σκεπής, τμήματα περιμετρικής τοιχοποιίας, πόρτες κ.α.
• Άμεση τακτοποίηση των ηλεκτροπινάκων, καθώς αυτοί έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας στον οποιοδήποτε χρειαστεί να παρέμβει για να θέσει σε λειτουργία τα μοτέρ, αλλά και για όποιον εισέλθει αυθαίρετα στα κτίσματα, καθώς αυτά λόγω των φθορών είναι προσβάσιμα στον καθένα.
• Αλλαγή ορισμένων μεταλλικών σωλήνων και την υπόγεια εγκατάστασή τους, οι οποίοι είναι πλησίον των αντλιοστασίων, καθώς αυτοί βρίσκονται στον αέρα και έχουν υποστεί διαβρώσεις με αποτέλεσμα να υφίστανται συχνά ρήγματα, και οι αντλίες να λειτουργούν συνέχεια με κίνδυνο να υποστούν βλάβη.
• Άμεση αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου ύδρευσης εκτός οικισμού της Τ.Κ. Συκής, καθώς έχουν διαπιστωθεί τρείς (3) διαρροές από φθορά σωλήνα ύδρευσης PVC, στη θέση «Μαυρομάτι», «Στρογγυλό» και «Μάϊρα».
• Καθαρισμός του δικτύου με άνοιγμα των τελικών βανών όπου αυτοί λειτουργούν, αλλά και την αποκατάσταση κάποιων οι οποίοι έχουν υποστεί φθορές
• Καθαρισμό της δεξαμενής
• Αποκατάσταση προσβασιμότητας σε όλα τα υδραγωγεία, καθώς ο δρόμος που οδηγεί από το χωριό προς την θέση «Γρανίτσα», μήκους χιλίων τριακοσίων 1300μ περίπου, έχει καταστεί, λόγω των εκτεταμένων φθορών, απροσπέλαστος

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΖΙΤΣΑΣ
• Αντικατάσταση δεξαμενής στη θέση «Γουργουτά», η οποία είναι κατασκευασμένη σε σαθρό έδαφος και υπάρχουν εκτεταμένες υποχωρήσεις εδάφους αριστερά και δεξιά της δεξαμενής.
• Αντικατάσταση φθαρμένων υδρομέτρων
• Καθαρισμός δεξαμενών και υδρομαστεύσεων
• Αντικατάσταση βανών ελέγχου του δικτύου υδροδότησης Δεξαμενή θέσης «Γουργουτά»
• Επισκευή δεξαμενής στην περιοχή «Κλείτσου»

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΙΝΑΣ
• Συντήρηση και καθαρισμός αντλιοστασίων, υδρομαστεύσεων και δεξαμενών
• Αλλαγή κεντρικού αγωγού από αμίαντο
• Αλλαγή σωλήνα από θέση «Καλοβιδούρη» έως θέση « Καραγιώργου»
• Αντικατάσταση αγωγού Φ63 στα όρια της τοπικής κοινότητας Μηλίνας, όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ζημιές, καθώς και υπογειοποίηση αυτού του νέου αγωγού για προστασία του.

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
• Καθαρισμός δεξαμενών, ανλιοστασίων και υδρομαστεύσεων και εφαρμογή εξωτερικών επιχρισμάτων
• Τοποθέτηση φλοτέρ στις δεξαμενές
• Έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός των δεξαμενών, υδρομαστεύσεων και αντλιοστασίων

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΤΩΝ
• Αντικατάσταση φθαρμένων υδρομετρητών
• Καθαρισμός δεξαμενών και υδρομαστεύσεων
• Αντικατάσταση παλαιών σωληνώσεων από αμίαντο
• Αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου των βανών ελέγχου του δικτύου υδροδότησης

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ
• Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίου-δεξαμενής Νίκα. Δεν είναι σε λειτουργία και δεν κάνει υπερχείλιση που σημαίνει ότι ίσως υπάρχει κάποια ρωγμή η δεξαμενή.
• Αντικατάσταση φθαρμένων υδρομετρητών
• Καθαρισμός δεξαμενών και υδρομαστεύσεων
• Αντικατάσταση παλαιών σωληνώσεων από αμίαντο
• Αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου των βανών ελέγχου του δικτύου υδροδότησης
• Έλεγχος και συντήρηση, αντλιοστασίου και δεξαμενής Μακρυράχης

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΙΝΟΥΣ
• Άμεσος καθαρισμός υδραγωγείων, αντλιοστασιών και πηγών
• Επισκευή ηλεκτρονικού συστήματος εντολής από κεντρική δεξαμενή προς υδρομάστευση «Μανωλάκη»
• Επισκευή ή αντικατάσταση 2 χλωριωτών
• Επισκευή ή αντικατάσταση όλων των φλοτέρ των δεξαμενών
• Επισκευή μοτέρ boiler στη θέση «Κήποι»
• Αγορά και εγκατάσταση νέας αντλίας για την υδρομάστευση «Μανωλάκη»
• Επισκευή θυρίδων υδραγωγείων και εγκατάσταση λουκέτων στις θυρίδες

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Η Σύλληψη της Αγίας Άννης #ΙερόςΝαόςΑγίαςΆννηςΒόλου - https://t.co/NTVaI61G11 -

  • Οδηγίες για τη γρίπη των πτηνών #γρίπητωνπτηνών - https://t.co/eFkSiM4833 -

  • Συνελήφθησαν δύο άτομα στο Βόλο δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης #σύστασησυμμορίας - https://t.co/eKz1GAtQUf -

"Αλιεύοντας" την είδηση