Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Προσφυγή Μαργ. Πατσιαντά στο άρθρο 152 κατά αποφάσεων της Αποκεντρωμένης που δικαιώνει τους έξι
Προσφυγή Μαργ. Πατσιαντά στο άρθρο 152 κατά αποφάσεων της Αποκεντρωμένης που δικαιώνει τους έξι

Προσφυγή Μαργ. Πατσιαντά στο άρθρο 152 κατά αποφάσεων της Αποκεντρωμένης που δικαιώνει τους έξι

Προσφυγές κατά των έξι αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος με τις οποίες αποδέχθηκε τις αντίστοιχες προσφυγές των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων Ε. Ανδρέου-Μεϊκοπούλου, Ι. Αποστολάκη, Κ. Γαργάλα, Μ. Δραμητινού, Φ. Κοκκινάκη και Ι. Μολοχίδη κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν από τα Δ.Σ. της , του ΠΑΠ-ΔΗΕ, της -, της ΑΝΕΒΟ Α.Ε., της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου   και του “Μουσείο Αλέξανδρου Κ. Δάμτσα” άσκησε σήμερα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006 ο επικεφαλής παράταξης της μείζονος μειοψηφίας «ΔΡΟΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΟΠΉΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Μαργαρίτης Πατσιαντάς.

Ο κ. Πατσιντάς  ζητά να γίνει δεκτή η παρούσα του και να  ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με Α.Π. τ.τ.4059/240398/1-2- (ΑΔΑ:64ΧΟΡ10-12Ψ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος με ΘΕΜΑ: Αποδοχή της από 2-12-2015 προσφυγής των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ε. Ανδρέου-Μεϊκοπούλου, Ι. Αποστολάκη, Κ. Γαργάλα, Μ. Δραμητινού, Φ. Κοκκινάκη και Ι. Μολοχίδη της με αριθ. 774/2015 (ΑΔΑ:Ω6Ο3Ω96-75Η) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση µέλους της µειοψηφίας που ανεξαρτητοποιήθηκε, στο ∆.Σ. του “Μουσείο Αλέξανδρου Κ. ∆άµτσα”».

"Αλιεύοντας" την είδηση