Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Απόφαση απαγόρευσης αγκυροβολίας και κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις στο αλιευτικό καταφύγιο Πλατανιά
Απόφαση  απαγόρευσης αγκυροβολίας και κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις στο αλιευτικό καταφύγιο Πλατανιά

Απόφαση απαγόρευσης αγκυροβολίας και κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις στο αλιευτικό καταφύγιο Πλατανιά

Με πόφση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ο Κεντρικός Λιμενάρχης , αποφασίζει την απαγόρευσης από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους καθ' όλο το 24ωρο την μόνιμη αγκυροβολία πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση σκαφών από το φανό εισόδου λιμένα έως και 20μ. ΒΑ του εσωτερικού μέρους του κρηπιδώματος του αλιευτικού καταφυγίου Πλατανιά περιοχής δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Β' Λιμενικού Τμήματος ς όπως η περιοχή απαγόρευσης απεικονίζεται στο σκαρίφημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στον παραπάνω χώρο η προσωρινή αγκυροβολία, πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση για λόγους έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρας ς όπως , εξυπηρέτηση θαλασσίων των οποίων η έδρα δεν είναι ο Πλατανιάς αποεπιβίβαση επιβατών τουριστικών σκαφών που εκτελούν θαλάσσιες εκδρομές των οποίων αφετήριος λιμένας δε είναι ο Πλατανιάς ιστιοπλοϊκών σκαφών του λιμενικού σώματος ή ανωτέρας ς όπως μηχανική βλάβη, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αρμοδίως διαπιστούμενα από το Λιμεναρχείο Βόλου.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης ανάγκης αγκυροβολίας για τους παραπάνω λόγους και μη επάρκειας του διαθέσιμου χώρου η προτεραιότητα καθορίζεται από το Λιμενικό Τμήμα ς.

Οι πλοίαρχοι και οι κυβερνήτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε υποδείξεις του Λιμεναρχείου αναφορικά με την προσωρινή αγκυροβολία ή παραμονή του σκάφους εντός της τασσόμενης κάθε φορά προθεσμίας κι εφόσον απαιτείται να μεθορμούν σε διαφορετικό σημείο ή εκτός του αλιευτικού καταφυγίου.

"Αλιεύοντας" την είδηση