Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Έρευνα και προτάσεις για αστική ανάπλαση από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων
Έρευνα και προτάσεις για αστική ανάπλαση από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων

Έρευνα και προτάσεις για αστική ανάπλαση από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων

Έρευνα πραγματοποίησε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας, σε περιοχές του Βόλου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εξαγγελίες του Δήμου Βόλου για τις αστικές που πρόκειται να υλοποιηθούν στην πόλη, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Ορίστηκε ειδική τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς , τους Κατσαλή Δημήτριο, Μύρικνα Κυριακή και Κατσαλή Αμαλία, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση και αξιολόγηση των σχεδιαζόμενων αστικών παρεμβάσεων και πιο συγκεκριμένα με τις προγραμματιζόμενες από το Δήμο κατεδαφίσεις τριών κτισμάτων της πόλης.

Κατόπιν κατάθεσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της επιτροπής, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΜ, αποφασίστηκε και οριστικοποιήθηκε η θέση του Συλλόγου απέναντι στις προκείμενες αστικές παρεμβάσεις, και η οποία τοποθέτηση , κοινοποιήθηκε στο Δήμο Βόλου, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, στις 6 Μαΐου του 2015.

Οι που άπτονται του επιστημονικού ενδιαφέροντος των 400 εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας, αλλά και προκάλεσαν το ενδιαφέρον των πολιτών των εν λόγω περιοχών, είναι οι εξής:

-Κατεδάφιση του πρώην κινηματογράφου «Νίκη» και δημιουργία χώρων στάθμευσης:

Το κτίσμα βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και δεν έχει σχεδόν κανένα αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, οπότε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας συμφωνεί κατ’ αρχήν με την πρόταση κατεδάφισής του.

Όσον αφορά όμως το αν εκεί πρέπει να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης ή χώρος πρασίνου, εκτιμάται ότι πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η συγκοινωνιακή μελέτη που είχε εκπονήσει ο πρώην Δήμος Ν. Ιωνίας και εν συνεχεία εφάρμοσε, σύμφωνα με την οποία έχει ήδη διαμορφωθεί η κίνηση στην προς Ν. Ιωνία παρόχθια ζώνη του Κραυσίδωνα (μονοδρομήσεις, ήπια κυκλοφορία κ.λπ.), ώστε να γίνει η ορθότερη προς όφελος των κατοίκων και να συνεισφέρει στην αναβάθμιση της περιοχής.

Το ζήτημα οφείλεται να συσχετιστεί με την ολοκλήρωση και τις προβλέψεις αυτών των προηγουμένων μελετών διότι η δημιουργία χώρων στάθμευσης σε κεντρικές θέσεις της πόλης επιδεινώνει τα κυκλοφορικά προβλήματα και πρέπει κατ’ αρχήν να αποφεύγεται.

Πρέπει λοιπόν το ζήτημα αυτό να κριθεί μέσα στο πλαίσιο που θέτει το εν ισχύει Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου, Β’ φάση-Προτάσεις κωδ.1.2.4, το οποίο προβλέπει ως δράση τον Ολοκληρωμένο Κυκλοφοριακό Σχεδιασμό και τις αντίστοιχες Μελέτες Οργάνωσης Κυκλοφορίας & Στάθμευσης.

-Κατεδάφιση δημοτικού κτιρίου στην οδό Μαιάνδρου με Καισαρείας (πρώην Καφενείο του Πέτρου), που θα ενοποιηθεί με κοινόχρηστο χώρο για να γίνει χώρος πρασίνου:

Το κτίριο βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας συμφωνεί με την πρόταση της κατεδάφισή του από το Δήμο και τη δημιουργία χώρου πρασίνου.

Όπως και με τον κινηματογράφο «Νίκη» έτσι με το «πρώην καφενείο του Πέτρου», πέραν της συναισθηματικής αξίας για τους παλαιούς θαμώνες του, το κτίριο δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω παρά μόνο εγκατάλειψη, μελλοντικό βανδαλισμό, επικίνδυνο χώρο για τα παιδιά των πολλών οικογενειών που κατοικούν στη περιοχή και τέλος ένα αναξιοποίητο αστικό κενό.

Η δημιουργία χώρου πρασίνου και η απόδοσή του στους κοινόχρηστους ελεύθερους χώρους της πόλης θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.

-Κατεδάφιση του κτιρίου του Υγειονομικού και διαμόρφωση πλατείας για την ανάδειξη του κτιρίου Σπίρερ.

Το κτίσμα του Υγειονομικού βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ομοίως με τα προηγούμενα, έχει αξία ιστορική και χρήσης, καθώς είναι ένα κτίσμα που αποτελούσε και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της πόλης. Επιπλέον φέρει ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον λόγω της κλίμακάς του αλλά και της παλαιότητάς του ως δείγμα ενός λιτού ισόγειου δημόσιου κτιρίου.

Παράλληλα, η ανάδειξη του κτιρίου Σπίρερ, ως ένα από τα σημαντικότερα και τα πλέον αντιπροσωπευτικά δείγματα βιομηχανικής κληρονομιάς του Βόλου, είναι επιβεβλημένη.

Οποιαδήποτε παρέμβαση πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να επιτευχτεί με τρόπο που να μην αλλάξει ριζικά την ιστορία και τη νεότερη μνήμη και αστική συνέχεια του τόπου. Η ανάδειξη του κτιρίου Σπίρερ, αλλά και η διατήρηση της μνήμης ενός σημείου αναφοράς στην πόλη του Βόλου μπορούν να συνδυαστούν και να συνυπάρχουν.

Για το κτίσμα του Υγειονομικού λοιπόν, υπάρχουν ήδη προτάσεις στις οποίες θα πρέπει να γίνει κριτική αναφορά και μία από αυτές έχει γίνει στο πλαίσιο της περυσινής συλλογικής δουλειάς για την αναμόρφωση/ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του (νέου) Δ. Βόλου, ως θέμα του Studio Πολεοδομίας-Χωροταξίας, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Σχ. Χωροταξίας του Π.Θ.

Η πρόταση προβλέπει τη διατήρηση του εξωτερικού κελύφους με αναδιαμόρφωση των ανοιγμάτων του, σε τρόπο ώστε το κτίσμα να μετατραπεί σε “περίπτερο” μέσα στον ευρύτερο αύλειο χώρου του συγκροτήματος Σπίρερ, που θα φιλοξενεί περιοδικές εκδηλώσεις, δρώμενα, εκθέσεις κ.λπ.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση του αστικού χώρου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης του Βόλου, τα μέλη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας και το Διοικητικό Συμβούλιο, θα είναι αρωγοί σε αντίστοιχες προσπάθειες, που έχουν τον παραπάνω σαφή και ξεκάθαρο στόχο.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας, Μπρούζγου Μαρία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Κατσαλή Αμαλία, Μαυρογιαννάκη Σοφία, Κουτσού Ολυμπία, Παπαγεωργίου Τριαντάφυλλος, Ελπινίκη Παύλου και Σαράντης Κωνσταντίνος, ευελπιστούν σε μία άμεση συνεργασία με το Δήμο Βόλου και τους εκπροσώπους του, και με άκρατη διάθεση για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν τον Καλλικρατικό Δήμο Βόλου και τις περιφερειακές περιοχές του, και άπτονται του επιστημονικού πεδίου και ενδιαφέροντος των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση