Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΠΗΛΙΟ » Ανοικτός διαγωνισμός για ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών στο Νότιο Πήλιο
Ανοικτός διαγωνισμός για ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών στο Νότιο Πήλιο

Ανοικτός διαγωνισμός για ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών στο Νότιο Πήλιο

Προσλήψεις 23 υδρονομέων

 

Τις τεχνικές προδιγρφές και τους όρους του ανοικτού διαγωνισμού για τις : «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών και οριοθέτησή τους εντός των ορίων του Δήμου Νοτίου Πηλίου έτους », ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή.

Στον Δήμο Νοτίου Πηλίου είναι αναγκαίο να εκτελεστούν οι γενικές Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών, διότι υπάρχει ανάγκη για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του δήμου. Ωστόσο, η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του Δήμου μας, διότι δεν επαρκεί. Για το λόγο αυτό πρέπει να ανατεθούν σε τρίτο μέσω σύμβασης υπηρεσιών του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο των 128.680 €.

Μελέτη του Δήμου αναφέρει ότι για το έργο απαιτείται ναυαγοσωστική κάλυψη 5 πολυσύχναστων παραλιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 71/2020 και του Π.Δ. 31/2018 και η οριοθέτηση των κολυμβητικών περιοχών.

Οι παραλίες του Δήμου Νοτίου Πηλίου που χαρακτηρίζονται ως πολυσύχναστες είναι Καλών Νερών, Μπούφας ς, Καληφτέρης, Αμποβού Αφήσσου και Ποτιστικών Ξινόβρυσης.

Η διάρκεια του εκτελούμενου ναυαγοσωστικού έργου θα είναι για τέσσερεις (4) μήνες, Ιούνιος – Ιούλιος – – Σεπτέμβριος, με ημερομηνία έναρξης την 1/6/ και λήξης την 30/9/2022.

Τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά, 7 ημέρες ανά εβδομάδα, από 10:00 έως 18:00.

 

Προσλήψεις 23 υδρονομέων στο Δ. Νοτίου Πηλίου

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς,  να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 01-03-2022 έως και 11-03-2022 ηλεκτρονικά στο email : syzefxis@0784.syzefxis.gov.gr και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της Δ.Ε. Μηλεών.

 Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ' αριθμόν 13/2022 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων , ενώ η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κάλυψη των θέσεων των ανωτέρω πηγών με την 23 συνολικά υδρονομέων.

 

"Αλιεύοντας" την είδηση