Βρίσκεστε εδώ:  / ΜΑΓΝΗΣΙΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Μικροχρηματοδότηση έως 25.000 € μέσω Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
Μικροχρηματοδότηση έως 25.000 € μέσω Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Μικροχρηματοδότηση έως 25.000 € μέσω Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Μαγνησίας  ενημερώνει τα μέλη της, ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης έως 25.000 €, μέσω προγράμματος το οποίο υλοποιεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας τον 06/2018 υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) στο πλαίσιο λήψης εγγύησης για μικροχρηματοδοτήσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις .

Οι εν λόγω μικροχρηματοδοτήσεις επωφελούνται από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του μηχανισμού εγγυήσεων που συστάθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI» Employment and social innovation).

Παράλληλα υποστηρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») που συστάθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλλει στη στήριξη της χρηματοδότησης παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Στόχος του Μηχανισμού Εγγύησης είναι οι μικροπιστώσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση με μειωμένο επιτόκιο και περιορισμένες εξασφαλίσεις, χάρη των παρεχόμενων εγγυήσεων  από το  ΕΤαΕ.

Το συνολικό ύψος των μικροχρηματοδοτήσεων που θα ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο της Συνεταιριστικής τράπεζας Θεσσαλίας του εν λόγω εγγυοδοτικού εργαλείου, δύναται να ανέλθει έως € 7.500.000. Η Εγγύηση παρέχεται από το ΕΤαΕ και καλύπτει μέρος του κινδύνου που φέρει η τράπεζα . Το ποσοστό εγγύησης ανέρχεται σε 80% (ανά δάνειο), ενώ το μέγιστο ποσό εγγύησης δύναται να καλύψει έως το 20% του συνολικού χαρτοφυλακίου (max € 1.500.000). Η περίοδος διαθεσιμότητας των μικροχρηματοδοτήσεων είναι  μέχρι  τον Ιούνιο 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλιών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας επιχειρήσεων

Επιλέξιμες είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (έως και 9 εργαζόμενους με κύκλο εργασιών / Ενεργητικό έως € 2 εκατ.) και νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση εκκίνησης – ανάπτυξης.

Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις και Δραστηριότητες

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία, τελούν υπό καθεστώς αποκλεισμού, σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες, με εμπορία – παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, καπνού, απόσταξης αλκοολούχων ποτών, καζίνο και ορισμένων τομέων της πληροφορικής.

Επιλέξιμες Συναλλαγές

Καλύπτονται δαπάνες που γίνονται στο πλαίσιο ίδρυσης – σύστασης επιχειρήσεων, καθώς και δαπάνες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων, όπως ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων πάγιου εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά δανείων

Παρέχονται μακροπρόθεσμα δάνεια έως € 25.000 ανά δικαιούχο, μέγιστης διάρκειας έως 6 έτη και επιτόκιο έως 8,00% (πλέον της νόμιμης εισφοράς). Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, και υπό προϋποθέσεις,  δύναται να παρασχεθεί περίοδο χάριτος 6 μηνών. Οι εξασφαλίσεις θα είναι ως επί το πλείστον ενοχικές, αλλά κατά περίπτωση δύναται να λαμβάνονται πρόσθετες εξασφαλίσεις μέγιστης αξίας έως το 50% του εκάστοτε δανείου. Περιλαμβάνεται παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων καθοδήγησης (mentoring) από την τράπεζα ή από εξωτερικό εξειδικευμένο σύμβουλο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και τις λεπτομέρειες των χρηματοδοτικών προϊόντων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:

  1. Υποκατάστημα Βόλου, Δημητριάδος 1 με Ξενοφώντος, αρμόδιος ο  Μεγαγιάννης Δημήτριος, διευθυντής.
  2. Υποκατάστημα Βόλου, Ιωλκού με Αργοναυτών, αρμόδιος ο Νικολέρης Γεώργιος.

Επίσης παρέχονται γενικότερης φύσης πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στους κατωτέρω συνδέσμους :

 

 

 

 

 

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • ΕΚΒ: Άμεση λήψη υγειονομικών μέτρων για ασφαλείς χώρους δουλειάς - https://t.co/ghJ9emqe6w -

  • Αναφορά Κ. Παπανάτσιου για το ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας στα #σχολεία  #σχολεία - https://t.co/YViMoBU5uK -

  • Συνάντηση ΝΤ ΑΔΕΔΥ Μαγνησίας- Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας - https://t.co/cgehu5lYxF -

"Αλιεύοντας" την είδηση