Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Εγκρίθηκε μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων για τους πεσσούς στα «Δόντια»
Εγκρίθηκε μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων για τους πεσσούς στα «Δόντια»

Εγκρίθηκε μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων για τους πεσσούς στα «Δόντια»

 Εγκρίθηκε μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων για τους πεσσούς στα «Δόντια» , με απόφαση του Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”.
Σύμφωνα με την απόφαση, η μελέτη εγκρίνεται με συγκεκριμένες παρατηρήσεις όπως, να απομακρυνθεί μόνο ο ανατολικός πεσσός του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου εκ των δύο ισταμένων εκατέρωθεν της οδού (αυτός παρά το εισόδου στην πόλη του ) και να τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επαναφοράς του πεσσού στην αρχική του θέση μελλοντικά, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και το υπό διαμόρφωση πρόγραμμα δημιουργίας του αρχαιολογικού πάρκου , να εξασφαλιστούν οι επιστημονικές προϋποθέσεις για τη μεταφορά του πεσσού,

ήτοι: α) να λάβει χ αρχαιολογική έρευνα και αποτύπωση-τεκμηρίωση αυτού, β) να εκπονηθεί μελέτη σε επίπεδο εφαρμογής από ειδικευμένο μηχανικό σε αντίστοιχα που να περιλαμβάνει: – Την εξασφάλιση-στερέωση του προς μετακίνηση τμήματος του μνημείου, – Τη μεθοδολογία απόσπασης και μεταφοράς, –

Τη διαμόρφωση του χώρου υποδοχής αυτού, – Την εξασφάλιση του πεσσού στη νέα θέση – Την προαναφερθείσα εξασφάλιση της δυνατότητας επαναφοράς του πεσσού στην αρχική του θέση, σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι μεταφοράς του.

Επιπλέον σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, προβλέπεται η επίβλεψη του έργου μεταφοράς, διαμόρφωσης του χώρου υποδοχής και εξασφάλισης του πεσσού στη θέση αυτή να γίνει από έμπειρους μηχανικούς σε παρόμοια , να τοποθετηθεί στο χώρο σχετικά με τον πεσσό που πρόκειται να μετακινηθεί και όλες οι ως άνω μελέτες και εργασίες να γίνουν υπό την της αρμόδιας ΕΦΑ ς και θα βαρύνουν τον Δήμο .
"Αλιεύοντας" την είδηση