Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί τα τοπογραφικά για τη δήλωση ΟΣΔΕ
Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί τα τοπογραφικά για τη δήλωση ΟΣΔΕ

Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί τα τοπογραφικά για τη δήλωση ΟΣΔΕ

Χρκτηριστικά, σε σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη τονίζεται: «Πληροφορηθήκαμε ότι πολλοί, άσχετοι με το επάγγελμα και την επιστήμη του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού και με αφορμή τις καλλιέργειας αγροτών, εκμεταλλεύονται την καλοπιστία των συμπολιτών μας και αποσπούν από αυτούς χρηματικά ποσά για να τους υπολογίσουν τις συντεταγμένες των κορυφών των καλλιεργειών τους, ώστε να τις δηλώσουν σωστά ως προς το εμβαδόν και την θέση, λέγοντάς τους μάλιστα ότι θα τους παραδώσουν τοπογραφικό διάγραμμα».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ενημερώνει τους και την Πολιτεία ότι:

-Τοπογραφικό διάγραμμα είναι ένας χάρτης ενταγμένος στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 ή σε άλλο Εθνικό σύστημα όπως το HEPOS ο οποίος απεικονίζει υπό σμίκρυνση την μορφή και την θέση στο χώρο μιας ιδιοκτησίας με πολύ υψηλή , και περιλαμβάνει:

α. τα όρια τις ιδιοκτησίας

β. τα επικείμενα

γ. τους όμορους ιδιοκτήτες

δ. την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.

ε. την δήλωση μηχανικού για την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του γεωτεμαχίου

ζ. το ακριβές εμβαδόν του γεωτεμαχίου

στ. τις συντεταγμένες των κορυφών του γεωτεμαχίου

η. τις ισοϋψείς καμπύλες

Κατά περίπτωση και αναλόγως την χρήση του διαγράμματος, και άλλα στοιχεία μπορεί να αναγράφονται και κυρίως να βεβαιώνονται από τον Διπλ. Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό.

-Προκειμένου οι Διπλ. Αγρ. Τοπογράφοι Μηχανικοί να προσφέρουν τις τους σύμφωνα με τους τις επιστήμης και να επιτύχουν την η οποία κατά περίσταση απαιτείται, έχουν επενδύσει σε τεχνογνωσία και σε ειδικά επιστημονικά όργανα όπως οι γεωδαιτικοί σταθμοί και τα GPS με κόστος δεκάδων χιλιάδων Ευρώ.

Η τεχνολογία των GPS είναι ευρέως γνωστή και διαδεδομένη και βρίσκεται ενσωματωμένη σε πολλές συσκευές καθημερινής χρήσης. Οι συσκευές αυτές βοηθούν στον εντοπισμό της θέσης μας, αλλά δίδουν χαμηλή ακρίβεια ακατάλληλη για χαρτογραφικές εφαρμογές. Η ακρίβεια που προσφέρουν είναι της τάξης των δέκα μέτρων.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι σε ένα κτήμα εάν κάνουμε λάθος δέκα μέτρα σε κάθε κορυφή του, το αποτέλεσμα που θα προκύψει για το σχήμα και το εμβαδόν του, θα είναι τελείως λάθος. Συνακόλουθα θα δηλώσουμε λάθος την καλλιεργούμενη επιφάνεια, και πιθανότατα θα έχουμε επικάλυψη με τις όμορες .

-Οι επαγγελματίες Διπλ. Αγρ. Τοπογράφοι Μηχανικοί υπογράφουν τα σχέδια και τα διαγράμματα που παραδίδουν αναλαμβάνοντας την νομική ευθύνη που προκύπτει από τυχόν λάθη και παραλείψεις. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να εκδίδουν παροχής υπηρεσιών και να αποδίδουν τον αναλογούμενο φόρο.

"Αλιεύοντας" την είδηση