Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Γνωμοδότηση TEE επί της Β1 Φάσης του ΣΧΟΟΑΠ Μακρινίτσας
Γνωμοδότηση TEE επί της Β1 Φάσης του ΣΧΟΟΑΠ Μακρινίτσας

Γνωμοδότηση TEE επί της Β1 Φάσης του ΣΧΟΟΑΠ Μακρινίτσας

Παρατηρήσεις επί του ΣΧΟΟΑΠ Μακρινίτσας, Β1 Φάσης απέστειλε το ΤΕΕ Μαγνησίας προς τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Βόλου.

Μετά τη μελέτη των κειμένων και την ανάλυση των συνοδευτικών σχεδίων της Β1′ Φάσης του ΣΧΟΟΑΠ Μακρινίτσας, διατυπώνονται οι παρακάτω παρατηρήσεις έχοντας πάντα σαν πρωταρχικούς στόχους:
– την προστασία και την ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής (φυσικός και πολιτιστικός πλούτος), μέσω της καλύτερης οργάνωσης των χρήσεων γης, τόσο των οικισμών, όσο και της υπαίθρου
– την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
– την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και
– την υποστήριξη – μέσω χωροταξικών παρεμβάσεων – νέων ευκαιριών απασχόλησης και συγκράτησης του πληθυσμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ

Υπάρχει μελέτη για την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου που είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες καθώς και η επέκτασή του. Θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η μελέτη και να δημοπρατηθεί άμεσα, έστω κατά φάσεις αν δεν δοθεί χρηματοδότηση από το ΣΕΣ. Τα δίκτυα είναι ανεπαρκή και σε κακή κατάσταση και απαιτείται η αντικατάστασή τους με νέα.
• Σταδιακή αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης με χρονοδιάγραμμα για καλύτερης ποιότητας νερό αλλά και γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα διαρροών. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια μείωσης του νερού που χάνεται και να εξοικονομηθούν σημαντικοί πόροι προς όφελος των κατοίκων.
• Μέχρι να ολοκληρωθεί όμως το νέο δίκτυο πρέπει να υπάρχει τακτικός και ανελλιπής καθαρισμός των εγκαταστάσεων – δεξαμενών με στόχο τη μη ύπαρξη μικροβιακού φορτίου που οδηγεί στη χλωρίωση των πηγαίων νερών.
• Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκάνης Απορροής της περιοχής με καταγραφή των πηγών υδροληψίας και διαχείριση του υδατικού δυναμικού επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σύμφωνα με την εισήγηση τις Επιτροπής του ΤΕΕ στα πλαίσια της διανούλευσης του Διαχειριστικού Σχεδίου υδατικών πόρων Θεσσαλίας.

ΑΡΔΡΕΥΣΗ
– Προτείνεται η κατασκευή κλειστού κυκλώματος άρδευσης προς αντικατάσταση των ανοικτών χωμάτινων αυλακιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής.
– Κατασκευή της αρδευτικής Δεξαμενής (Λ3) που προβλέπεται από την προμελέτη «Διαχείρισης υδατικών πόρων» και η ένταξη για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΣΕΣ.
– Προτείνεται σε συνεργασία με το τμήμα Γεωπονίας και Φυτ. του Π.Θ. μέσω Προγραμματικής Σύμβασης να εξετασθεί η βελτίωση των καλλιεργητικών μεθόδων που ακολουθούν οι παραγωγοί για την οικονομική ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που υπάρχει επιστροφή των κατοίκων στα χωράφια.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Να γίνει επέκταση του Αποχετευτικού Δικτύου που συνδέεται στον ΕΕΛ διότι η ανεξέλεγκτη χρήση απορροφητικών βόθρων δημιουργεί προβλήματα μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα που βρίσκει υπέδαφος του οικισμού και επηρεάζει αρνητικά τα πολύ καλής ποιότητας νερά που διαθέτει η Μακρινίτσα, γιατί συχνά τα υγρά απόβλητα καταλήγουν σε ρέματα και υδραυλάκια δημιουργώντας προβλήματα λόγω της μικρής απορροφητικής ικανότητας του εδάφους.

ΟΜΒΡΙΑ
– Προτείνεται μελέτη και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στον οικισμό.

ΔΙΚΤΥΑ
Δημιουργία δημοτικού ευρυζωνικού δικτύου (wi-fi) στον οικισμό που θα βοηθά εν μέρει πρόβλημα της προσβασιμότητας σε τομείς ενημέρωσης, δημόσιας διοίκησης, επιχειρηματικής και τουριστικής δραστηριότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προτείνεται η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού, Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου (Α’ βαθμια Εκπαίδευση) για τη συγκράτηση των νέων ανθρώπων χωριό. Σήμερα 17 παιδιά μετακινούνται στην Πορταριά.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Ενώ υπάρχουν πυκνή βλάστηση και αδόμητοι χώροι στον οικισμό οι οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου του οικισμού είναι ελάχιστοι και η παιδική χαρά τελείως υποβαθμισμένη και επικίνδυνη. Θα πρέπει να δημιουργηθούν χώροι πράσινου με καθιστικά, κιόσκια και όλα τα σχετικά που θα συμβάλλουν στην ήπια αναψυχή σε φυσικό περιβάλλον.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Το πρόβλημα είναι οξυμένο. Η Μπράνη δεν επαρκεί για τα Ι.Χ ενώ σημαντικό πρόβλημα υπάρχει με την στάθμευση των λεωφορείων κατά μήκος της Ε.Ο. Πορταριάς – Μακρινίτσας. Ενώ αυτό εντοπίζεται από τους μελετητές και προτείνονται λύσεις, υπάρχει και η ανάγκη επιπλέον οργανωμένων διάσπαρτων χώρων στάθμευσης για την κάλυψη των αναγκών και των κατοίκων.
• Θα πρέπει να δημιουργηθούν μικρές υπαίθριες θέσεις στάθμευσης στις συνοικίες οι οποίες θα συνδυαστούν με ένα δίκτυο κινήσεων των αυτοκινήτων περιμετρικά, όπου είναι εφικτό, το οποίο δεν θα αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του αστικού χώρου του οικισμού και θα βοηθήσει στην οικιστική ενδυνάμωσή του.
• Προτείνεται να γίνει Συγκοινωνιακή μελέτη διερεύνησης της δυνατότητας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και δημιουργίας χώρων στάθμευσης στις συνοικίες του οικισμού και κατασκευή των προτεινόμενων αναγκαίων παρεμβάσεων.
• Κατασκευή δρόμου προς Κακουνά
• Για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση κυρίως των επισκεπτών να δημιουργηθεί τοπική γραμμή mini bus Μακρινίτσα – Πορταριά και τους χειμερινούς μήνες μέχρι Χάνια για τα σαββατοκύριακα που λόγω έλλειψης επαρκούς χώρου στάθμευσης αποφεύγουν την επίσκεψη στον οικισμό.

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Προτείνεται τα νεκροταφεία (Αλώνια, Αγ. Νικολάου, Αγ. Μαγδαληνής) να εξακολουθούν να λειτουργούν ως υφιστάμενα και να μην γίνει επέκταση του νεκροταφείου στα Αλώνια ώστε να μην υπάρχει το πρόβλημα της απόστασης των 250 μέτρων από το όριο οικισμού, όπως αυτό προτείνεται και στα άλλα ΣΧΟΟΑΠ των οικισμών του Πηλίου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΙ ΑΛΛΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ
Η περιοχή διασχίζεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο ρεμάτων με κύριο το ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ με υδατοπαροχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στην Κουκουράβα υπάρχουν και οι παλιές ντριστέλες (υδροτριβεία – βυρσοδεψεία) που άκμασαν τον 19ο αιώνα και που λειτουργούν έως σήμερα και είναι ερειπωμένες. Θα μπορούσε να αναδειχθεί αυτός ο δρόμος του νερού από την αρχή του βουνού έως τον ποταμό Κραυσίδωνα και να γίνει κι ένα θεματικό Μουσείο Νερού κατά τα πρότυπα του Μουσείου Ελιάς και Λαδιού του Πηλίου που είναι ιδιωτικό και προσελκύει πολλούς επισκέπτες και σχολεία.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Συμφωνούμε με την Πολεοδόμηση για οικιστική χρήση (Λουζίνικο – Γκιώνη – Αγ. Ταξιάρχης) γιατί υπάρχει τάση επανάχρησης των παλιών καλυβιών καθώς επίσης θα καλύψουν εν μέρει και τις μελλοντικές στεγαστικές ανάγκες που προκύπτουν από τα προγραμματικά μεγέθη.

Για τον κυρίως οικισμό της Μακρινίτσας θα πρέπει να υπάρχει:
– Να υιοθετηθεί η θέση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Μαγνησίας για την αρτιότητα και κλιμακωτό Σ.Δ. διότι παρότι εφαρμόζεται το Π.Δ. Πηλίου οι νέες οικοδομές κυρίως τουριστικές μονάδες προκαλούν αλλοιώσεις στη φυσιογνωμία και ανάγλυφο του οικισμού, κυρίως λόγω του όγκου τους σε σχέση με τα παλαιότερα υφιστάμενα κτήρια. Επίσης, στον οικισμό υπάρχουν πολλά συντηρημένα κτίσματα αλλά υπάρχουν στην πλειοψηφία κτίσματα εγκαταλειμμένα και μισογκρεμισμένα, που λόγω δυσκολίας στην πρόσβαση παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα.

• Ο οικισμός της Μακρινίτσας ανήκει στην Πρώτη κατηγορία του Π.Δ. Πηλίου και αυστηρά θα πρέπει να ακολουθούνται τα μορφολογικά στοιχεία που ορίζει αυτό. Θα πρέπει να προταθεί η παροχή κινήτρων για την κατασκευή – επισκευή στέγης και την αναπαλαίωση – ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών ώστε τα εγκαταλειμμένα κτίρια να επαναχρησιμοποιηθούν.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΙ

• Η μελέτη δεν προτείνει χώρους για κοινωφελείς χρήσεις λόγω της εγγύτητας με το Βόλο από τον οποίο εξυπηρετούνται. Όμως ο οικισμός λόγω και της μεγάλης επισκεψιμότητας στερείται ενός μεγάλου χώρου. Προτείνεται η δημιουργία Χώρου Πολλαπλών Χρήσεων που θα μελετηθεί στον χώρο που λειτουργούν οι παλιές κατασκηνώσεις της Μακρινίτσας και σήμερα λειτουργεί ως Φιλοξενίας. Προτείνεται η λειτουργία και υπαίθριου χώρου πολιτιστικού εκδηλώσεων π.χ. γιορτή.

• Προτείνεται η χωροθέτηση Μουσείο Εκκλησιαστικής Ιστορίας που προτίθεται να κατασκευάσει η Ι.Μ.Δ. στα ανακατευασμένα κτίσματα που βρίσκονται εντός του αύλιου χώρου της Εκκλησίας Κοιμήσεως Θεοτόκου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Σύνταξη φακέλου από τον Δήμο για την ένταξη της Μακρινίτσας στην UNESCO ως μοναδικό τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Μελέτη ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης σπηλαίων και βραχοσκεπών.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΝΤΟΣ
• Συντονισμός με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την συμμετοχή των προϊόντων στο < <ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ>> .
• Συνεργασία με το Λιμάνι, ΕΟΤ, Επιμελητήριο για γαστρονομικό Τουρισμό, σύνδεση με Κρουαζιέρα, ένταξη στο πρόγραμμα < <ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ>.
• Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως: Εκκλησιαστικού , περιπατητικού κ.λπ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• Ζώνη Προστασίας Υδάτινων Πόρων γύρω από τις πηγές (Καλιακούδα –Ελατόρεμα – Φλάμπευρο) οι οποίες σε μεγάλο βαθμό υδρεύουν και το Π.Σ. Βόλου. Θα πρέπει να γίνει εφαρμογή του Σχεδίου Προστασίας Πόσιμου Νερού ώστε να αποτραπούν συμβάντα όπως η μόλυνση της πηγής Βλαχογιάννη που είχε συμβεί πριν από καιρό.

• Προτείνεται η επέκταση της μελέτης Διαχείρισης του Κοινοτικού Δάσους για να ελεγχθεί η λαθροϋλοτόμηση που γίνεται εκτεταμένα και καταστρέφει το δάσος, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί το δασικό κτηματολόγιο.

ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Τα καλντερίμια και τα μονοπάτια στην Μακρινίτσα αποτελούν το βασικό δίκτυο κίνησης μέσα στον οικισμό. Δυστυχώς όμως πολλά μονοπάτια κλείνουνε και καταπατούνται. Προτείνεται να καταγραφούν και να συντηρηθούν όχι μόνο τα λιθόστρωτα αλλά και τα παλιά κοινόχρηστα μονοπάτια.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Δε γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αντιπλημμυρική θωράκιση οικισμών και περιοχών και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ενώ η μελέτη κάνει γενικές και αυτονόητες διαπιστώσεις αναφέροντας μόνο καθαρισμό και οριοθέτηση των ρεμάτων, χωρίς τον εντοπισμό άλλων πλημμυρικών εποχιακών φαινομένων που παρουσιάζονται στον οικισμό και δυσχεραίνουν την ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών.
Θεωρούμε ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη λήψη πιο δραστικών μέτρων όπως:
1. Εντοπισμός και καταγραφή όλων των ρεμάτων που θα πρέπει να τεθούν σύντομα σε διαδικασία οριοθέτησης.
2. Καθορισμός ζώνης πρασίνου – υψηλής προστασίας – απαγόρευσης της δόμησης σε πλάτος τριάντα (30) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων των ρεμάτων ή πενήντα (50) μέτρων από το φυσικό πρανές τους στα τμήματα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα οριοθέτηση(όπως προτείναμε και σε άλλα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ).
3. Εξαίρεση μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο σε περίπτωση που λόγω της αύξησης της απόστασης από την κοίτη δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του οικοπέδου για την ανέγερση κτίσματος.
4. Πριν την πολεοδόμηση νέων περιοχών θα πρέπει να οριοθετηθούν όλα τα ρέματα.
5. Επίσης θα πρέπει να προταθεί ο χαρακτηρισμός ως ζώνης απαγόρευσης δόμησης ή άλλης επέμβασης η περιοχή των εκβολών των ρεμάτων που εκτείνεται σε ακτίνα 125 μέτρων με κέντρο το σημείο τομής της γραμμής παραλίας και της κοίτης του ρεμάτων.

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό είναι η άμεση πρωτοβουλία που πρέπει να πάρει ο Δήμος Βόλου για διευθέτηση των διοικητικών ορίων της Μακρινίτσας και άρα του Δήμου Βόλου με το Δήμο Ρήγα Φεραίου, ώστε περιοχές που ανήκουν στην περιφέρεια της Μακρινίτσας να μην διεκδικούνται από το Δήμο Ρήγα Φεραίου ούτε στα χαρτιά, όταν μάλιστα συμπεριλαμβάνονται και ευαίσθητες περιοχές που περιλαμβάνονται και κύριες πηγές νερού, όπως τα Κολορίζα.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση