Βρίσκεστε εδώ:  / ΜΑΓΝΗΣΙΑ / Υποβολή δικαιολογητικών για άδειες Λαϊκών Αγορών
Υποβολή δικαιολογητικών για άδειες Λαϊκών Αγορών

Υποβολή δικαιολογητικών για άδειες Λαϊκών Αγορών

Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 θα πρέπει οι πωλητές λαϊκών αγορών, που δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά και έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο Βόλου, να προσέλθουν στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (Γραφείο Λαϊκών Αγορών, 3ος όροφος, Τοπάλη 12-Δημητριάδος), προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειές τους, ακόμα και αν αυτές είναι σε ισχύ.

Σύμφωνα με το παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 4264/14 για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ,

β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη,

δ)Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση,

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,

η) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

θ) Δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, βάσει της οποίας είχαν λάβει την άδεια τους.

ι) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, 285.

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν δικαιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Αποκαταστάθηκε στην Σκόπελο η βλάβη στο Skiathos Express #SkiathosExpress - https://t.co/lj6MNAN9Qj -

  • Ταξιδεύοντας στον κόσμο του Παπαδιαμάντη #ΕΚΠΑ #Παπαδιαμάντης - https://t.co/DcOdP3xmc4 -

  • Χωροταξική κατανομή του βοσκότοπων #βοσκότοποι - https://t.co/pfeyKBVxdV -

"Αλιεύοντας" την είδηση