Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ » Καθαρίζει ερείσματα και φρεάτια στο οδικό δίκτυο Μαγνησίας -Σποράδων η Περιφέρεια Θεσσαλίας με νέο έργο 300.000 ευρώ
Καθαρίζει ερείσματα και φρεάτια στο οδικό δίκτυο Μαγνησίας -Σποράδων η Περιφέρεια Θεσσαλίας με νέο έργο 300.000 ευρώ

Καθαρίζει ερείσματα και φρεάτια στο οδικό δίκτυο Μαγνησίας -Σποράδων η Περιφέρεια Θεσσαλίας με νέο έργο 300.000 ευρώ

 

Στον καθαρισμό ερεισμάτων και φρεατίων σε σημεία του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας και Σποράδων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας υπογράφει το επόμενο διάστημα τη του υ, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 , με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της .

«Σε συνεργασία με την αντιπεριφερειάρχη και Σποράδων Δωροθέα Κολυνδρίνη και τις υπηρεσίες, προχωράμε στην υλοποίηση ενός χρήσιμου υ οδικής ασφάλειας, για την ομαλή διοχέτευση και απορροή των όμβριων υδάτων» δηλώνει ο Κώστας . «Με στρατηγικό σχέδιο και προγραμματισμό, παρεμβαίνουμε σε σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται προβλήματα και δίνουμε λύσεις. Τα έργα είναι τα μόνα που λένε την αλήθεια, δίνουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική, πραγματική οικονομία» προσθέτει ο περιφερειάρχης.

Οι εργασίες
Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν:
-στον καθαρισμό των υφιστάμενων τάφρων τριγωνικής διατομής και στη μόρφωση των πρανών και των πυθμένων τους ή των ερεισμάτων ο οποίος θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, στη φορτοεκφόρτωση και στη μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση,
– στον καθαρισμό των οχετών ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων φρεατίων, στην απομάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτικά και στην φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση και
– στην καθαίρεση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επιπλέον, για τη διαχείριση των παραπάνω αποβλήτων ο ανάδοχος θα τα μεταφέρει και θα τα παραδίδει σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένου Συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

Όλες οι πιο πάνω εργασίες θα γίνουν μέσα στα υφιστάμενα όρια των οδών, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση