Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για στέγαση της 4ης ΠΕΔΙΛΣ
Μειοδοτική δημοπρασία  μίσθωσης ακινήτου για στέγαση της 4ης  ΠΕΔΙΛΣ

Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για στέγαση της 4ης ΠΕΔΙΛΣ

Μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη της 4ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος (4ης ΠΕΔΙΛΣ) θα διενεργηθεί, με βάση της διακήρυξη  της προϊσταμένης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας- Στερεάς ςπου δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 170,00 τ.μ., με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (διας, εξωτερικούς τοίχους, χώρους υγιεινής) 42,50 τ.μ. άρα συνολικού εμβαδού 212,50 τ.μ. Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, ς, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Επίσης θα πρέπει να βρίσκεται εντός του κεντρικού ιστού της πόλης του Βόλου, πλησίον του λιμένα και σε απόσταση το πολύ 700 μέτρων από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, με δυνατότητα στάθμευσης δύο αυτοκινήτων.
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση ς πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης. Θα πρέπει επιπλέον να ικανοποιεί τις σύγχρονες απ μιας Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα ασφαλείας, υγείας, λειτουργικότητας και αισθητικής. Επιθυμητό είναι το ακίνητο να είναι ενιαίο και αυτοτελές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Στέγασης, επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλης Δημόσιας υπηρεσίας στο μισθωμένο ακίνητο αντί αυτής για την οποία έγινε η μίσθωση, ακόμη και αν ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και η συ Δημοσίων Υπηρεσιών στο ίδιο ακίνητο.
Στις περιπτώσεις αυτές ο ιδιοκτήτης ακινήτου δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα. Σε καμία όμως περίπτωση το Δημόσιο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το μισθωμένο ακίνητο για στρατωνισμό χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγ του ιδιοκτήτη του ακινήτου εκτός αν πρόκειται για στέγαση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για 12 χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 850 ευρώ. Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει τελικά από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία (και τουλάχιστον μέχρι 31-12- 2018) και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης και πάντως μετά την 01-01-2019, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή 12μηνη μεταβολή) όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26-04-2016 ημέρα M.Tρίτη και από 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας (Θέσπιδος 2 Βόλος, τηλ. 24213 54717).
PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση