Βρίσκεστε εδώ:  / ΜΑΓΝΗΣΙΑ / Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για δημιουργία υδατοδρομίου στο λιμάνι Σκοπέλου
Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων για  δημιουργία υδατοδρομίου στο λιμάνι Σκοπέλου

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για δημιουργία υδατοδρομίου στο λιμάνι Σκοπέλου

Εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας οι περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία υδατοδρομίου εντός χερσαίας ζώνης του λιμένα Σκοπέλου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, η εφαρμογή και τήρηση των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Το υπό μελέτη έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίου το οποίο περιλαμβάνει χερσαίες και πλωτές εγκαταστάσεις καθώς και υδάτινη επιφάνεια για την ασφαλή προσθαλάσσωση, αποθαλάσσωση και υδατοδρόμηση των υδροπλάνων (περιοχή ελιγμών).

Οι χερσαίες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 100m 2 πρόκειται να χωροθετηθούν στο νότιο τμήμα της κεντρικής αποβάθρας του λιμένα Σκοπέλου και περιλαμβάνουν προκατασκευασμένο μετακινούμενο οικίσκο 50m 2 , με χώρους για την έκδοση και τον έλεγχο εισιτηρίων, την αναμονή των επιβατών και τη φύλαξη των αποσκευών τους καθώς και χώρους υγιεινής.

Οι πλωτές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν πλωτή προβλήτα σχήματος , για την πρόσδεση των υδροπλάνων, η οποία φέρει πλωτήρες, ενώ αγκυρώνεται στον πυθμένα της θάλασσας (τοπικό βάθος 3,0 m περίπου) με αλυσίδες και άγκυρες βαρύτητας αποτελούμενες από τεχνητούς ογκόλιθους σκυροδέματος προκειμένου να διατηρείται σταθερή σε περίπτωση ανέμου, κυματισμού, κλπ. Η προβλήτα συνδυάζεται με (ράμπα) για τη γεφύρωση του υψομετρικού χάσματος της επιφάνειας του νερού με την επιφάνεια της προβλήτας του λιμένα της Σκοπέλου.

Η περιοχή εγκατάστασης του έργου του θέματος διέπεται από το (11) σχετικό Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης , σύμφωνα με το οποίο η Σκόπελος ανήκει στο 3ο επίπεδο του οικιστικού δικτύου και στις περιοχές που εμφανίζουν έντονες τάσεις ανάπτυξης. Για τις περιοχές αυτές κάθε μορφής κίνητρα θα πρέπει να αποβλέπουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά του τουριστικού προϊόντος. Οι χερσαίες εγκαταστάσεις του Υδατοδρομίου Σκοπέλου βρίσκονται εντός της καθορισμένης, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης. Η έκταση του έργου εμπίπτει σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) με την ονομασία «ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ».

Ο λειτουργίας του έργου, όπως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση επισημαίνεται ότι κατά την κατασκευή και λειτουργία του υδατοδρομίου εντός του λιμένα Σκοπέλου θα πρέπει να ληφθούν αυξημένα και ετοιμότητας έχοντας υπόψη ότι η θαλάσσια περιοχή του εν θέματι υδατοδρομίου βρίσκεται εντός περιοχής, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιοποικιλότητα της περιοχής αυτής και γενικά να αποτραπεί οποιαδήποτε περίπτωση επιβάρυνσής της. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, κατά την κατασκευή και λειτουργία του υδατοδρομίου, για την αποφυγή άμεσης ή έμμεσης ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και τυχόν πρόσθετα που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Οι δίοδοι του υδατοδρομίου Σκοπέλου δεν πρέπει να πλησιάσουν σε καμία περίπτωση τις ενάλιες αρχαιότητες, οι οποίες βρίσκονται σε ικανή απόσταση από αυτό. Θα πρέπει να τηρούνται τα απαιτούμενα ή ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που περιγράφονται στα σχετικά «Εγχειρίδια Υδατοδρομίου», τα οποία υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας του Υδατοδρομίου και θα πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία, του υδατοδρομίου και να μην επιτρέπεται η χρησιμοποίησή του, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος για την των ή στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραιτήτων υπηρεσιών, μέσων, προσωπικού και εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας των (Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.), καθώς και την αρμόδια Λιμενική Αρχή για το πρόβλημα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόμιο μπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί η αποδεδειγμένη άρση των προβλημάτων που επέβαλαν τη λειτουργίας του.

Επιπλέον κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, ο λειτουργίας του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και στην Υπηρεσία μας ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων για επικίνδυνα και μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που παρήγαγε και διαχειρίστηκε κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων της αντίστοιχης ΚΥΑ.

Οι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για 10 έτη από την έκδοση της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι πρόσθετοι Περιβαλλοντικοί Όροι που τίθενται με την παρούσα Απόφαση.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Στον Ολυμπιακό Βόλου ο Θεόδωρος Βερνάρδος #ΠΑΕΟλυμπιακόςΒόλου - https://t.co/lV4wpoM2MG -

  • Στον Όλυμπο, σε συνθήκες καύσωνα, έτρεξαν οι δρομείς του ΣΔΥ Βόλου #ΣΔΥΒόλου - https://t.co/4XL00xIQHc -

  • Τριάντα τα θετικά κρούσματα covid-19 στη  Θεσσαλία #θετικάκρούσματαCovid19 - https://t.co/3eYYgtmiXo -

"Αλιεύοντας" την είδηση