Βρίσκεστε εδώ:  / ΠΗΛΙΟ / Δημοπρατείται η κατασκευή του έργου γηπέδων στην Άνω Γατζέα
Δημοπρατείται η κατασκευή του έργου γηπέδων στην Άνω Γατζέα

Δημοπρατείται η κατασκευή του έργου γηπέδων στην Άνω Γατζέα

Aνοικτή διαδικασία για την αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση υπαρχόντων γηπέδων ποδοσφαίρου & μπάσκετ στην Άνω Γατζέα της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου προκηρύσσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Δέκα ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  προχωρά η δημοπράτηση του έργου, μετά και την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.

Πρόκειται για έργο εκτιμώμενης αξίας 455.000 ευρώ ,

Η έγκριση των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το παραπάνω έργο.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη , σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.

Εργασίες βελτίωσης

Προβλέπονται εργασίες βελτίωσης των υφιστάμενων γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, που περιλαμβάνουν την αντικατάσταση τμημάτων της υφιστάμενης περίφραξης του γηπέδου ποδοσφαίρου, την κατασκευή περίφραξης περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων ώστε να διαχωριστούν από τους θεατές, με τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπει την είσοδό τους σε αυτούς, την κατασκευή περίφραξης του γηπέδου μπάσκετ, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, την κατασκευή κερκίδας και τουαλετών για τους θεατές, την ανακατασκευή – βελτίωση του υπάρχοντος κτιρίου αποδυτηρίων (κατασκευή νέου κτιρίου αποδυτηρίων για δύο (2) ομάδες, που πληροί όλες τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης σε υφιστάμενο κτίριο, προκειμένου να χρησιμοποιείται ως αποδυτήρια διαιτητών), την αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου τεχνητού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου, την τοποθέτηση πλαστικού τάπητα στο υφιστάμενο γήπεδο μπάσκετ, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου και τέλος, την ασφαλτόστρωση του χώρου πάρκινγκ, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμηθειών

Επίσης ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει   διαγωνισμό  προμηθειών με ανοικτή διαδικασία για την
«Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων .

Αντικείμενο της σύμβασης είναι είναι η προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση καινούργιου  αστικού εξοπλισμού στις πλατείες των οικισμών «Τρίκερι», «Αφετών», «Νεοχώρι» και «Συκή».

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν:
• καινούργια καθιστικά παραδοσιακού τύπου
• καθιστικά με ξύλινες σανίδες πλάτος 9 εκ. και πάχους 3εκ. επί υπάρχοντος βάση από λιθόδεμα
• μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων
• φωτιστικά παραδοσιακού τύπου (ιστοί και φωτιστικά σώματα)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο των 36.070,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 44.726,80) ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Χρ. Τριαντόπουλος: Διαμόρφωση σύγχρονου πλαισίου για την κοινωνία των πολιτών και σύμπραξη με τους Προσκόπους… - https://t.co/0iOr5O9VRH -

  • Κατερίνα Παπανάτσιου: «Αναγκαία η δρομολόγηση πλοιαρίου για την σύνδεση των νησιών τω Β. Σποράδων προς διευκόλυνση… - https://t.co/Ab8GftKflG -

  • Θρησκευτικές εκδηλώσεις στο #Βελεστίνο #Βελεστίνο - https://t.co/tZxbGq4LpU -

"Αλιεύοντας" την είδηση