Βρίσκεστε εδώ:  / ΜΑΓΝΗΣΙΑ / Παράταση αιτήσεων για το επισιτιστικό πρόγραμμα
Παράταση αιτήσεων για το επισιτιστικό πρόγραμμα

Παράταση αιτήσεων για το επισιτιστικό πρόγραμμα

Παρατείνεται έως 26 Αυγούστου 2015 η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ.

Η Κοινωνική Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» , με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον Δήμο Βόλου, πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

 1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
 2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ή το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

  1. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:

− είναι ανήλικα ή

− είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

− είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:

− τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων

− αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων

γ. Οι ανιόντες

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

 1. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
 2. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

 3. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Εξαιρέσεις

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

· είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ()

· είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης

· Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ,ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014), κωδικό .
ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Η πρόσβαση στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ θα είναι δυνατή από τις 15/07/2015 έως και 26/08/2015. Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 26/08/2015.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να εκτυπώνονται, να υπογράφονται και να φυλάσσονται.
Η ΗΔΙΚΑ σε με άλλες υπηρεσίες θα κάνει την διασταύρωση των στοιχείων. Ο κάθε ωφελούμενος ή πιστοποιημένος χρήστης θα μπορεί να μπαίνει με τους κωδικούς του και να ενημερώνεται σε τι κατάσταση βρίσκεται η αίτησή του (έλεγχος - διασταύρωση, έγκριση).

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

ΒΟΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ- Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 131, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ. 2421353140)

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ-Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 131, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ τηλ. 2421353123)

ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΚΑΠΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ- ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14Α – ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ. 2421085066)

ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΚΤΙΡΙΟ “ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ” ΒΟΛΟΣ- ΤΟΠΑΛΗ 97 – ΓΑΛΛΙΑΣ, ΒΟΛΟΣ, τηλ. 2421020412)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ¨ΘΕΟΦΙΛΟΣ”- ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΒΟΛΟΣ, τηλ. 2421070039)

ΦΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ¨ΘΕΟΦΙΛΟΣ”- ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΒΟΛΟΣ, τηλ. 2421020252)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΚΤΙΡΙΟ “ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ” ΒΟΛΟΣ-ΤΟΠΑΛΗ 97 – ΓΑΛΛΙΑΣ, ΒΟΛΟΣ, τηλ. 2421029576)

ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΚΤΙΡΙΟ “ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ” ΒΟΛΟΣ- ΤΟΠΑΛΗ 97 – ΓΑΛΛΙΑΣ, ΒΟΛΟΣ, τηλ. 2421020412)

ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ- Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 131, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ. 2421353133)

ΣΜΠΟΡΟΥ ΖΩΗ (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ-Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 131, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.2421353134)

ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΚΑΠΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕ Ν. ΙΩΝΙΑ-ΤΣΙΓΑΝΤΕ 8, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ. 2421090143)

ΤΣΙΚΡΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ (ΚΑΠΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ -ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14Α – ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.2421085066)

ΚΟΥΠΡΙΝΤΖΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ-Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 131, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ. 2421353127)

ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ – ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ. 2421081312)

ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΙΑΣ, τηλ. 2428350027)

ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ, τηλ. 2428093207)

ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, τηλ.2428350100)

ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ, τηλ. 2428099140)

ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΡΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ, τηλ.2428353220)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΙΑΝ ΕΛΕΝΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ, τηλ. 2428350333)

ΣΦΕΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΛΚΟΥ, τηλ.2421353507)

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΛΚΟΥ, τηλ.2421353509)

ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗ ΣΟΦΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2 & ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΒΟΛΟΣ, τηλ.2421071291)

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΔΗ, τηλ. 2421055502)

ΧΟΡΕΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΝΕΕΣ ΠΑΓΑΣΕΣ, τηλ.2421087366)

ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΒΟΛΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ 12, ΒΟΛΟΣ)

ΓΚΡΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ.2421054870)

ΡΑΥΤΟΠΟΎΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΣΚΟΥΦΑ, ΒΟΛΟΣ, τηλ.2421091761)

ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ-Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 131, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.2421084934)

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΑΛΙΒΕΡΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, τηλ. 2421085841)

ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ EΥΓΕΝΙΑ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ, τηλ. 2421353629)

ΝΑΡΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ)

ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΛΚΟΥ, τηλ.2421041111)

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, τηλ.2428099938)

ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΙΑΣ, τηλ. 2421061600)

ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΥΜΕΩΝΙΑ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΚΕΙΑΣ, τηλ.2428096220)

ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, τηλ.2428093207)

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟ- ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 117, τηλ.2422026366)

ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟ- ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 117, τηλ.2422350300)

ΚΑΛΟΠΙΤΑ ΒΑΓΙΑ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟ- ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 117, τηλ.2422041910, 2422350400)

ΣΧΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΙΣΟΓΕΙΟ- ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ 117, τηλ.2422026366)

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Συνελήφθησαν μη τηρώντας μέτρα προφύλαξης για τον κορωναϊό #κορωναϊός - https://t.co/O4mjZMBaED -

 • Η 11η Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στον Βόλο - https://t.co/af81X7W6PU… -

 • Έχασε τη ζωή του ενώ περπατούσε #νεκρόςάνδρας - https://t.co/4viIiG64Yk -

"Αλιεύοντας" την είδηση