Βρίσκεστε εδώ:  / ΜΑΓΝΗΣΙΑ / Εγκρίθηκε ο κανονισμός τελών και δικαιωμάτων του ΟΛΒ στο χώρο στάθμευσης
Εγκρίθηκε ο  κανονισμός τελών και δικαιωμάτων του ΟΛΒ στο χώρο στάθμευσης

Εγκρίθηκε ο κανονισμός τελών και δικαιωμάτων του ΟΛΒ στο χώρο στάθμευσης

Με κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Ναυτιλίας, που δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”, εγκρίθηκε η απόφαση για την επικαιροποίηση των χρεώσεων στην τιμολογιακή πολιτική του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, που λειτουργεί στην κεντρική προβλήτα λιμένα Βόλου.
Σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται τα εξής:
 Ωριαίες χρεώσεις 
Για τις δύο πρώτες ώρες παραμονής του οχήματος στο χώρο στάθμευσης, η χρέωση να ανέρχεται στο ποσό του 1,50 € ανά ώρα παραμονής, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  Για τις επόμενες οκτώ ώρες (από 3η έως και 10η ) παραμονής του οχήματος στο χώρο στάθμευσης, η χρέωση να ανέρχεται στο ποσό του 1,00 € ανά ώρα παραμονής, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  Για τις επόμενες ώρες (από 11η και για το σύνολο των ωρών πέραν αυτής) παραμονής του οχήματος στο χώρο στάθμευσης, η χρέωση να ανέρχεται στο ποσό του 0,50 € ανά ώρα παραμονής, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Μηνιαίες χρεώσεις 
Καθιερώνεται μηνιαία κάρτα χρήσης του χώρου στάθμευσης (Parking), της κεντρικής προβλήτας λιμένος Βόλου. Το κόστος προμήθειάς της κάρτας (δεδομένου του κόστους της) να ανέρχεται σε 10,00 € ανά κάρτα, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η μηνιαία χρέωση χρήσης του χώρου στάθμευσης (Parking) της κεντρικής προβλήτας λιμένος Βόλου, να ανέρχεται στο ποσό των 120,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι με την επιστροφή του σώματος της κάρτας από τον χρήστη, θα του επιστρέφεται και το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειάς της (10,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
Ετήσιες χρεώσεις 
Καθιερώνεται ετήσια κάρτα χρήσης του χώρου στάθμευσης (Parking), της κεντρικής προβλήτας λιμένος Βόλου. Το κόστος προμήθειάς της κάρτας (δεδομένου του κόστους της) να ανέρχεται σε 10,00 € ανά κάρτα, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η ετήσια χρέωση χρήσης του χώρου στάθμευσης (Parking) της κεντρικής προβλήτας λιμένος Βόλου, να ανέρχεται στο ποσό των 1.095,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι με την επιστροφή του σώματος της κάρτας από τον χρήστη, θα του επιστρέφεται και το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειάς της (10,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
 Επίσης αποφασίζεται η διατήρηση του ισχύοντος μέτρου της έναρξης της χρέωσης 15 λεπτά της ώρας έπειτα από την ώρα εισόδου του οχήματος στο χώρο στάθμευσης, με χρόνο όμως έναρξης της χρέωσης την ώρα εισόδου. Εάν το όχημα εξέλθει προ της συμπληρώσεως του δεκαπενταλέπτου δεν υλοποιείται χρέωσή του. Επιπλέον, αποφασίζεται η χορήγηση χρόνου 15 λεπτών της ώρας έπειτα από το χρόνο πληρωμής του αντιτίμου χρήσης του χώρου στάθμευσης προκειμένου όπως εξέλθει το όχημα από το χώρο.  Οι ωριαίες χρεώσεις υλοποιούνται ανά ακέραια ώρα, ενώ κλάσμα ώρας θεωρείται πλήρης ώρα.
Επίσης αποφασίζεται ο καθορισμός των 100 μηνιαίων καρτών, ως του ανώτερου αριθμού εν ισχύ ευρισκομένων ταυτοχρόνως, των οποίων ο χρόνος ισχύος τους, θα εκτείνεται σε έναν εμπορικό μήνα (30 ημέρες) από την ημερομηνία έκδοσής τους και καθορισμός των 30 ετήσιων καρτών, ως του ανώτερου αριθμού εν ισχύ ευρισκομένων ταυτοχρόνως, των οποίων ο χρόνος ισχύος τους, θα εκτείνεται αναγκαστικά από την ημερομηνία έκδοσής τους και θα λήγει 365 ημέρες μετά.  Ο χρόνος ισχύος των μηνιαίων και ετήσιων καρτών δεν εμφορείται αναδρομικότητας (δεν μπορεί να προηγείται της καταβολής του ποσού χρέωσης).   Η καταβολή του συνολικού αντιτίμου χρέωσης των μηνιαίων και ετήσιων καρτών θα γίνεται προκαταβολικά.
 Η πληρωμή των χρεώσεων δύναται να υλοποιηθεί με οιονδήποτε από τους εκάστοτε αποδεκτούς τρόπους πληρωμής της Ο.Λ.Β. Α.Ε., εκτός αν άλλως ορίζεται με απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Η διαχείριση των μηνιαίων και ετησίων καρτών και ειδικότερα η είσπραξη των χρεώσεων με την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών, η απόδοση των εισπράξεων στο κεντρικό ταμείο της Ο.Λ.Β. Α.Ε., η χορήγηση των μηνιαίων και ετήσιων καρτών, η παρακολούθηση του χρόνου ισχύος τους και η ευθύνη τήρησης του ανώτατου αριθμού καρτών εν ισχύ (θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι στη διάθεση αρμοδίων υπαλλήλων της Ο.Λ.Β. Α.Ε.), ανατίθεται στην ανάδοχο εταιρεία λειτουργίας του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (Parking), στην κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου.
Η ανάθεση της εν λόγω διαχείρισης καμία αξίωση για οιασδήποτε μορφής περαιτέρω αμοιβή της αναδόχου εταιρείας γεννά, δεδομένου ότι η παρούσα τροποποίηση υλοποιείται έπειτα από πρότασή της, ενώ αναμένεται ότι η αύξηση των εσόδων της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα επιδράσει ευεργετικά και στην ποσοστιαίως υπολογιζόμενη επί του τζίρου, αμοιβή της.
Τέλος αποφασίζεται η τοποθέτηση σταθερών πινακίδων, με την νέα τιμολογιακή πολιτική του χώρου στάθμευσης (Parking), στην είσοδό του και σε πέντε ακόμη σημεία του χώρου, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας, προκειμένου να καθίσταται εύληπτη από τους χρήστες.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Σερβίας στο Βελεστίνο #επέτειος28ηςΟκτωβρίου - https://t.co/0ZT3iOUwHp -

  • Εμβόλια: Πόσο αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός AstraZeneca με mRNA; #ΕμβόλιαMRNA - https://t.co/zMPcCfMI6X -

  • Το καλώδιο που προκαλεί ηλεκτροσόκ στην Τουρκία #διασύνδεσηΕλλάδαςΑιγύπτου - https://t.co/Qe8AwPiHrJ -

"Αλιεύοντας" την είδηση