Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Έγκριση ΜΠΕ για αντικατάσταση κρηπιδότοιχου και λειτουργία αλιευτικού καταφυγίου στο λιμανάκι Ν. Αγχιάλου
Έγκριση ΜΠΕ για  αντικατάσταση κρηπιδότοιχου και λειτουργία αλιευτικού καταφυγίου στο λιμανάκι Ν. Αγχιάλου

Έγκριση ΜΠΕ για αντικατάσταση κρηπιδότοιχου και λειτουργία αλιευτικού καταφυγίου στο λιμανάκι Ν. Αγχιάλου

Eγκρίνετι η ΜΠΕ γι την αντικατάσταση κρηπιδότοιχου Δημοτικού Λιμενίσκου . Αγχιάλου και λειτουργία αλιευτικού καταφυγίου, σύμφωνα με του Περιφερειακού Συμβουλίου ς, η οποία αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” .

Το συνολικό λιμενικό έργο αφορά στην καθαίρεση και ανακατασκευή του κατεστραμμένου τμήματος του κρηπιδώματος στην είσοδο του ∆ημοτικού Λιμενίσκου της Νέας Αγχιάλου σε μήκος περίπου 25μ. και στη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι:Καθαίρεση του παλιού καταστραμμένου τμήματος, εκσ πυθμένα σε βάθος ενός μέτρου, εξυγίανση µε λιθορριπές εδράσεως του πυθμένα, κατασκευή κρηπιδώματος µε συμπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα, κατασκευή ανωδομής µε έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατασκευή ανακουφιστικού πρίσματος όπισθεν του κρηπιδώματος από λιθορριπή καθώς κι επένδυση ανωδομής, αποκατάσταση πλακόστρωσης και κυβολίθων στην πρότερή τους μορφή. Σύμφωνα µε τη ΜΠΕ του έργου του θέματος, η συνολική επιφάνεια των νομιμοποιούμενων υφιστάμενων κατασκευών του λιμανιού (εντός της καθορισμένης ζώνης αιγιαλού), είναι 3.584,50τ.µ., ενώ η συνολική επιφάνεια των υφιστάμενων κατασκευών του λιμανιού (εντός της γραμμής παραλίας) είναι 7.095,19τ.µ. Το συνολικό μήκος των κρηπιδωμάτων είναι 663,60µ.

Με την έκδοση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου θα επιτευχθεί η προστασία του τος της περιοχής καθώς θα γίνεται συστηματικός έλεγχος της ποιότητάς του και καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων. Παράλληλα, θα υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία των σκαφών που ελλιμενίζονται στην περιοχή.

Στην ΜΠΕ του έργου επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι, όσον αφορά στις επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου είναι περιορισμένης σημασίας. Ευαίσθητα στοιχεία του τος, ειδικές προστατευόμενες ζώνες ή ευαίσθητα στοιχεία της φύσης δεν υπάρχουν στην περιοχή του έργου, ούτε στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγχιάλου.

Στην κρίνεται αναγκαία η επίσπευση των εργασιών αποκατάστασης των φθορών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα µε στόχο την όσο το δυνατόν μικρότερη παρέμβαση στο περιβάλλον της περιοχής. Μετά την ολο του έργου προτείνεται να γίνει ορισμός Υπευθύνου Περιβάλλοντος από τη ∆.Ε. Ν. Αγχιάλου του Δήμου Βόλου για την εφαρμογή Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας περιβάλλοντος του αλιευτικού καταφυγίου σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην εν λόγω ΜΠΕ, στην παρούσα γνωμοδότηση, και λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση