Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Λήψη μέτρων για ορθή χρήση ψεκασμού φυτοφαρμάκων
Λήψη μέτρων για ορθή χρήση ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Λήψη μέτρων για ορθή χρήση ψεκασμού φυτοφαρμάκων

Υποχρεωτικά προληπτικά μέτρ προστσίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος για την ορθή εφαρμογή ψεκασμών με εφαρμόζει η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. και Σποράδων κι ενημερώνει ότι για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση του επαγγελματία χρήστη η ελαχιστο της πιθανότητας δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους, καθώς και η ελαχιστο της πιθανότητας έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

Για το λόγο αυτό o χρήστης γεωργικών φαρμάκων οφείλει να λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα στα πλαίσια του ψεκασμού:

α) Ο να διενεργείται σε μέρες και ώρες που μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος.

β) Τα χρησιμοποιούμενα ακροφύσια του ψεκαστικού μηχανήματος (μπεκ), είτε να είναι ειδικού τύπου που μειώνουν το ψεκαστικό νέφος (drift reduction nozzles), είτε να είναι επαρκώς
συντηρημένα και ρυθμισμένα για τη μείωση του μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους.

γ) α μην πνέει δυνατός άνεμος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση μεταβολής της έντασης του ανέμου και ειδικά σημαντικής αύξησής του κατά την εφαρμογή, ο ψεκασμός πρέπει να σταματά άμεσα μέχρι τη μείωση της έντασης των ανέμων.

Σε περίπτωση διαρκούς μεταβαλλόμενης έντασης των ανέμων, η έναρξη της εφαρμογής πρέπει να γίνεται αφού πρώτα σταθεροποιηθεί η χαμηλή ένταση των ανέμων. Η διασπορά του ψεκαστικού νέφους κατά την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων επηρεάζεται εκτός από την ένταση του ανέμου και από διαφόρους άλλους παράγοντες, όπως μέγεθος σταγόνας, πίεση ψεκαστικού μηχανήματος, μορφή σκευάσματος, τύπος ακροφυσίου κ.α. Συνεπώς, για να εφαρμόζονται τα γεωργικά
φάρμακα πρέπει η ένταση του ανέμου σε συνάρτηση με τους άλλους παράγοντες να είναι τέτοια που να μην προκαλείται ανεπιθύμητη διασπορά του ψεκαστικού νέφους.

δ)Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, 48 ώρες πριν από την έναρξη του ψεκασμού.

Όταν μόνο περαστικοί μπορεί να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος, η ενημέρωση γίνεται πριν από την έναρξη του ψεκασμού.

Η ενημέρωση αφορά στον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψεκασμού, τη θέση της ς όπου πρόκειται να γίνει ο ψεκασμός, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν (εμπορική ονομασία) και τη σήμανση τοξικότητας (Xn, Xi, κ.λπ.) που αναγράφεται επί της συσκευασίας και οι αντίστοιχες φράσεις κινδύνου (π.χ. «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα» κ.ά.), καθώς και τις επιδράσεις στη δραστηριότητά τους που τυχόν αναγράφονται επί της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Όταν πρόκειται να γίνει ψεκασμός σε συγκεκριμένο κτήμα, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούν το έντυπο ενημέρωσης ψεκασμών με . Σκοπός της χρήσης του εντύπου είναι η ενημέρωση των κατοίκων, των λοιπών επαγγελματιών (μελισσοκόμοι, σαλιγκαροτρόφοι και κτηνοτρόφοι) των εργαζομένων και επισκεπτών της περιοχής για τον επικείμενο ψεκασμό.

Το έντυπο της ενημέρωσης πρέπει να αναρτάται, με ευθύνη του επαγγελματία χρήστη, στις εισόδους κάθε οικήματος ή επαγγελματικού χώρου της περιοχής, όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος, καθώς και σε σταθερά (ιδίως κολώνες) ή σε κινητά σημεία (ιδίως πασσάλους), για την ενημέρωση και των περαστικών από την περιοχή.

Έχουν θεσμοθετηθεί ελάχιστες αποστάσεις, που πρέπει να τηρούνται μεταξύ της ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και χώρων προστασίας και αυτές αναφέρονται στο άρθρο 26 §1 της ΚΥΑ 8197/90920/2013 (Β΄ 1883).

Για τους παραβάτες προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, σύμφωνα με το άρθρο 45 του νόμου 4036/2012 (Α΄8).

"Αλιεύοντας" την είδηση