Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Εγκρίθηκε η ΜΠΕ για τη λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής Βόλος – Μηλιές
Εγκρίθηκε η ΜΠΕ για τη λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής Βόλος – Μηλιές

Εγκρίθηκε η ΜΠΕ για τη λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής Βόλος – Μηλιές

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας η ΜΠΕ για τη λειτουργία υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Βόλος – Μηλιές. Η σχετική απόφαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η σιδηροδρομική γραμμή από το Σ.Σ. Βόλου έως το Σ.Σ. Μηλεών (γνωστή ως γραμμή υ Πηλίου – συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων υποδομών (Σιδ/κοί Σταθµοί, Στάσεις, λοιπά κτίρια, εγκαταστάσεις, κλπ). Το υπό εξέταση σιδηροδρομικό αποτελεί τμήμα του γενικότερου σιδηροδρομικού δικτύου του Τμήματος Γραμμής Λάρισας και σήμερα λειτουργεί µε τη μορφή τουριστικού σιδηρόδρομου, ώστε να προβληθεί η φυσική ομορφιά της περιοχής. Η σιδηροδρομική γραμμή Βόλου – Μηλεών έχει συνολικό μήκος περί τα 28,3 χλµ.

Σημειώνεται, ότι, μικρό τμήμα του υ (τα τελευταία 170µ. περίπου) χωροθετείται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000. Η γραμμή Βόλου – Μηλεών μπορεί να διακριθεί σε δύο : Το πεδινό τμήμα Βόλος – και το ορεινό τμήμα – Μηλιές

Σήμερα λειτουργεί το ορεινό / ανατολικό τμήμα της γραμμής, από Άνω έως Μηλιές μήκους 15χλµ., ενώ στην παρούσα φάση δεν προβλέπεται άμεσα η εκμετάλλευση της γραμμής, εξ΄ ολοκλήρου. Δεν περιλαμβάνονται κατασκευής νέων έργων, παρά µόνο η συντήρηση της σιδηροδρομικής γραμμής, Βόλου – Μηλεών, στα τµήµατα: α) από Χ.Θ. 2+867 έως Χ.Θ. 8+300 (Στάση Αναύρου, Χ.Θ. 2+867 Στάση Τσιμέντα, Χ.Θ. 5+300 Στάση ς, Χ.Θ. 7+800 Σ.Σ. ς, Χ.Θ. 8+300) και από Χ.Θ. 12+430 εώς Χ.Θ. 28+250 (Σ.Σ. Άνω Λεχωνίων, Χ.Θ. 12+430 Σ.Σ. Άνω Γατζέας, Χ.Θ. 18+780 Στάση Αγ. Τριάδας, Χ.Θ. 20+330 Σ.Σ. Ογλάς, Χ.Θ. 23+430 Στάση Αργυραίικα, Χ.Θ. 24+200 Σ.Σ. Μηλεών, Χ.Θ. 28+216)και η ανακαίνιση των κτιρίων – σταθμών και στάσεων.

Δεν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις δεδομένου ότι το υπό εξέταση έργο αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων υποδομών (Σιδ/κοί Σταθμοί, Στάσεις, λοιπά κτίρια, εγκαταστάσεις, κλπ).

"Αλιεύοντας" την είδηση