Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Με 21 θέματα συνεδριάζει   η  Οικονομική  Επιτροπή   

Με 21 θέματα συνεδριάζει   η  Οικονομική  Επιτροπή   

 

Με 21 θέμτ συνεδριάζει   η  Οικονομική  Επιτροπή  του Δήμου Βόλου τη Μεγάλη  Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο.

Τα βασικότερα θέματα ημερήσιας διάταξης για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι:

-Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση της προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των απόρων, του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του Δήμου Βόλου και του Μουσικού Σχολείου Βόλου με ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τα έτη 2015 2016 (διάρκεια 12 μηνών)

-Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση απόρων του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Βόλου και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βόλου» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 462.627,20€ συμπεριλαμομένου του διάρκειας ενός (1) έτους

-Έγκριση μελέτης (τεχνική έκθεση, ενδεικτικός προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων) και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών από 1-5-2015 έως 31-12-2015 και του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2015 έως 15-9-2015″ συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.061,16€ συμπεριλαμομένου του

-Λήψη απόφασης για «Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού στα πλαίσια του έργου «Επεκτάσεις δικτύων (ΔΕΗ)».

-Λήψη απόφασης απευθείας μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών της Δ/νσης Καθαριότητας

-Έγκριση ς έφεσης για την ακύρωση της με αριθμό 23/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλοu

– Έγκριση της ς αίτησης (άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/98) για την διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αλμυρού και στο Κτηματολογικό Φύλλο του καταχωρηθέντος ως «αγνώστου» με ΚΑΕΚ 35057 2109 075 ακινήτου () ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου και διεξς της ανοιγείσας δίκης στο Μονομελές Πρωτοδικείου Βόλου.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση