Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Αποκατάσταση λιθόστρωτου καλντεριμιού στην πλατεία της Βυζίτσας
Αποκατάσταση λιθόστρωτου καλντεριμιού στην πλατεία της Βυζίτσας

Αποκατάσταση λιθόστρωτου καλντεριμιού στην πλατεία της Βυζίτσας

Εργασίες αποκατάστασης παλαιού λιθόστρωτου καλντεριμιού στην κεντρική της Βυζίτσας θα ξεκινήσουν μετά από έγκριση από τη ενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών έργων – Υπηρεσία εωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στ. Ελλάδος.

Η υπηρεσία έκανε δεκτή την από 1680/27.06.2016 αίτηση του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βυζίτσας του Δήμου οτίου Πηλίου, που αφορά στην έγκριση εργασιών αποκατάστασης παλαιού λιθόστρωτου καλντεριμιού στην αρχική του μορφή, που βρίσκεται κοντά στην κεντρική της Βυζίτσας.

Σύμφωνα με την όρους στην αποκατάσταση του υφιστάμενου καλντεριμιού όπου απαιτηθεί, να χρησιμοποιηθούν λιθοσώματα που να προσομοιάζουν των υπαρχόντων (σε μορφή και διαστάσεις, ενώ η τελική ως σύνολο της επέμβασης θα πρέπει να προσομοιάζει χρωματικά και μορφολογικά με το υιπο τμήμα του λιθόστρωτου.

Τέλος θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως η παραπάνω Υπηρεσία, τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών, οι οποίες θα γίνουν με την παρακολούθηση υπαλλήλου.

Προμήθεια υλικών για την στο Μουσείο Βυζίτσας
Επιπλέον με του Δημάρχου Ν. Πηλίου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζημιών στο Μουσείο Βυζίτσας, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται έναντι του ποσού των 1.955,08 ευρώ συμπεριλαμομένου Φ.Π.Α 24% (1.576,68€).

"Αλιεύοντας" την είδηση