Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Κατάσχεση και πρόστιμα στη Λαϊκή αγορά ένδυσης -υπόδησης
Κατάσχεση και πρόστιμα στη Λαϊκή αγορά ένδυσης -υπόδησης

Κατάσχεση και πρόστιμα στη Λαϊκή αγορά ένδυσης -υπόδησης

Μέλη των Κλιμκίων Ελέγχου Λϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) των Περιφερειακών Ενοτήτων και Σποράδων, συνεπικουρούμενα από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), πραγματοποίησαν ελέγχους στις 22-1-2016 σε ειδών ένδυσης και υπόδησης του Δήμου , αλλά και στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά αυτής.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών και σε μία περίπτωση, το Κλιμάκιο Ελέγχου διενήργησε – καταστροφή διαφόρων ετοίμων ενδυμάτων, ανδρικών και γυναικείων, με τη διαδικασία που ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία. Τα έτοιμα ενδύματα είχαν εγκαταλειφθεί από τον/την κάτοχό τους εντός του χώρου διεξς της Λαϊκής Αγοράς.

Τα κατασχεθέντα , αφού πρώτα χρωματίστηκαν με ανεξίτηλο σπρέι, καταστράφηκαν με απόρριψή τους σε – απορριμματοφόρο, το οποίο διέθεσε για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου και συνέδραμε το κλιμάκιο καθ΄ όλη τη διάρκεια των εν λόγω ελέγχων.

Τέλος και σε τρεις περιπτώσεις το Κλιμάκιο Ελέγχου επέβαλε επί τόπου, με σχετικές Εκθέσεις Βεβαίωσης Παράβασης, συνολικά διοικητικά πρόστιμα ύψους 1.500 € σε επαγγελματίες πωλητές (500 € στον καθένα), για αυθαίρετη αλλαγή χώρου.

"Αλιεύοντας" την είδηση