Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Δύο νέα έργα στη λίμνη Κάρλα
Δύο νέα έργα  στη λίμνη Κάρλα

Δύο νέα έργα στη λίμνη Κάρλα

Δύο συνολικού προϋπολογισμού 5.381.535,18 ευρώ γι την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του υ της ανασύστασης της λίμνης Κάρλα ξεκινούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από την . Συγκεκριμένα ο Θεσσαλίας υπέγραψε τις συμβάσεις των έργων που υλοποιούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και φορέα Υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Κ. Αγοραστός: «Το της Κάρλας ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια και από την εποχή που μελετήθηκε έχουν αλλάξει πολλά. Με τα δυο νέα αυτά έργα αντιμετωπίζουμε ζητήματα της εύρυθμη λειτουργίας των έργων της λίμνης Κάρλας. Τοποθετούμε νέα μηχανήματα στα αντλιοστάσια ώστε να αφήνουν οικολογικό αποτύπωμα, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες και τοποθετούμε μηχανισμούς ελέγχου λειτουργίας και εποπτείας. Παράλληλα δημιουργούμε προϋποθέσεις χρήσης νερού για άρδευση έτσι ώστε να ωφελείται η τοπική κοινωνία και διαμορφώνουμε τις τάφρους για την ομαλή λειτουργία του έργου. Εναρμονιζόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις, αφουγκραζόμενοι και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α. Το πρώτο έργο έχει ως κύριο αντικείμενο :
1. Την ολοκλήρωση των έργων διαμόρφωσης των αναχωμάτων για τον εγκιβωτισμό των νερών και την ομαλή απορροή των ομβρίων της τάφρου 2Τ σε συνδυασμό με την κατασκευή του ρουφράκτη Θ2Τ.
2. Την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής καταθλιπτικών αγωγών με την μέθοδο της δονητικής διείσδυσης για τη μεταφορά και του αρδευτικού νερού για τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτικών εκτάσεων.
3. Την εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων και μετασχηματιστών σε τέσσερα αντλιοστάσια σύμφωνα με την οδηγία 2005/32/ΕΚ για απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των ηλεκτροκινητήρων.
4. Τη διαχείριση, λειτουργία και των κατασκευασμένων τεχνικών έργων με την εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας όλων των έργων της Επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, για τις ανάγκες τροφοδοσίας του ταμιευτήρα, της μεταφοράς του νερού από τη λίμνη στα αντλιοστάσια και της ς του στις ζώνες άρδευσης της περιοχής.

Β. Το δεύτερο έργο «Μελέτη αναγκαίων παρεμβάσεων στο σύστημα διωρύγων/τάφρων 2Δ-6Τ-7Τ-2Τ-Σ4 για την εξασφάλιση της απαιτούμενης παροχετευτικότητας για τη μεταφορά νερών από τον π. Πηνειό στη λίμνη Κάρλα», έχει ως κύριο αντικείμενο τον έλεγχο της υδραυλικής λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος διωρύγων/τάφρων 2Δ-6Τ-7Τ-2Τ-Σ4 και τον σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων για την παροχέτευση των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού από τον π. Πηνειό στη λίμνη Κάρλα, σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου Επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας.

Το σύστημα διωρύγων/τάφρων 2Δ-6Τ-7Τ-2Τ-Σ4 ξεκινά από τον ποταμό Πηνειό στη θέση “Καραούλι”, ακολουθεί κατεύθυνση νοτιοανατολική διασχίζοντας την πεδιάδα Λάρισας σε συνολικό μήκος 45,5 Κm και καταλήγει στο νότιο τμήμα της λίμνης Κάρλας, στο έργο εκβολής του συλλεκτήρα Σ4.

"Αλιεύοντας" την είδηση