Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Παραχώρηση έκτασης στον ΧΥΤΑ για επεξεργασία κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων
Παραχώρηση έκτασης στον ΧΥΤΑ για  επεξεργασία κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων

Παραχώρηση έκτασης στον ΧΥΤΑ για επεξεργασία κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων

Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΙΣΑ για παραχώρηση έκτασης στον ΧΥΤΑ Βόλου για την δημιουργία υποδομής περαιτέρω επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων αναρτήθηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.

Να σημειωθεί ότι η ανάδοχος που εκτελεί τις εργασίες εγκατάστασης και λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος κομποστοποίησης, κατέθεσε αίτημα με το οποίο ζητούσε την έγκριση παραχώρησης έκτασης πέντε στρεμμάτων εντός του ΧΥΤΑ για την δημιουργία υποδομής περαιτέρω επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Κ. Γανωτής εισηγούμενος το θέμα στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Πέμπτη 24 Μαρτίου(παρόντες ήταν οι κ.κ. Γανωτής Απ. Ζαρκάδας – Βεργής και Γ. Πράττος), χαρακτήρισε συμφέρουσα για τον Σύνδεσμο την προτεινόμενη δημιουργία υποδομής περαιτέρω επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων, καθόσον η μη αξιοποίηση των εν λόγω υλικών συνεπάγεται την υποχρέωση του Συνδέσμου για την υγειονομική ταφή τους, με όλες τις απορρέουσες συνέπειες (δαπάνη υγειονομικής ταφής, γρηγορότερη εξάντληση του Χ.Υ.Τ.Α. κ.λπ.). Αντίστοιχα, η προτεινόμενη επεξεργασία ογκωδών και μη οικοδομικών υλικών και υλικών κατεδαφίσεων θα δώσει την δυνατότητα χρήσης τους ως υλικών επικάλυψης των απορριμμάτων, με ευεργετικές συνέπειες για την εν γένει λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.

Επιπλέον η δημιουργία της προτεινόμενης υποδομής περαιτέρω επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων (οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κλπ.) θα γίνει χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του Συνδέσμου, αποκλειστικά με δαπάνη της εταιρείας. Η δημιουργία και λειτουργία της προτεινόμενης υποδομής δεν θέτει – άμεσα ή έμμεσα – εμπόδια στην ευρύτερη λειτουργία του ΧΥΤΑ ενώ η αιτούμενη παραχώρηση θα αποφέρει και άμεσο οικονομικό όφελος στον Σύνδεσμο, καθώς η εταιρεία φέρεται διατεθειμένη να καταβάλει το ποσό των 500 ευρώ/μήνα, ως αποζημίωση χρήσης της υπό παραχώρηση έκτασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του αιτήματος με προϋποθέσεις μεταξύ άλλων, ότι, η παραχώρηση της εν λόγω έκτασης γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία υποδομής περαιτέρω επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ που προέρχεται από την λειτουργία του πιλοτικού προγράμματος κομποστοποίησης, καθώς και των λοιπών υπολειμμάτων απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, μη επιτρεπομένης της τροποποίησης χρήσης της, χωρίς την ρητή έγκριση του Συνδέσμου.

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης συμφωνείται διετής, αρχομένη την 1η Απριλίου 2016 και λήγουσα την 31η Μαρτίου 2018. Παράταση αυτής (παραχώρησης) επιτρέπεται μόνο κατόπιν Απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Συνδέσμου, που λαμβάνεται πριν την λήξη της συμβατικής διάρκειας της παραχώρησης. Ο Σύνδεσμος δικαιούται σε αζήμια καταγγελία (ανάκληση) της παραχώρησης και πριν τον χρόνο συμβατικής λήξης αυτής, για σπουδαίο λόγο, μετά από δίμηνη έγγραφη προειδοποίηση της παραχωρησιούχου.

Η δημιουργία της προτεινόμενης υποδομής περαιτέρω επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων (οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κλπ.) θα γίνει χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του Συνδέσμου, αποκλειστικά με δαπάνη της Αιτούσας εταιρείας. Ο Σύνδεσμος δεσμεύεται να ενεργήσει όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις για την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών αδειών.

Η δημιουργία και λειτουργία της προτεινόμενης υποδομής περαιτέρω επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων δεν θα πρέπει να θέτει – άμεσα ή έμμεσα – εμπόδια στην ευρύτερη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου. Τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας (ανάκλησης) της παραχώρησης και πριν τον χρόνο συμβατικής λήξης αυτής.

Ως αποζημίωση χρήσης της υπό παραχώρηση έκτασης, η εταιρεία θα καταβάλει στον Σύνδεσμο το ποσό των 500 ευρώ/μήνα, καταβλητέο εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε «μισθωτικού» μήνα. Μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης παραχώρησης θα παραμείνει σε όφελος του Συνδέσμου η υπό δημιουργία υποδομή περαιτέρω επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων (εκτός του φορητού εξοπλισμού αυτής), χωρίς οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση του Συνδέσμου προς την ανάδοχο.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Συνάντηση διευθύνοντος συμβούλου της ΟΛΒ Α.Ε. με τον Αιγύπτιο πρέσβη στην Ελλάδα - https://t.co/TpKkYnW7Xh… -

  • #Κολωνός: Συνελήφθησαν ακόμη 7 άτομα για την υπόθεση μαστροπείας #Κολωνός - https://t.co/q28LAXTTPO -

  • Πρόγραμμα Επιστημονικής Ελληνογαλλικής Συνεργασίας #ΙΚΥ - https://t.co/yxJrtuteta -

"Αλιεύοντας" την είδηση